Hyvä yrittäjänainen! Tämä kirja on yrityksesi kasvun työkirja. Kirjan tavoite on tukea ja innostaa sinua kehittämään ja kasvattamaan yritystäsi. Kasvukirja auttaa jäsentämään ajatuksia ja kurottamaan kohti tavoitteita omat voimavarat tunnistaen ja huomioiden.

Kirja on visuaalisesti houkutteleva, ja se sisältää runsaasti erilaisia tehtäviä, mm. tavoitekartan, tulevaisuuskirjeen, ajanhallinnan vesimelonin, hyvinvointibingon, erilaisia ideointimenetelmiä ja konkreettisen taulukon hinnanmäärittelyn avuksi. Tehtävien ja teorian lisäksi kirjassa on seitsemän yrittäjänaisen kertomus omista yrittäjyyden kokemuksista.

Yrityksen hyvän ja tuottoisan toiminnan lisäksi kirjassa muistutetaan yrittäjän jaksamisen ja hyvinvoinnin merkityksestä. Vinkit kannustavat opettelemaan ajanhallintaa, priorisointia ja erilaisia keinoja palautua.

Kasvua ei kirjassa nähdä erityisesti liikevaihdon tai henkilöstömäärän mittareilla vaan hyvin monin eri tavoin. Kasvua kuvataankin erilaisten viljelyyn liittyvien vertauskuvien kautta, ja visuaalinen ilme mukailee tätä vertausta.

Kirja sisältää 6 osaa:

  1. Unelmista tavoitteiksi – viljelysuunnitelma
  2. Yritystoiminnan lähtökohdat – maaperä ja kasvuolosuhteet
  3. Tuotteiden ja palvelujen ideointi ja uudistaminen – siementen valinta ja istutus
  4. Markkinointi ja myynti – viljelmän ravinteet ja lannoitus
  5. Ajanhallinta, hyvinvointi, jaksaminen – kastelu ja kitkeminen
  6. Yrityksen kasvu ja kehittäminen – sadonkorjuu ja viljelyalan kasvattaminen

Kirja on toteutettu Oona – osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille -ESR-hankkeen koulutusten ja oppien pohjalta. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama ja hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus. Hankkeen toteuttivat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos. Yrittäjänaisten lisäksi kirjan harjoituksia voivat hyödyntää muut yrittäjät, oppilaitokset ja yrittäjiä tukevat tahot.

Lataa maksuton kasvukirja käyttöösi Julkarissa