27.6.2017

— Oona-hankkeen koulutustarjonta kattaa muun muassa palveluiden ja tuotteiden uudistamisen, johtamisen ja digiosaamisen. Koulutukset toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka pitää sisällään sekä tapaamisia että työskentelyä verkossa. Kurssien lisäksi yrittäjänaisille järjestetään työpajamuotoista toimintaa ja vertaisryhmätapaamisia, kertoo hankkeen toinen projektipäällikkö Minna Janhonen Työterveyslaitoksesta.

Koulutusten teemoina ovat tuotekehitys, johtaminen ja digiosaaminen

Kokonaisuuteen kuuluu sekä kursseja että työpajamuotoista toimintaa. Kursseja järjestetään palveluiden ja tuotteiden uudistamisesta. Työpajat keskittyvät johtamisen kysymyksiin ja digitaitoihin. Johtamisen pajojen teemoina ovat itsensä johtaminen, verkostot ja osuustoiminta, esimiestyö, yhteiskehittäminen sekä työntekijän rekrytointi. Loka-joulukuussa järjestettävissä digityöpajoissa teemoina ovat muun muassa some-markkinointi ja tulevaisuuden digiloikka. Ohjattu vertaisryhmätyöskentely antaa puolestaan lisää voimavaroja, visioita ja iloa yrittäjänä toimimiseen.

Maksuttomat koulutukset ja vertaisryhmät on tarkoitettu uusmaalaisille yrittäjänaisille yrityksen toimialasta, yritysmuodosta tai koosta riippumatta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Metropolian verkkosivuilla

Koulutukset ja vertaistukiryhmät tuottaa Oona – osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille ESR-hanke. Oona-hanke tukee uusmaalaisia yrittäjänaisia rohkeasti kasvattamaan yritystään osaamisen kehittämisen ja vertaistuen avulla. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus. Hanketta toteuttavat yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos.