Kumppanit

Terveellinen työ kampanja hero 1

Liikkuva aikuinen -ohjelma

Liikkuva aikuinen -ohjelma on olemassa, koska 80 % työikäisistä ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Ohjelma raivaa liikkumiselle parempaa asemaa yhteiskunnassa ja muokkaa työikäisten asenteita myönteisemmiksi liikkumista kohtaan. Työelämässä tavoitteemme on, että riittävä fyysinen kunto nähdään työkyvyn avaintekijänä ja liikkuminen monipuolisena keinona tukea työkykyä. Liikkuva aikuinen -ohjelman rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja ohjelman nettisivuilta

Liikkuva aikuinen -logo

 

Selkäliitto

Selkäliitto on kansanterveysjärjestö ja selän hyvinvoinnin asiantuntija, joka kannustaa ihmisiä huolehtimaan selän hyvinvoinnista terveellisillä elämäntapavalinnoilla ja liikkuen. Liiton tavoitteena on luoda selän terveyttä edistäviä tiedollisia ja toiminnallisia edellytyksiä jokaisen arkeen.

Selkäliiton toiminnan tarkoituksena on selkäoireiden ja -sairauksien ennaltaehkäisy sekä selkäsairaiden hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantaminen yhdessä selkäyhdistysten ja muiden samoja tavoitteita toteuttavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Selkäliitto tuottaa selkäterveyttä edistäviä materiaaleja, järjestää koulutusta ja antaa selkäneuvontaa henkilökohtaisesti, luennoilla ja verkossa. Liitto ylläpitää erityisesti työikäisille suunnattua Selkäkanava.fi-verkkopalvelua, jossa on saatavilla luotettavaa tietoa selän hyvinvoinnista sekä ohjeita selkäkivun ja selän itsehoitoon.

Lisätietoja liiton nettisivuilta

Selkäliiton logo

Suomalainen Selkätutkimusseura ry

Suomalainen Selkätutkimusseura ry on aloittanut toimintansa vuonna 1984. Seuran tarkoituksena on hankkia tieteellisesti tutkittua tietoa selän toiminnasta, sairauksista ja kiputiloista.

Yhdistyksen tavoitteena on lisäksi edistää hankitun tutkimustiedon levittämistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä järjestää muuta sellaista toimintaa, joka edistää alan kehitystä.

Lisätietoja seuran nettisivulta

Suomalainen selkätutkimusseura -logo

Suomen ergonomiayhdistys

Suomen Ergonomiayhdistys on ergonomiaa työssään soveltavien ihmisten sekä ergonomiaa edistävien yhteisöjen yhdistys. Yhdistys edistää alan tutkimusta, koulutusta ja tiedonvälitystä sekä tukee käytännön ergonomiatyötä.

Lisätietoja yhdistyksen nettisivuilta

Suomen ergonomiayhdistyksen logo