Tietosuoja

Tällä verkkosivulla kerromme henkilötietojen käsittelystä Työterveyslaitoksella sekä oikeuksistasi omiin henkilötietoihin. Rekisterikohtaiset tietosuojainformaatiot löydät tämän verkkosivun lopusta.

Henkilötietojen käsittely Työterveyslaitoksessa

Työterveyslaitoksen toiminta on monipuolista ja sisältää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja käsitellään esimerkiksi lakisääteisissä rekistereissä, tutkimuksessa, potilastoiminnassa, koulutuksessa ja muussa palvelutoiminnassa.

Työterveyslaitoksella käsiteltäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi henkilön yksilöintitiedot, yhteystiedot, erilaiset työtä koskevat tiedot ja käsitykset, tiedot työssä tapahtuneesta altistuksesta ja terveystiedot.

Työterveyslaitos käsittelee henkilötietoja turvallisesti

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa henkilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä.

Työterveyslaitos käsittelee henkilötietoja lainmukaisesti, tietoturvallisesti ja luottamuksellisesti. Työterveyslaitos noudattaa toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä, julkisuuslakia, toisiolakia, potilaslainsäädäntöä ja muuta toimintaan liittyvää lainsäädäntöä. Työterveyslaitoksen henkilökunta on koulutettu toimimaan tietoturvallisesti ja tietosuojaa toteuttaen. Työterveyslaitoksen henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Työterveyslaitos käyttää IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.    

Tietoja voidaan luovuttaa Työterveyslaitoksen ulkopuolelle vain lain sallimilla tavoilla.

Sinun oikeutesi ja niiden toteuttaminen

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle. Ilmoituksen suoramarkkinointikiellosta voit toimittaa asiakas- ja markkinointirekisterin asiointisähköpostiin.

Henkilötietoihin kohdistuvat oikeudet, erityisesti tarkastusoikeus, ovat lähtökohtaisesti henkilökohtaisia. Henkilötietopyyntöjä voidaan toteuttaa vain henkilön itsensä tai hänen laillisen edustajansa pyytämänä.

Saat vastauksen pyyntöösi. Työterveyslaitos voi kieltäytyä toteuttamasta henkilötietopyyntöä tai rajoittaa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista lain sallimissa tilanteissa. Kieltäytymisestä, rajoittamisesta ja valitusoikeudesta ilmoitetaan kirjallisesti.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos

Asiakas- ja markkinointirekisteri, suoramarkkinointikiellot: viestinta(at)ttl.fi

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti: tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työtyöterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Hanke- ja tutkimuskohtaiset tietosuojainformaatiot

Työterveyslaitoksen yksittäisten hankkeiden ja tutkimusten tietosuojainformaatiot löydät kootusti tältä verkkosivulta: Hanke- ja tutkimuskohtaiset tietosuojainformaatiot.

Henkilötietopyyntö Työterveyslaitokselle