Hyvinvointia työstä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa.

Nolla tapaturmaa -foorumi

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Tule mukaan!

Lue Lisää

Laatuportaali

Laatuportaalista saat tietoa ja tukea työterveyspalveluiden, työterveyshuollon laadun ja työterveysyhteistyön kehittämiseen. Valtakunnallisen laatuverkoston kautta pääset kehittämään työterveystoiminnan laatua yhdessä muiden työterveyspalvelutuottajien ja asiantuntijoiden kanssa.

Lue Lisää

Twitter

Facebook

 • Millainen on sinun mielimaisemasi? - Työpiste
  Millainen luontoympäristö tulee mieleesi, jos muistelet rauhoittavaa tai kaunista näkymää? Mielimaiseman kuvittelu voi toimia rentoutushetkenä.
  Suojainen metsäpolku. Avara peltomaisema. Meri ja saaristo. Oman mielimaiseman kuvittelu voi toimia rentoutushetkenä.
 • Elintavat ja työhyvinvointi - Työterveyslaitos
  Arki- ja hyötyliikunta auttaa työssä ja vapaa-aikana. 💪 #nollapäästöpäivä
  Työpaikoilla voidaan edistää työkykyä ja terveellisiä elintapoja monin tavoin. Henkilökohtaiset valinnat vaikuttavat omaan, työtoverien ja läheisten hyvinvointiin.
 • Työterveyspäivät
  Tunnelmia Työterveyspäivät 2018 kuvina – kansikuvassa juontaja HP Parviainen.
  Työterveyslaitos jakoi albumisi.
 • Johtajuuden sakkaaminen yhteisillä työpaikoilla voi johtaa tapaturmiin tai jopa kuolemaan...
  Puutteellinen vuorovaikutus on yksi syy yhteisillä työpaikoilla tapahtuviin vaaratilanteisiin, tapaturmiin ja kuolemantapauksiin. Tämä selviää Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston yhteisestä tutkimuksesta, jonka aineistona olivat yhteisösakkoon johtaneiden työturvallisuusrikostapausten tuomioasiakirjat.
  Johtajuuden sakkaaminen yhteisillä työpaikoilla johtaa pahimmassa tapauksessa tapaturmiin ja kuolemaan
 • Työterveyslaitoksen uutiskirje 8/2018
  Uutiskirjeessämme 8/2018 mm. kouluturvallisuus vaatii järjestelmällistä työtä sekä työkaluja työterveysneuvotteluihin ja sopuun työpaikalla.
  Suomalaisia oppilaitoksia on totuttu pitämään turvallisina, mutta viime vuosina niissä on tunnistettu runsaasti turvallisuushaasteita.
 • Työsuojelupäällikön perustieto -koulutus antaa perusvalmiudet toimia työnantajaa edustavana työsuojelun asiantuntijana työpaikalla sekä arvioida erilaisia työympäristön riskitekijöitä, kehittää työyhteisön toimintakulttuuria, organisoida yhteistoimintaa linjaorganisaation ja työterveyshuollon kanssa sekä parantaa työsuojelun vaikuttavuutta työpaikalla. Kuopiossa koulutamme 9.10.-11.10.2018. Lue lisää ja tule mukaan: https://koulutus.ttl.fi/Default.aspx?tabid=688&id=4324

Työpiste-lehdessä