Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Suomessa

Terveellinen työ kampanja hero 1

Laajan kirjallisuuskatsauksen mukaan tuki- ja liikuntaelinsairaudet eivät ole juurikaan vähentyneet viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Vuonna 2019 Suomessa oli 1 630 100 henkilöllä jokin tule-sairaus. Uusia sairauksia ilmaantui 285 100.

Kaikkien ja uusien tule-sairauksien määrä Suomessa v. 2019.

Sairastuneet voivat menettää toimintakykyisiä elinvuosia erilaisten lihasten, luuston ja nivelten ongelmien vuoksi. Näiden menetettyjen toimintakykyisten elinvuosien määrä ei ole vähentynyt kolmenkymmenen vuoden aikana.

Tule-sairauksien vuoksi menetettyjen toimintakykyisten elinvuosien määrä ikävakioituna Suomessa .

Vuonna 2019 työkyvyttömyyseläkkeistä lähes kolmasosa johtui tule-sairauksista.

Sairauspäivärahoista melkein kolmasosa maksettiin tule-vaivojen vuoksi vuonna 2017.

Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat selkä- ja olkapäävaivat. Pisimmät sairauspoissaolot puolestaan johtuivat nivelrikosta ja -reumasta sekä nikamavälilevysairauksista.

Nivelrikosta pidempiä sairauspoissaoloja

Vuonna 2019 nivelrikkoa esiintyi 719 700 henkilöllä, uusia sairauksia ilmaantui 46 000. Eniten esiintyi polvinivelrikkoa. Suomessa tehtiin Pohjoismaista eniten polven tekonivelleikkauksia.

Polvi- ja lonkkanivelrikon riskiä lisäävät ylipaino, työn fyysinen kuormitus ja aiempi vamma.

Selkä- ja olkapäävaivoista eniten sairauspoissaoloja

Selkäkivusta kärsi 625 100 aikuista vuonna 2019. Uusia selkävaivoja ilmaantui 185 600. Kolmasosalla kipu säteili selästä jalkaan. Selkäkipu oli yleisempää naisilla.

Riskitekijöitä ovat lihavuus, tupakointi, fyysisesti raskas työ ja tärinätyökalujen käyttö. Vahvistava, venyttävä ja aerobinen liikunta 2-3 kertaa viikossa voi ehkäistä jopa 30 prosenttia selkäongelmista.

Olkapääkipua oli ollut viimeksi kuluneen kuukauden aikana lähes 20 prosentilla aikuisista. Lääkärin toteama olkapään jännerakenteiden rappeumasairaus oli 4 prosentilla. Olkapääongelmat olivat yleisempiä naisilla.

Riskitekijöitä ovat ikääntyminen, fyysisesti raskas työ ja nostaminen, työskentely vartalo eteenpäin taivutettuna tai kädet olkapäiden yläpuolella, ylipaino ja henkinen stressi. Työn lomassa tehtävät vahvistavat liikuntaharjoitukset ja työpisteen muokkaus voivat vähentää olkapääoireita.

Niskakivun uusiutuminen yleistä

Joka kymmenes henkilö tuhannesta kärsi niskakivusta vuonna 2017. Akuutti niskakipu hellitti vuoden sisällä parhaimmillaan 65 prosentilla potilaista, mutta kivun uusiutuminen ja kroonistuminen oli yleistä. Niskakivusta kärsivät tyypillisesti tietotyötä tekevät henkilöt.

Riskiä lisäävät ikääntyminen, masennus, liian korkeat työn vaatimukset, toistuvat hankalat työasennot ja niskalihasten jännitys. Niskalihasten vahvistaminen ja työtilan muokkaaminen ovat tehokkaita tapoja vähentää niskavaivoja.

Yläraajaongelmiin myös työn muokkausta

 Yläraajavaivoista rannekanavaoireyhtymä oli naisilla yleisempää. Riskiä lisäävät ylipaino, fyysisesti vaativa työ, käsin käytettävät tärinätyökalut, nivelreuma, rannenivelrikko, diabetes ja neliön muotoinen ranne (ranteen paksuus suhteessa leveyteen yli 0,70).

Olkaluun sivunastan tulehdusta esiintyi eniten 45-54-vuotiailla. Isoin riski on raskas työ, joka alistaa myös käsien toistoliikkeille. Muita työperäisiä riskitekijöitä ovat hankalat työasennot yhdistettynä suurta voimaa vaativiin liikeisiin. Työkuormituksen muokkaaminen vähentää riskiä tai estää vakavamman sairauden.

Tutustu kirjallisuuskatsaukseen (englanniksi, pdf)

Tutustu myös:

Sairauspoissaolot ja työn raskaus (TTL, Työelämätieto)

Työn kuormitustekijät (TTL, Työelämätieto)

Työkyvyttämyyseläkkeet ja työn kuormitustekijät (TTL, Työelämätieto)

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2016: Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset (Julkaisu Julkarissa, Rasitussairaudet sivulta 55)