Yhteenveto tule-tutkimuksista

Terveellinen työ kampanja hero 1

Tule-sairauksien interventioiden katsaushaku 15.5.2020

Virpi Kalakoski & Risto Nikunlaakso

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ergonomia- ja työpaikkainterventioihin keskittyviä tutkimuksia löytyy kirjallisuudesta tuhansia. Yhteenvetona tutkimustuloksista voi todeta, että

  • työpaikoilla on hyvä kiinnittää huomiota ergonomisiin tekijöihin ja työnteon olosuhteisiin, jos työntekijä kärsii tule-sairauksista;
  • tule-sairauden kanssa on syytä mennä lääkäriin ja noudattaa lääkärin ohjeita ja neuvoja;
  • erilaisilla terapiamuodoilla (mm. toimintaterapia) on todennettu positiivisia vaikutuksia tule-sairauksien hoidossa;
  • liikunta vähentää riskiä alaselkäkipujen esiintymiselle.

Lääketieteen ja ergonomian tutkimuksia tule-sairauksien interventioista tarvittaisiin kuitenkin enemmän, ja niiden laatuun (mm. vastaajamäärä, tutkimusasetelma) pitäisi panostaa  entistä enemmän.

Kirjallisuudesta löytyy katsauksia, jotka antavat viitteitä siitä, että fyysinen harjoittelu näyttäisi vähentävän alaselkäkipujen esiintymistä [i] [ii]. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ergonomia- ja työpaikkainterventioihin keskittyviä tutkimuksia löytyy runsaasti myös laajasta Cochrane-artikkelikirjastosta, joka valikoi katsauksiinsa vain kaikista luotettavimmat ja parhailla menetelmillä toteutetut tutkimukset. Hakusanoista riippuen Cochrane-artikkelikirjastosta löytyy tutkimuksia 1 000–5 000, ja artikkelikatsauksia 30–100 kun hakusanoina käytetään seuraavia: musculoskeletal condition, musculoskeletal disorder, work/workplace intervention, ergonomic intervention.

Näillä hakusanoilla tunnistetuissa katsauksissa on käsitelty monipuolisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien interventioita, mutta valtaosassa todetaan, ettei tarkastelluista tutkimuksista voida vielä vetää luotettavia toimintasuosituksia. Osa tutkimuksista on liian heikkolaatuisia tai eri tutkimusten antamat tulokset eivät ole vielä riittävän johdonmukaisia. Tarvitaan siis lisää luotettavia tutkimuksia, jotta tietoa kasaantuisi riittävästi Tule-sairauksiin liittyvistä toimintasuosituksista. Tällä hetkellä katsauksista löytyy seuraavia tutkimusnäytön perusteella yhteneväisiä luotettavia suosituksia:

  1. Työpaikkainterventiot (lyhennetty työaika, nostorajoitukset ym.) auttavat sairauslomalla olevia työntekijöitä palaamaan töihin normaalia aiemmin[iii].
  2. Rannekanavaoireyhtymän paranemisessa auttavat mm. lastan käyttö, ultraäänihoidot ja jooga[iv].
  3. Lääkärin aktiivisuus ilmoitus kohonneesta osteoporoosin riskistä, potilaan neuvonta ja muistutukset lääkäritapaamisista parantavat osteoporoosin, mahdollisesti myös alaselkäkipujen hallintaa: seurauksena on todettu parempia diagnooseja ja parempia hoitotuloksia[v].
  4. Toimintaterapia on todettu auttavan nivelreuman hoidossa[vi].
  5. Ohjattu ja valvottu harjoitteluohjelman noudattaminen, varsinkin kun se tehdään ryhmässä, auttaa selkärankareuman hoidossa[vii].

Viitteet

[i] Shiri R, Falah-Hassani KDoes leisure time physical activity protect against low back pain? Systematic review and meta-analysis of 36 prospective cohort studies. British Journal of Sports Medicine 2017;51:1410-1418. http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2016-097352

[ii] Rahman Shiri, David Coggon, Kobra Falah-Hassani, Exercise for the Prevention of Low Back Pain: Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Trials, American Journal of Epidemiology, Volume 187, Issue 5, May 2018, Pages 1093–1101, https://doi.org/10.1093/aje/kwx337

[iii] van Vilsteren  M, van Oostrom  SH, de Vet  HCW, Franche  RL, Boot  CRL, Anema  JR. Workplace interventions to prevent work disability in workers on sick leave. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD006955. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006955.pub3

[iv] O’Connor  D, Marshall  SC, Massy‐Westropp  N, Pitt  V. Non‐surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD003219. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003219

[v] Tzortziou Brown  V, Underwood  M, Mohamed  N, Westwood  O, Morrissey  D. Professional interventions for general practitioners on the management of musculoskeletal conditions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD007495. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007495.pub2.

[vi] Steultjens  EEMJ, Dekker  JJ, Bouter  LM, Schaardenburg  DD, Kuyk  MAMAH, Van den Ende  ECHM. Occupational therapy for rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD003114. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003114.pub2.

[vii] Dagfinrud  H, Hagen  KB, Kvien  TK. Physiotherapy interventions for ankylosing spondylitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD002822. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002822.pub3