LIFECON julkaisuluettelo – Publications

Kuvituskuva 2 nuoren ihmisen hahmoa

Julkaisut – Publications

2023

Alho Juha & Lassila Jukka. 2023. Assessing Components of Uncertainty in Demographic Forecasts with an Application to Fiscal Sustainability. Journal of Forecasting, 1–9https://doi.org/10.1002/for.2976

Alho Juha, Kangasharju Aki, Lassila Jukka & Valkonen Tarmo. 2023. Maahanmuutto ja työvoiman riittävyys – taloudellisten vaikutusten arviointia. ETLA Raportti – Report No 132. https://pub.etla.fi/ETLA-Raportit-Reports-132.pdf

Salonen Laura, Solovieva Svetlana, Kauhanen Antti, Hartikainen Elli, Viikari-Juntura Eira, Leinonen Taina. Does previous sickness absence affect work participation after vocational labour market training? A difference-in-differences propensity score matching approach European Journal of Public Health  
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckad154 

Salonen Laura, Hartikainen Elli, Solovieva Svetlana, Viikari-Juntura Eira, Leinonen Taina 
Contribution of compositional changes in the workforce to sickness absence trends in Finland. SSM - Population Health, Volume 24, 2023. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101525

Tarkiainen Lasse & Martikainen Pekka. Long-term trends in urban-neighbourhood inequalities in cause-specific mortality and hospitalisation – multilevel analyses among individuals nested in Finnish post-code areas, 1991–2018.  SSM Popul Health. 2023 Mar; 21: 101323. doi: 10.1016/j.ssmph.2022.101323

Toivanen Minna; Gluschkoff,Kia, Bergbom Barbara & Väänänen Ari. 2023 Koulutettujen työttömien ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten naisten työllisyyspolut. Yhteiskuntapolitiikka 1/23.  https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023021627532

Olakivi A, Kouvonen A, Koskinen A, Kemppainen L, Kokkinen L, Väänänen A. Sickness absence among migrant and non-migrant care workers in Finland: A register-based follow-up study. Scandinavian Journal of Public Health. 2023;0(0). doi:10.1177/14034948231168434

2022

Laaksonen Mikko, Elovainio Marko, Kainulainen Sakari, Leinonen Taina, Jääskeläinen Tuija, Rissanen Harri & Koskinen Seppo. 2022. Changes in healthy and unhealthy working life expectancies among older working-age people in Finland, 2000–2017, European Journal of Public Health, 32(5):729–734. doi: 10.1093/eurpub/ckac119

Leinonen Taina, Viikari-Juntura Eira & Solovieva Svetlana. 2022. Työajanodotteet ja menetetyt työvuodet yleisessä väestössä ja eri toimialoilla vuosina 2010, 2013 ja 2016. Työvoimapoliittinen aikakausikirja [Finnish Labour Review]. 2: 10-22. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164226

Leinonen Taina, Viikari-Juntura Eira & Solovieva Svetlana. 2022. Has the share of the working life expectancy that is spent receiving a partial or full disability pension changed in Finland over the period 2005-2018? A longitudinal register-based study. BMJ Open, 12(7):e061085. doi: 10.1136/bmjopen-2022-061085  https://bmjopen.bmj.com/content/12/7/e061085 

Ropponen Olli, Kuusi Tero & Valkonen Tarmo. 2022. Mind the Gap – Assessing the Size and Determinants of the Life Insurance Gap. ETLA Working Papers No 96. http://pub.etla.fi/ETLA-Working-Papers-96.pdf