LIFECON Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset

kuvituskuva

Mistä on kyse?

Väestön ikääntyminen vaikeuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion ylläpitämistä.  LIFECON-hankkeessa haemme keinoja tilanteen helpottamiseen.  Tarkastelemme väestörakenteen muutokseen vaikuttavia tekijöitä yksilöiden elämänkaaren eri vaiheissa: perhettä perustettaessa, työelämässä sekä vanhuusiän terveyden ja hoivan aikana. Lisäksi tutkimme väestömuutoksen vaikutuksia kansantalouteen – varsinkin julkiseen talouteen. 

Mitä uutta?

Tervetuloa DEMOGRAPHY Kick-offiin 15.8.2022:  Vaikuttavia ratkaisuja väestörakenteen muutokseen. Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY –ohjelman Kick-offissa keskustellaan syntyvyyden alenemisesta, työikäisten määrän vähenemisestä ja eliniän pidentymisestä. Musiikkitalossa Helsingissä järjestettävä tilaisuus on avoin kaikille  kiinnostuneille. Ilmoittaudu mukaan!

Työttömyyden merkitys menetettyjen työvuosien syynä on kasvanut ja työkyvyttömyyseläkkeen vähentynyt (Tiedote 14.6.2022) Finanssikriisin jälkeisinä vuosina 2010–2016 odotettu työura piteni 50-vuotiailla, mutta 30-vuotiailla sen sijaan ei. Työttömyyden vuoksi menetetään yhä enemmän työvuosia ja työttömyys onkin korvannut työkyvyttömyyseläkettä menetetyn työajan suurimpana syynä. 

Väestörakenteen muutosta pitää tarkastella elämänkaaren ja talouden näkökulmasta (TTL Blogi 23.3.2022) 
Suomen väestörakenne on yhä epätasaisempi, koska eläkeläisten määrä suhteessa työikäisiin on suuri ja kasvaa entisestään. Edes koronapandemian tuoma kasvu syntyvyydessä ei juuri paranna tilannetta.

 

Hyvinvointivaltion pitkän aikavälin kestävyys edellyttää, että väestömuutoksiin sopeutuvia finanssipoliittisia päätöksiä tehdään hyvissä ajoin. Taakkaa ei pidä siirtää tuleville sukupolville.
-