LIFECON Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset

kuvituskuva

Mistä on kyse?

Väestön ikääntyminen vaikeuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion ylläpitämistä.  LIFECON-hankkeessa haemme keinoja tilanteen helpottamiseen.  Tarkastelemme väestörakenteen muutokseen vaikuttavia tekijöitä yksilöiden elämänkaaren eri vaiheissa: perhettä perustettaessa, työelämässä sekä vanhuusiän terveyden ja hoivan aikana. Lisäksi tutkimme väestömuutoksen vaikutuksia kansantalouteen – varsinkin julkiseen talouteen. 

Mitä uutta?

Lainaus
Hyvinvointivaltion pitkän aikavälin kestävyys edellyttää, että väestömuutoksiin sopeutuvia finanssipoliittisia päätöksiä tehdään hyvissä ajoin. Taakkaa ei pidä siirtää tuleville sukupolville.
-