LIFECON Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset

kuvituskuva

Mistä on kyse?

Väestön ikääntyminen vaikeuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion ylläpitämistä.  LIFECON-hankkeessa haemme keinoja tilanteen helpottamiseen.  Tarkastelemme väestörakenteen muutokseen vaikuttavia tekijöitä yksilöiden elämänkaaren eri vaiheissa: perhettä perustettaessa, työelämässä sekä vanhuusiän terveyden ja hoivan aikana. Lisäksi tutkimme väestömuutoksen vaikutuksia kansantalouteen – varsinkin julkiseen talouteen. 

Mitä uutta?

Keskustelutilaisuus 17.1.2023: Miten talous kestää väestörakenteen muutoksen? 
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.

Väestörakenteen muutoksiin liittyvät kysymykset ovat pinnalla myös kansainvälisesti
LIFECON-konsortion ensimmäinen tieteellisen asiantuntijaryhmän tapaaminen järjestettiin 6.– 7. lokakuuta syksyisessä Helsingissä hybridi-tapaamisena.  24 tutkijaa osallistui kahden päivän seminaariin, jonka aikana kuultiin esityksiä projektissa käynnissä olevista tutkimuksista, sekä esitelmiä kansainvälisen tieteellisen asiantuntijaryhmän jäseniltä.

Pitää ymmärtää syitä, jotta osaa tehdä ratkaisuja - DEMOGRAPHY ohjelman Kick-off pidettiin 15.8.2022 
Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY –ohjelman Kick-offissa keskusteltiin syntyvyyden alenemisesta, työikäisten määrän vähenemisestä ja eliniän pidentymisestä. Tilaisuus keräsi lähes 200 tutkijaa, asiantuntijaa ja päättäjää Helsingin Musiikkitaloon. Tutustu koontiin tilaisuuden annista.

Työttömyyden merkitys menetettyjen työvuosien syynä on kasvanut ja työkyvyttömyyseläkkeen vähentynyt (Tiedote 14.6.2022) Finanssikriisin jälkeisinä vuosina 2010–2016 odotettu työura piteni 50-vuotiailla, mutta 30-vuotiailla sen sijaan ei. Työttömyyden vuoksi menetetään yhä enemmän työvuosia ja työttömyys onkin korvannut työkyvyttömyyseläkettä menetetyn työajan suurimpana syynä. 

Väestörakenteen muutosta pitää tarkastella elämänkaaren ja talouden näkökulmasta (TTL Blogi 23.3.2022) 
Suomen väestörakenne on yhä epätasaisempi, koska eläkeläisten määrä suhteessa työikäisiin on suuri ja kasvaa entisestään. Edes koronapandemian tuoma kasvu syntyvyydessä ei juuri paranna tilannetta.

 

Lainaus
Hyvinvointivaltion pitkän aikavälin kestävyys edellyttää, että väestömuutoksiin sopeutuvia finanssipoliittisia päätöksiä tehdään hyvissä ajoin. Taakkaa ei pidä siirtää tuleville sukupolville.
-