Verkkokaupan perustaminen

Kuvituskuva verkkokaupasta.

Onnistu verkkokaupan perustamisessa

Verkkokauppa on noussut merkittäväksi kaupankäynnin kanavaksi. Yrittäjä, poimi tärkeimmät vinkit onnistuneen verkkokaupan perustamiseen!

Tarvitsenko verkkokauppaa?

Sähköisen kaupankäynnin kehittäminen kannattaa perustaa tiedoille yrityksen tämänhetkisestä tilanteesta, käytössä olevista resursseista ja kasvunäkymistä. Miten merkittävää osaa verkkoliiketoiminta tulee näyttelemään yrityksen tulevaisuudessa? Oman tilanteen rinnalla on hyvä miettiä myös toimialan tilannetta ja kehitystä.

Viisi vinkkiä!

  1. Määrittele selvät tavoitteet verkkokaupalle
  2. Panosta huolelliseen suunnitteluun: prosessit ja tekninen toteutus
  3. Suunnittele logistiikka: mitä tapahtuu, kun asiakas on painanut ”osta"-nappia?
  4. Varmista resurssit: onko riittävästi henkilökuntaa käsittelemään verkkokauppatilauksia ja palautuksia?
  5. Muista viestintä: asiakaskontakti ei lopu, kun asiakas on poistunut verkkokaupasta

Miten toteuttaa verkkokauppa?

Verkkokaupan käyttöönotto edellyttää huolellista suunnittelua. Suunnittelu auttaa yritystä saamaan parhaan hyödyn sähköisen kaupankäynnin tarjoamista mahdollisuuksista, välttämään yleisimmät virheet ja kohdistamaan resurssit järkevästi. Myös verkkokaupan tulosten järjestelmällinen seuranta on tärkeää suunnitella jo alussa.

Verkkokaupan kanavat ja markkinointi

Pelkästään yhdessä kanavassa toimiminen – kuten tavanomaisen verkkokauppasivuston ylläpitäminen – ei välttämättä enää ole riittävän tehokas keino kuluttajan huomion saamiseen tai vastaa kuluttajien tarpeisiin. Verkkokaupan kohdalla puhutaankin usein monikanavaisuudesta: kuluttajat asioivat kaupassa usean ”kanavan” kuten kauppapaikkojen tai Facebookin avulla.

Lisäksi verkkokauppa vaatii erilaisia markkinointiponnistuksia, joissa sosiaalisen median kanavat ovat keskeisiä. Osa sosiaalisen median palveluista tarjoaa myös mahdollisuuden verkkokaupan perustamiseen palvelun sisällä (esimerkiksi Facebook, in-app shopping).

Sosiaalisen median hyödyntämisestä markkinoinnissa voit lukea tarkemmin  Digimarkkinointi ja some -kokonaisuudesta.

Verkkokaupan kustannuksia

Ikoni jossa on robotti.

Verkkokaupan aloittamisessa kustannuksia tulee verkkotunnuksen rekisteröinnistä, maksutapa- ja toimitussopimuksista, verkkokauppasivuston perustamisesta, ylläpitokustannuksista sekä mahdollisista integraatioista ja ulkoisten palveluiden kustannuksista (esimerkiksi hakusanamainonta-, näkyvyys- ja hintaseuranta-palveluista). Lisäksi verkkokaupasta aiheutuu sisäisiä kustannuksia, kuten henkilöstön koulutustarvetta.

Tietoturva ja tietosuoja

Asiakkaat suosivat palveluita, joita he pitävät tuttuina ja turvallisina. Myös lait ja asetukset edellyttävät yritykseltä riittävää tietoturvan ja tietosuojan tasoa. Pk-yritykset ovat myös yhä kiinnostavampia kohteita verkkorikollisille.

Yritys ei olekaan tietoturvan suhteen koskaan ”valmis”, vaan aina tarvitaan tasapainoilua täydellisen tietoturvan, käytännöllisyyden ja kustannusten välillä. Tietoturvallisten teknologioiden lisäksi tarvitaan henkilöstön koulutusta ja opastusta tietoturvan perusasioista.

Verkkokauppatoimittajan tulee pystyä tarvittaessa selvittämään, miten tietoturva on otettu huomioon verkkokaupassa ja sen kehityksessä. Tietoturvasta ja tietosuojasta kerrotaan tarkemmin omassa osiossaan.

Lisätietoa aiheesta

Ikoni jossa on kirja.