Yhteentoimivuudella tehot irti järjestelmistä

Kuvituskuva verkkokaupasta.

Järjestelmien yhteentoimivuus tehostaa yrityksen toimintaa automatisoimalla prosesseja, vähentämällä käsin tapahtuvaa tiedonsiirtoa ja varmistamalla pääsyn ajantasaisiin tietovarantoihin.

Pohdi, missä sinun yrityksessäsi voisi hyötyä paremmasta järjestelmien yhteentoimivuudesta. Ovatko käyttämänne järjestelmät valmiiksi yhteentoimivia, vai pitääkö asian eteen tehdä jotain? Yhteentoimivuuden saavuttamiseksi ei välttämättä tarvitse hankkia uusia järjestelmiä.

Mitä on yhteentoimivuus

Yrityksillä on usein käytössään useita ohjelmistoja ja tietovarantoja. Niiden yhteentoimivuudella tarkoitetaan sitä, että yhden tietojärjestelmän tuottama – tai siihen tallennettu tieto – on toisen järjestelmän käytössä. Yhdessä järjestelmässä tietoon tehty muutos heijastuu tavallisesti muihin järjestelmiin.

Yhteentoimivuus ei ole rajattu vain yrityksen omiin järjestelmiin, vaan myös liikekumppaneiden järjestelmien välinen yhteentoimivuus on mahdollista. Esimerkiksi omassa järjestelmässä luotuun tilaukseen voi muodostua rahtikirja suoraan kuljetuksen toteuttavan logistiikkayrityksen järjestelmässä.

Käsitteet haltuun

Tutustu olennaiseen sanastoon ja ota käsitteet haltuun:

Ikoni jossa on lamppu.
 • Yhteentoimivuus – Tilanne, jossa järjestelmät voivat käyttää toistensa tietoja
 • Yhteensopivuus – Tässä: Järjestelmät ovat yhdistettävissä, tai niiden tuottama tieto on samassa muodossa
 • Järjestelmäintegraatio – Tekninen toimenpide, jossa järjestelmät tehdään yhteentoimiviksi

Yhteentoimivuuden hyötyjä

 • Yhteen järjestelmään tallennettua tietoa ei tarvitse syöttää useaan paikkaan – lisätyön lisäksi vältytään mahdollisista näppäilyvirheistä johtuvilta ristiriidoilta.
 • Tiedon kerääminen yhteen paikkaan helpottuu – yleiskuvan muodostamiseen ei tarvitse metsästää tietoja usean ohjelmiston monesta eri näkymästä.
 • Eri järjestelmät voivat seurata esimerkiksi tilausprosessin etenemistä – varasto- ja tilikirjanpito päivittyvät reaaliajassa.

Viisi vinkkiä!

Alusta loppuun viety suunnittelu on onnistuneen järjestelmäintegraation perusta:

 1. Kiteytä integraation tarkoitus: missä yhteentoimivuudesta on eniten hyötyä
 2. Päätä integroitavat järjestelmät
 3. Arvioi integraation laajuus ja sen piiriin kuuluvat prosessit
 4. Sovi toimintatavat järjestelmien käytöstä yrityksen sisällä
 5. Laadi lista tarpeista ja esimerkkitapauksista integraation toteuttajalle
Lainaus
Hyvä suunnittelu ja näkemys omista tarpeista takaa, että integraation hyödyt saavutetaan: työaikaa säästyy, virheet vähenevät, prosessit tehostuvat ja tilannekuva yrityksen toiminnoista paranee.