Terveellinen työ

Työn keventämisen keinot käyttöön!
sivu avataan toukokuussa 2020

Työn keventämisen keinot käyttöön

Avaamme tähän Terveellinen työ -kampanjan toukokuun alussa. Teemana on tuki- ja liikuntaelinsairaudet työelämässä.

Sivusto

avataan toukokuussa

Aloitusseminaari

tulossa lokakuussa

Kehitetään työtä

yhdessä