Eurooppalaista tutkimustietoa työelämästä

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston eli EU-OSHAn tavoitteena on lisätä työterveyttä, -turvallisuutta ja tuottavuutta Euroopassa. EU-OSHA kerää, tuottaa ja levittää luotettavaa ja puolueetonta tutkimustietoa eurooppalaisesta työelämästä sekä kehittää työkaluja työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi.
Kolme rakennustyöntekijää keskustelee työmaalla.

Työterveyslaitos tukee EU-OSHAn toimintaa Suomessa

Työterveyslaitos on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallinen koordinaatiokeskus. Tuemme viraston toimia välittämällä eurooppalaista tutkimustietoa suomalaisille työpaikoille. Välitämme myös EU-OSHAlle tietoa suomalaisen työelämän tilasta ja hyvistä käytännöistä.

Ajankohtaista

EU-OSHA on Worker Exposure Survey (WES) -hankkeessaan selvittänyt työntekijöiden mahdollista altistumista syövän riskitekijöille Euroopassa

WES-selvityksen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta syöpäriskeistä työpaikalla ja parantaa ymmärrystä siitä, missä altistumista voi mahdollisesti tapahtua. Näin voidaan parantaa ennaltaehkäisyä ja riskinhallintaa kaikkialla EU:ssa. Haastatteluaineistoa kerättiin vuosina 2022–2023 kuudesta Euroopan maasta, muun muassa Suomesta. 

Nyt on saatavilla kuvaus WES-selvityksen metodologiasta ja taustoista sekä alustavia pohdintoja mahdollisista altistumistilanteista. Tilanteiden riskejä ei ole vielä todennettu. 

WES-raportteihin tutustuessa on hyvä muistaa, että Suomessa merkittävin ammattisyöpiä aiheuttava tekijä on edelleen asbesti, jolle altistuminen on tapahtunut yleensä kymmeniä vuosia sitten. Kotimaisten tutkimusten perusteella työpaikkojen tyypillisimpiä syöpävaarallisia altisteita tänä päivänä ovat esimerkiksi kiteinen piidioksidi eli kvartsi ja lehtipuupöly. 

Tutustu EU-OSHAn ensimmäisiin WES-raportteihin:

Työntekijöiden altistumista  koskevan kyselytutkimuksen ensimmäiset tulokset (pdf)

Tiivistelmä työntekijöiden  altistumistutkimuksen metodologiasta (pdf)
 

Terveellinen työ -kampanjalla herätetään keskustelua työelämän digitalisaatiosta  

Keskeinen osa EU-OSHAn toimintaa on Terveellinen työ -kampanjat, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta työterveyttä ja -turvallisuutta koskevista aiheista sekä työyhteisöjen että päättäjien keskuudessa.  

Lokakuussa 2023 käynnistyi uusi kolmivuotinen Digiajan turvallinen ja terveellinen työ -kampanja, jonka avulla herätetään keskustelua työelämän digitalisaatiosta. Miten edistyneet teknologiat muuttavat työntekemisen tapoja ja miten niiden käyttöönotto vaikuttaa työterveyteen ja -turvallisuuteen?  
 
Kampanjan keskeisiä teemoja ovat etä- ja hybridityö, alustatyö, työtehtävien automatisaatio, älykkäät digitaaliset järjestelmät sekä tekoälyn hyödyntäminen työn johtamisessa.
 

Lue lisää kampanjasta: terveellinentyo.fi

Seuraa meitä somessa

Seuraa toimintaamme sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla:
#TerveellinenTyö   #EUOSHA

Toiminnan koordinointi ja lisätiedot

Henkilökuva Taina Pääkkönen

Taina Pääkkönen

vanhempi asiantuntija 
taina.paakkonen [at] ttl.fi
+358 30 474 2616

Kirsi Ahola

Kirsi Ahola

johtaja
kirsi.ahola [at] ttl.fi
+358 30 474 2492

Kansallinen ohjausryhmä

Euroopan työterveys ja työturvallisuusvirasto toimii kolmikantaisesti. Suomen koordinaatiokeskuksen ohjausryhmään kuuluu edustajia työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työterveyslaitos johtaa ohjausryhmää. 

 

Mikä on EU-OSHA?

Katso esittelyvideo.