Eurooppalaista tutkimustietoa työelämästä

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston eli EU-OSHAn tavoitteena on lisätä työterveyttä, -turvallisuutta ja tuottavuutta Euroopassa. EU-OSHA kerää, tuottaa ja levittää luotettavaa ja puolueetonta tutkimustietoa eurooppalaisesta työelämästä sekä kehittää työkaluja työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi.
Kolme rakennustyöntekijää keskustelee työmaalla.

Työterveyslaitos tukee EU-OSHAn toimintaa Suomessa

Työterveyslaitos on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallinen koordinaatiokeskus Suomessa. Tuemme viraston toimia välittämällä eurooppalaista tutkimustietoa suomalaisille työpaikoille. Välitämme myös EU-OSHAlle tietoa suomalaisen työelämän tilasta ja hyvistä käytännöistä.

Terveellinen työ -kampanjalla herätetään keskustelua työelämän digitalisaatiosta  

Keskeinen osa EU-OSHAn toimintaa ovat Terveellinen työ -kampanjat, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta työterveyttä ja -turvallisuutta koskevista aiheista sekä työyhteisöjen että päättäjien keskuudessa.  

Lokakuussa 2023 käynnistyi uusi kolmivuotinen Digiajan turvallinen ja terveellinen työ -kampanja, jonka avulla herätetään keskustelua työelämän digitalisaatiosta. Miten edistyneet teknologiat muuttavat työntekemisen tapoja ja miten niiden käyttöönotto vaikuttaa työterveyteen ja -turvallisuuteen?  
 
Kampanjan keskeisiä teemoja ovat 

  1. etä- ja hybridityö 
  2. alustatyö
  3. työtehtävien automatisaatio
  4. älykkäät digitaaliset järjestelmät
  5. tekoälyn hyödyntäminen työn johtamisessa.

Kampanjasivustolla voit muun muassa testata, millainen etätyöntekijä olet ja oppia, millaista on reilu alustatyö. Voit napata talteen vinkit tekoälyn käytöstä työpaikoilla tai ilmoittaa työpaikkasi Hyvien käytäntöjen kilpailuun! 

Tutustu kampanjaan: terveellinentyo.fi

Ajankohtaista

EU-OSHAn tukemassa eurooppalaisessa Syöpätiekartta-toiminnassa on siirrytty seuraavaan vaiheeseen. Syöpätiekartta-hankkeen päämääränä on lisätä koko Euroopan laajuisesti tietoisuutta syöpää aiheuttavista kemiallisista tekijöistä ja vähentää työperäisiä syöpiä EU:n alueella. Nyt tavoitteena on saattaa aiemmissa vaiheissa kerätty tieto ja osaaminen myös työpaikkojen käyttöön.

Tutustu Syöpätiekartta-aineistoihin (englanniksi) 

Lue lisää Syöpätiekartan seuraavasta vaiheesta (englanniksi)

EU-OSHA suosittelee

Covid-19-pandemia ja viimeisin lintuinfluenssa ovat korostaneet tarvetta arvioida ja ennaltaehkäistä biologisia riskejä työpaikoilla, samalla tavoin kuin kemikaaleista aiheutuvia vaaroja. EU-OSHA muistuttaa, että työpaikoilla tulee arvioida mahdolliset biologiset riskit sekä tunnistaa keinot niiden ennaltaehkäisyyn ja suojautumiseen. EU-OSHA suosittelee tutustumista Jukka Takalan ym. viimeisimpään julkaisuun, jossa käsitellään erilaisia biologisia vaaroja. 

Lisää aiheesta (englanniksi)

Seuraa meitä somessa

Seuraa toimintaamme sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla:

#TerveellinenTyö   #EUOSHA

Toiminnan koordinointi ja lisätiedot

Henkilökuva Taina Pääkkönen

Taina Pääkkönen

vanhempi asiantuntija 

taina.paakkonen [at] ttl.fi

+358 30 474 2616

Kirsi Ahola

Kirsi Ahola

johtaja

kirsi.ahola [at] ttl.fi

+358 30 474 2492

Kansallinen ohjausryhmä

Euroopan työterveys ja työturvallisuusvirasto toimii kolmikantaisesti. Suomen koordinaatiokeskuksen ohjausryhmään kuuluu edustajia työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työterveyslaitos johtaa ohjausryhmää. 

 

Mikä on EU-OSHA?

Katso esittelyvideo.