Eurooppalaista tutkimustietoa työelämästä

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston eli EU-OSHAn tavoitteena on lisätä työterveyttä, -turvallisuutta ja tuottavuutta Euroopassa. EU-OSHA kerää, tuottaa ja levittää luotettavaa ja puolueetonta tutkimustietoa eurooppalaisesta työelämästä sekä kehittää työkaluja työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi.
Kolme rakennustyöntekijää keskustelee työmaalla.

Työterveyslaitos tukee EU-OSHAn toimintaa Suomessa

Työterveyslaitos on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallinen koordinaatiokeskus. Tuemme viraston toimia välittämällä eurooppalaista tutkimustietoa suomalaisille työpaikoille. Välitämme myös EU-OSHAlle tietoa suomalaisen työelämän tilasta ja hyvistä käytännöistä.

Terveellinen työ -kampanjalla herätetään keskustelua työelämän digitalisaatiosta  

Keskeinen osa EU-OSHAn toimintaa on Terveellinen työ -kampanjat, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta työterveyttä ja -turvallisuutta koskevista aiheista sekä työyhteisöjen että päättäjien keskuudessa.  

Lokakuussa 2023 käynnistyi uusi kolmivuotinen Digiajan turvallinen ja terveellinen työ -kampanja, jonka avulla herätetään keskustelua työelämän digitalisaatiosta. Miten edistyneet teknologiat muuttavat työntekemisen tapoja ja miten niiden käyttöönotto vaikuttaa työterveyteen ja -turvallisuuteen?  
 
Kampanjan keskeisiä teemoja ovat etä- ja hybridityö, alustatyö, työtehtävien automatisaatio, älykkäät digitaaliset järjestelmät sekä tekoälyn hyödyntäminen työn johtamisessa.
 

Lue lisää kampanjasta: terveellinentyo.fi

Seuraa meitä somessa

Seuraa toimintaamme sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla:
#TerveellinenTyö   #EUOSHA

Toiminnan koordinointi ja lisätiedot

Henkilökuva Taina Pääkkönen

Taina Pääkkönen

vanhempi asiantuntija 
taina.paakkonen [at] ttl.fi
+358 30 474 2616

Kirsi Ahola

Kirsi Ahola

johtaja
kirsi.ahola [at] ttl.fi
+358 30 474 2492

Kansallinen ohjausryhmä

Euroopan työterveys ja työturvallisuusvirasto toimii kolmikantaisesti. Suomen koordinaatiokeskuksen ohjausryhmään kuuluu edustajia työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työterveyslaitos johtaa ohjausryhmää.