Eurooppalaista tutkimustietoa työelämästä

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto edistää työterveyttä, työturvallisuutta ja tuottavuutta Euroopassa. Työterveyslaitos tukee viraston tehtäviä Suomessa ja välittää ajankohtaista tutkimustietoa suomalaisille työpaikoille. Vuosina 2020-22 toteutetiin Terveellinen työ -kampanja "Työn keventämisen keinot käyttöön". Kampanjan teema oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet työelämässä.

Seuraava Terveellinen työ -kampanja, Digiajan turvallinen ja terveellinen työ käynnistyy syksyllä 2023.


ihmisiä lyömässä käsiä yhteen

Tuemme Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) toimintaa

  • Toimimme viraston kansallisena koordinaatiokeskuksena. Kolmikantaisessa ohjausryhmässä on edustajia työntekijä- ja työnantajajärjestöistä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä. 
  • Toteutimme Terveellinen työ -kampanjan vuosina 2020-2022. Kampanjan teemana oli tuki- ja liikuntaelinvaivojen sekä liiallisen työkuormituksen ehkäiseminen työpaikoilla. Uusi Digiajan turvallinen ja terveellinen työ -kampanja käynnistyy 2023 syksyllä. 
  • Välitämme eurooppalaista tutkimustietoa työelämästä, myös EU-OSHA:lle tietoa suomalaisen työelämän tilasta ja hyvistä käytännöistä. 

Asiantuntijamme

Taina Pääkkönen

Taina Pääkkönen

vanhempi asiantuntija 
[email protected]
+358 30 474 2616

Kirsi Ahola

Kirsi Ahola

johtaja
[email protected]
+358 30 474 2492