Työperusteinen maahanmuutto

työntekijä katsoo kameraan ja hymyilee tiomistossa kannettava tietokone käsissään

Hukataanko Suomessa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osaamista?

Suomen työikäisten määrä vähenee ja väestö kasvaa yksinomaan maahanmuuton ansiosta. Kansainvälisten osaajien liikkuvuudella on entistä suurempi merkitys Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvointipalveluille. 

Ilman riittävää maahanmuuttoa työvoiman tarjonta kutistuu, ja kilpailemme parhaista osaajista muun maailman kanssa.  

Toisaalta Suomessa asuu jo merkittävä määrä ulkomaalaistaustaisia työikäisiä, joiden osaamista ei hyödynnetä työelämässä. Tilastot ja tutkimukset kertovat työllistymisen esteistä. Työpaikoilla tarvitaan uusia toimintatapoja, jotta maahan muuttaneet saadaan sujuvasti työelämään.  

Työterveyslaitos kutsuu puntaroimaan, millaiset edellytykset suomalainen työelämä tarjoaa ulkomaalaistaustaisten työurille.

Katso maahan muuttaneiden kokemuksia suomalaisesta työelämästä!

Katso tallenne Työpuntari-tilaisuudesta

Työpuntarin kyselyssä nyt

Työvoimapula ja ulkomaalaistaustaiset työntekijät

Näin Suomi puntaroi

Työperusteinen maahanmuutto ja työvoimapula – uhka vai mahdollisuus?