Uusi DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarja tarjoaa tutkittua tietoa väestön muutoksista 

Kesäkuussa alkaa uusi, avoin webinaarisarja, joka tarjoaa tutkittua tietoa väestörakenteen muutoksista. Olet tervetullut kuulolle, olet sitten päätöksentekijä, järjestön työntekijä, toimittaja tai muuten vain kiinnostunut aiheesta. Webinaarisarjan järjestää Strategisen tutkimuksen neuvoston DEMOGRAPHY-ohjelma ja sen viisi hanketta. Yksi hankkeista on Työterveyslaitoksen koordinoima LIFECON-hanke.
Demography Talks

Webinaarit ovat tiiviitä alle tunnin mittaisia tilaisuuksia, joissa tutkijat esittelevät kahta ajankohtaista tutkimusta väestöön liittyvistä aiheista. Webinaarit konkretisoivat parhaillaan käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja antavat siihen uusia näkökulmia.

Voit ilmoittautua webinaareihin alla olevien linkkien kautta. Ilmoittauduttuasi saat sähköpostiisi kalenterikutsun, jossa on linkki Teamsissa toteutettavaan webinaariin. Pääset liittymään kuhunkin webinaariin saamasi linkin kautta noin 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Ti 6.6. klo 14.00–15.00

Tutkittua tietoa: Syntyvyys on vajonnut ennätysalas – mitä siitä seuraa?

Syntyvyys on painunut Suomessa ennätyksellisen matalalle. Syntyvyys on laskenut myös muissa Pohjoismaissa, mutta Suomessa lasku on huomattavan jyrkkä ja syntyvyyden taso matalin. Ensimmäisiä lapsia syntyy aiempaa vähemmän, ja lopulliset lapsiluvut laskevat. Samaan aikaan ihmiset toivovat saavansa enemmän lapsia kuin lopulta saavat.

Minkälaisia seurauksia matalalla syntyvyydellä on suomalaisen yhteiskunnan sosiaaliselle ja taloudelliselle kestävyydelle? Minkälaisia lastensaantitoiveita nuorilla on ja mikä niihin vaikuttaa?

Matala syntyvyys ja sen seuraukset yhteiskunnalle
Professori Marika Jalovaara, Turun yliopisto
FLUX

Lastensaantiaikeet ja -ihanteet
Tutkija Noora Lehtonen, Väestöliitto
NetResilience

Linkki tallenteeseen. Tallenne on katsottavissa 23.6.2023 asti

Ilmoittaudu tästä 6.6.2023 webinaariin 

Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/EP/0FB712283657A3E7 

Ti 12.9. klo 14.00–15.00

Tutkittua tietoa: Maahanmuuttajat työelämässä

Suomalainen työelämä moninaistuu. Tämä haastaa työyhteisöjä ja johtajuutta, mutta myös työntekijäoikeuksien toteutumista. Tutkimus on tuonut esiin ongelmakohtia, jotka liittyvät muun muassa työelämän syrjiviin käytäntöihin. Kyse ei ole ainoastaan työperäisestä maahanmuutosta, vaan myös siitä, miten Suomessa osataan tunnistaa eri ihmisten osaamispotentiaalia ja kuinka työkykyä tuetaan nykyistä paremmin.  

Miten taataan maahanmuuttajille tasa-arvo työelämässä, ja miten työyhteisössä tuetaan monimuotoisuutta ja tasa-arvoa? Millainen työkyky maahanmuuttajilla on rekisteritutkimuksen valossa, ja miten sitä voidaan tukea?

Tasa-arvon ja osallisuuden haasteet työyhteisössä
Erikoistutkija Sari Vanhanen, Siirtolaisuusinstituutti
MobileFutures

Maahanmuuttajataustaisen väestön ja valtaväestön työkyvyttömyys hoiva-alalla rekisteritutkimuksen valossa
Tutkimusprofessori Ari Väänänen, Työterveyslaitos
LIFECON

Ilmoittaudu tästä 12.9.2023 webinaariin  Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/EP/F37991A6EDD8A1CE 

Ti 7.11. klo 14.00–15.00

Tutkittua tietoa: Muuttoliike Suomessa ja alueelliset erot

Kaupungistuminen on edennyt Suomessa tasaisesti viime vuosikymmeninä. Maan sisäinen ja kansainvälinen muuttoliike keskittävät väestöä suurille kaupunkiseuduille. Samalla erot väestöllisessä huoltosuhteessa ovat kasvaneet kaupunkien ja maaseudun välillä. Suurten kaupunkien sisällä puolestaan tulotason ja etnisen taustan mukaiset erot alueiden väestörakenteessa ovat kasvaneet. Tällaisten muutosten merkitys riippuu osittain siitä, mikä prosessi ne tuottaa, eli onko kyse muuttoliikkeestä vai alueilla pysyvän väestön muutoksista.  

Mitä vaikutuksia muuttoliikkeellä on alueiden väestörakenteeseen? Miten alueelliset erot näkyvät ihmisten elämässä? Miten esimerkiksi sosiaaliset suhteet, koettu sosiaalinen tuki ja yhteisöllinen osallistuminen jakautuvat alueittain Suomessa ja laajemmin Euroopassa, ja miten nämä ovat yhteydessä väestönkehitykseen? 

Muuttoliikkeen merkitys asuinalueiden väestörakenteen muutoksessa
Tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
SustAgeable

Sosiaalisten suhteiden alueelliset erot
Professori Markus Jokela, Helsingin yliopisto
NetResilience

Ilmoittaudu tästä 7.11. webinaariin   Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/EP/61F08C0B6AE663F5 

Suomen väestö ikääntyy, syntyvyys laskee ja työikäisten määrä vähenee. Väestönkehityksessä on kyse perustavanlaatuisista muutoksista, jotka vaikuttavat laaja-alaisesti yhteiskuntaamme, talouteemme ja ihmisten elämään. DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet tutkivat, miten väestölliset muutokset muokkaavat suomalaista yhteiskuntaa ja miten muutoksiin voidaan vaikuttaa ja sopeutua.

Lisätiedot

Susan Kuivalainen, Demography-ohjelman johtaja, Eläketurvakeskus (ETK), puh.  029 411 2184 / 050 512 0062
susan.kuivalainen[at]etk.fi

Taina Leinonen, konsortiojohtaja,  LIFECON-hanke, Työterveyslaitos,  puh. 050 327 1723
taina.leinonen[at]ttl.fi

Jaa sisältö somessa!