Hetipurku on henkinen laastari kollegalta kollegalle

Työssä sattunut uhkaava tai muuten ikävä tilanne käydään läpi tuoreeltaan. Keskustelua johdattelee työkaveri, joka on saanut siihen lyhyen koulutuksen. Helsingin kaupungilla on jo 50 tukihenkilöä eli hetipurkajaa.
-

Kiukkuinen asiakas haukkuu, potilas uhkailee, oppilaan vanhemmat syyttelevät. Tällaiset tilanteet jäävät toisinaan pyörimään työntekijän mieleen. Ne voivat aiheuttaa keskittymisvaikeuksia, pelkoja ja jopa sairauspoissaoloja.

Sen ehkäisemiseksi Helsingin kaupungilla kehitetään Hetipurku-mallia, jossa ikävä tilanne puretaan keskustelemalla kollegan kanssa.

Keskustelua ohjailee työyhteisöstä valittu tukihenkilö eli hetipurkaja, joka on saanut tehtävään lyhyen koulutuksen. Keskustelu käydään mahdollisimman pian uhka- tai vaaratilanteen jälkeen.

Tukea helposti ja nopeasti

Idean henkisen ensiavun toimintamallista toi kaupungille Työterveyslaitoksen erikoistutkija Anna-Maria Teperi, joka työskenteli vuoteen 2014 saakka johtavana työterveyspsykologina ja kehittämispäällikkönä Helsingin kaupungin työterveyskeskuksessa. Sitä ennen hän toimi turvallisuuden kehittämisen ja henkisen jälkihoidon parissa Finavialla.

”Parasta keskustelumallissa on helppous ja nopeus. Nykyisin työ itsessään on niin monimutkaista, että kaoottisiin tilanteisiin kannattaa tarjota selkeitä välineitä”, Teperi sanoo.

Helsingin kaupungin opetusviraston ja työväenopistojen työsuojelupäällikkö Marja Paukkonen käynnisti Hetipurku-hankkeen viime vuonna. Mukaan lähti viisi virastoa. Tähän mennessä noin 50 tukihenkilöä on saanut Teperin vetämän koulutuksen.

”Emme kouluta terapeutteja. Tukihenkilön ei tarvitse olla edes hoitoalan ammattilainen. Hyvät työyhteisötaidot ja kiinnostus toimia toisten ihmisten kanssa riittävät”, Paukkonen sanoo.

Mahdollisuus tuulettaa tunteita

Marja Paukkonen vertaa työn lomassa käytävää purkukeskustelua henkiseen laastariin.

”Emme jää voivottelemaan ja päivittelemään, vaan annamme tilaisuuden tuulettaa tunteita. Tavoitteena on saada arki taas rullaamaan”, Paukkonen kertoo.

Keskustelussa käsitellään muun muassa poikkeavan tilanteen aiheuttamat ajatukset ja tunnereaktiot ja todetaan, että ne ovat normaaleja kokemuksia. Keskustelumahdollisuutta tarjotaan automaattisesti eikä odotella, että ihminen tulee sitä itse pyytämään.

Helsingin kaupungin työterveyskeskuksessa on tähänkin asti ollut tarjolla ammattilaisen vetämää jälkipuintia. Jälkipuinnin hakemiseen työterveyshuollosta on kuitenkin melko korkea kynnys.

Tänä vuonna Hetipurku-koulutusta annetaan kaupungin työsuojelutehtävissä toimiville ja esimiehille. Työterveyslaitos ja Helsingin kaupunki miettivät mallin jatkokehittelyä yhteistyössä.

 

Hetipurku-malli pohjautuu Jeffrey Mitchellin luomaan CISM-malliin (Critical Incident Stress Management). Hetipurkua esiteltiin Nolla tapaturmaa -foorumin seminaarissa toukokuussa 2015.  

Jaa sisältö somessa!