Jokaisella työyhteisöllä on hyveitä ja niitä voi vahvistaa

Työyhteisö luo, muokkaa ja ylläpitää omaa kulttuuriaan ja sen mukana hyveitään. Eetikko Antti Kylliäisen mukaan ne kertovat esimerkiksi, millaisia ominaisuuksia hyvällä työkaverilla on.
-

Hyveet ovat niitä ominaisuuksia, jotka tekevät meistä hyviä. Ne tekevät hyvää sekä ihmiselle itselleen että hänen yhteisölleen. Siksi hyveet sopivat työkaluksi, kun halutaan parantaa työyhteisön hyvinvointia.

Tätä mieltä on eetikko, yrittäjä Antti Kylliäinen, joka innostui hyveistä 1980-luvulla. Silloin hän opiskeli Helsingin yliopistossa teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian laitoksella. Muutama vuosi sitten hän palasi kreikkalaisten filosofien hyve-etiikkaan työelämän näkökulmasta.

”Työelämässä oli jo pitkään puhuttu arvoista. Ajattelin, että on pikkuhiljaa aika ryhtyä sanoista tekoihin.”

Kylliäisen mukaan arvot ovat ihanteita, joita kohti pyrimme. Vasta siinä vaiheessa, kun oikeasti toimimme näiden ihanteiden mukaan, niistä on tullut hyveitä.

Hyveitä ei tarvitse keksiä

Hyveet ovat yksilön ominaisuuksia mutta yhteisön omaisuutta. Työyhteisökin luo, muokkaa ja ylläpitää omaa kulttuuriaan ja sen mukana hyveitään. Ne kertovat esimerkiksi, millainen on hyvä työyhteisön jäsen.

Antti Kylliäinen sanoo, että jokaisella yhteisöllä on hyveitä. Muuten se ei pystyisi toimimaan. Kun hyveitä lähdetään hyödyntämään, ne pitää ensin tiedostaa ja nimetä. Tarkoitus ei ole niinkään keksiä uusia.

Työyhteisö voi tunnistaa hyveikseen vaikkapa oikeudenmukaisuuden, luotettavuuden, vastuullisuuden ja ystävällisyyden. Seuraava askel on määritellä, mitä hyveet käytännössä tarkoittavat ja miten ne näkyvät.

”Kyse on arkisista teoista ja sanoista. Esimerkiksi ystävällisyyden yksi kriteeri voi olla se, että töihin tullessa moikataan ja katsotaan silmiin”, Kylliäinen sanoo.

Estääkö jokin hyveen toteutumista?

Parannettavaa on aina. Kaikki tarpeelliset hyveet eivät välttämättä ole työyhteisön aktiivisessa käytössä. Osa voi olla olemassa jonkinlaisina hyveen ituina: arvoina ja pyrkimyksinä.

Antti Kylliäinen kannustaa työyhteisön jäseniä miettimään, kuinka hyvin he toteuttavat kutakin hyvettä. Estääkö jokin toimintatapa tai sääntö hyveen toteutumista? Mikä taas tehostaisi sitä?

”Kun keskitytään hyveisiin, ei jäädä kiinni siihen, mikä ei toimi. Matkan varrella moni hankalaksi koettu asia voi kuitenkin alkaa toimia puolivahingossa”, Kylliäinen sanoo.

Jaa sisältö somessa!