Kymmenen kysymystä työsuojelupäällikön työstä

”Uuden työsuojelupäällikön kannattaa lähteä verkostoitumaan. Verkoston tuki auttaa menestymään tehtävässä”, vinkkaa turvallisuuspäällikkö Mika Juuti Lumonilta.
Lumonin turvallisuuspäällikkö Mika Juuti

Haluamme, että kaikki työntekijämme pääsevät terveinä kotiin ja saavat nauttia elämästään ilman loukkaantumisia. Se antaa työlleni merkityksen, sanoo Lumonin turvallisuuspäällikkö Mika Juuti.

Lumon valmistaa ja asentaa parveke- ja terassilaseja, kaiteita sekä auringonsuojaverhoja. Asiakkaita ovat kuluttajat, taloyhtiöt, kiinteistöjen omistajat ja rakennusliikkeet. Konsernin palveluksessa on kaikkiaan hieman alle 1500 työntekijää, heistä noin 900 Suomessa.

Juuti toimii työsuojelupäällikkönä kolmessa yhtiössä: Lumon Oy:ssä, Lumon Suomi Oy:ssä ja Suomen Visor Oy:ssä. Lasitustuotteet valmistetaan Kouvolassa ja auringonsuojaverhot Kempeleessä. Juutin työpiste sijaitsee Lahdessa, mutta hän liikkuu työssään ympäri Suomea.

Työsuojelupäällikön tehtävänä on rakentaa työpaikalle aktiivinen työsuojelun yhteistoiminta sekä neuvoa ja ohjata työnantajaa ja työntekijöitä työturvallisuutta koskevissa asioissa. Toisin sanoen hän luo ja kehittää edellytyksiä terveelliselle ja turvalliselle työlle.

Esitimme Juutille kymmenen kysymystä työsuojelupäällikön työstä:

1. Millainen oli polkusi työsuojelupäälliköksi?

Olen ollut lähes 20 vuotta Lumonilla töissä. Siitä ajasta 13 vuotta johdin omaa asennustiimiä erilaisilla työmailla. Sen jälkeen työskentelin asennuspäällikkönä ja kehityspäällikkönä.

Työsuojelupäällikkönä olen toiminut vuodesta 2018, viime syksystä lähtien täysipäiväisesti.

Työkokemukseni vuoksi rakentamisen ja asentamisen maailma on minulle tuttu. Tiedän, millaisia riskejä käytännön työssä on ja mitä asioita pitää huomioida.

2. Mitkä ovat teillä tyypillisiä riskejä?

Asentajat työskentelevät korkealla, parvekkeilla. Talvella lattiapinnoilla voi olla jäätä, joten heidän käyttämänsä työpukki saattaa lähteä liukumaan. Siinä on horjahtamisen tai putoamisen riski. Asentajamme käyttävät korkealla työskennellessään aina putoamissuojaimia.

Tuotantolaitoksen työntekijät käsittelevät karkaisematonta lasia. Sen hajotessa voi tulla viiltohaavoja. Niitä vältetään käyttämällä työssä vaadittavia henkilönsuojaimia ja turvalaitteita. Lasin käsittelyssä pitää muutenkin noudattaa erityistä huolellisuutta.

3. Kertoisitko kolme esimerkkiä työtehtävistäsi

Toimin johdon tukena ja neuvonantajana turvallisuusasioissa. Olen mukana luomassa perehdytysmateriaalia uusille työntekijöille. Osallistun yhtiömme sisäisiin työturvallisuuskorttikoulutuksiin – ne ovat minulle myös hyvä kanava saada palautetta työntekijöiltä.

4. Ketkä ovat tärkeimmät yhteistyökumppanisi?

Teen paljon töitä työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten kanssa. He ovat todella aktiivista porukkaa. Työsuojelutoimikuntamme kokoontuu kuukausittain.

Yhteistyökumppaneitani ovat myös liiketoiminnasta vastaavien yksiköiden vetäjät, asennustoiminnan ja tuotannon työnjohtajat sekä eri osastojen vastaavat. Teen tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon, HR-osaston ja EHS Managerin kanssa.

5. Kertoisitko esimerkin työsuojelutoimikunnan päätöksestä?

Liukastumisten välttämiseksi päätimme viime talvena suositella kitkapohjakenkien käyttöä. Työnantaja tukee niiden hankintaa. Valitsimme puolivarrellisen mallin, joka samalla antaa paremmin tukea nilkalle ja ehkäisee siten nyrjähdyksiä.

Liukastumisia sattui aiemmin useita vuosittain, viime talvena vain yksi. Sekään ei johtanut poissaoloon.

6. Rakennustyömaalla on väkeä eri firmoista. Miten otatte sen huomioon?

Haluamme olla työmaalla sellainen toimija, jonka työstä ei aiheudu vaaraa muille. Yksi esimerkki tästä on työskentelyalueen rajaus:

Parvekkeiden alapuolella oleva alue pitää rajata eli erottaa työmaan kulkuteistä ja muusta työympäristöstä esimerkiksi puomein tai kaitein. Näin tehdään siltä varalta, että alas sattuisi putoamaan vaikkapa ruuvi.

Toisinaan joku pyrkii rajausten sisäpuolelle. Silloin asentajien pitää keskeyttää työnsä, kunnes henkilö on poistettu alueelta.

7. Miten työturvallisuus on kehittynyt yhtiössänne?

Olemme onnistuneet parantamaan työturvallisuutta vuosittain. Tapaturmiin liittyvät sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi.

Tänä vuonna Lumon Suomi sai kunniamaininnan Rakennusteollisuuden Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa. Kriteereitä olivat muun muassa hyvä turvallisuuskulttuuri ja kaikkien työmaalla työskentelevien turvallisuudesta huolehtiminen.

8. Miten keräätte turvallisuushavaintoja työntekijöiltä?

Jokaisella työntekijällä on puhelimessaan sovellus, jonka avulla turvallisuushavainnosta on helppo ilmoittaa.

Kun työntekijä havaitsee esimerkiksi, että työmaan rapussa on sähköjohtoja lattialla ja kompastumisvaara, ilmoitus menee välittömästi hänen esimiehelleen, työsuojeluhenkilöstölle ja yksikön vetäjälle. Näin asia saadaan käsittelyyn mahdollisimman nopeasti.

Kannustamme työntekijöitämme korjaamaan havaitsemansa epäkohdan heti kuntoon ja tekemään tästä ilmoituksen, jotta vaarapaikka saadaan poistettua pian.

9. Mikä on työssäsi parasta ja ikävintä?

Parasta on se, että meillä kaikki johdosta alkaen ovat sitoutuneita turvallisuuden parantamiseen. Työstä tekee mielekästä sekin, että työilmapiiri on todella hyvä ja joka päivä on mahdollisuus oppia uutta. Tämä on jatkuva opinpolku.

Ikävin tai haastavin puoli liittyy tiukkaan aikatauluun. Haluaisin olla nykyistä enemmän työmailla ja tuotannossa, mukana arjessa.

10. Minkä vinkin antaisit uudelle työsuojelupäällikölle?

Kun aloitin työsuojelupäällikkönä muutama vuosi sitten, päässäni oli paljon kysymysmerkkejä. Mietin, mikä on oikea tapa hoitaa tätä tehtävää.

Nyt neuvoisin, että kannattaa mennä työsuojelupäälliköille tarkoitettuun koulutukseen ja lähteä rakentamaan omaa verkostoa. Itse olin Työterveyslaitoksen Työsuojelupäällikkökurssilla.

Kun pääsee keskustelemaan kollegoiden kanssa, kuulee käytännön esimerkkejä muilta työpaikoilta. Se auttaa hahmottamaan kokonaisuutta. Työsuojelupäälliköiden verkosto on tukenut ja auttanut minua menestymään tässä tehtävässä.

Kuva: Tommi Mattila

Aiheesta lisää:

Työsuojelun osaajaksi (Työterveyslaitoksen koulutuksia)

Jaa sisältö somessa!