Mistä työntekijälähettiläs löytää aikaa tehtäväänsä?

Mistä organisaatioiden työntekijälähettiläät löytävät aikaa sosiaalisessa mediassa pyörimiseen? Hoidan työni hyvin, vaikka aika on kortilla. Enää se ei riitä. Minun pitäisi esitellä somessa itseäni ja työnantajaani. Entä jos se rooli ei vain iske?

On kaksi seikkaa, jotka antavat hyvän lähtökohdan työntekijän toiminnalle sosiaalisessa mediassa:

Ensinnäkin se, että työpaikalla koetaan sosiaalinen media sellaiseksi välineeksi, jossa halutaan näkyä ja vuorovaikuttaa. Toiseksi se, että työntekijät osallistuvat työpaikan toimintaan somessa vapaaehtoisesti.

Työpaikat, jotka pitävät sosiaalisessa mediassa toimimista tärkeänä työvälineenä, antavat työntekijöilleen siihen koulutusta ja tukea.

Jos työtehtäviin kuuluu toimia sosiaalisessa mediassa, siihen tulee varata myös työaikaa. Vaikka ei laatisikaan tarkkaa ajankäyttösuunnitelmaa, on kuitenkin hyvä pohtia, miten paljon aikaa somessa toimimiseen on omasta työpäivästä mahdollista ja tarkoituksenmukaista varata.

Esimerkiksi Twitterissä, joka on yleinen työtarkoituksessa käytettävä someväline, voi laatia listoja työn kannalta kiinnostavista tahoista ja henkilöistä. Näiden listojen avulla pääsee helposti näkemään, mitä nämä henkilöt ovat twiittailleet. Keskusteluihin voi osallistua tai linkkejä jakaa silloin, kun se itselle parhaiten sopii.

Sosiaalisen median käyttöön voi totutella pikkuhiljaa. Aluksi voi varovaisesti seurailla, mitä muut keskustelevat. Seuraava askel voi olla keskusteluihin osallistuminen.

Sosiaaliseen mediaan osallistuminen saattaa pelottaa, koska siinä tavallaan altistaa itsensä myös kritiikille. Muutama vuosi sitten teimme selvityksen, jonka mukaan epäasiallisen kohtelun uhka kuitenkin toteutui sosiaalisessa mediassa todella harvoin.

Paras hyöty sosiaalisen median käytöstä saadaan silloin, kun se on huolellisesti suunniteltua. Se tarkoittaa, että työpaikalla on laadittu sosiaalisen median strategia. Se sisältää pelisäännöt siitä, miten sosiaalisessa mediassa ollaan. Hyviä lähtökohtia pelisäännöille ovat hyvien tapojen noudattaminen ja luottamus työntekijälähettiläiden omaan arviointikykyyn. Somessa saa ja pitää olla persoonallinen, mutta muita ei saa loukata.

Sosiaalisessa mediassa toimiminen on osa nykyaikaista avointa toimintakulttuuria, joka lisää organisaatioiden läpinäkyvyyttä. Se vaikuttaa siihen, millaisen kuvan organisaatiot itsestään antavat. Yleisen näkemyksen mukaan työntekijät ovat toimijoina kiinnostavampia kuin organisaatiot. Tämän vuoksi yritysten tulisi rohkaista ja tukea työntekijöitään näkymään sosiaalisessa mediassa.

Vastaaja: erikoistutkija Minna Janhonen, Työterveyslaitos

Jaa sisältö somessa!