Mitä työpaikkaselvitys tarkoittaa?

Lain mukaan jokaiselta työpaikalta pitää löytyä työpaikkaselvitys. Mutta mikä se on ja kuka sen tekee? Miten pääsee alkuun?

Työpaikkaselvitys on prosessimaista toimintaa, jota työterveyshuolto tekee yhdessä työpaikan kanssa. Työpaikkaselvityksen teettäminen on työnantajan vastuulla, ja työterveyshuolto toteuttaa sen siinä laajuudessa kuin työpaikan tarpeet edellyttävät.

Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja, haittoja, kuormitustekijöitä ja voimavaroja sekä niiden merkitystä työntekijöiden terveydelle ja työkyvylle.

Työpaikkaselvitystä varten työterveyshenkilöstö selvittää työnantajalta työpaikan tietoja ja tekee yleensä työpaikkakäynnin tai -käyntejä. Työpaikkaselvitykseen pyritään liittämään työnantajan vastuulla oleva, työturvallisuuslakiin perustuva työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi.

Työterveyshenkilöstö laatii työpaikkaselvityksestä kirjallisen raportin, joka sisältää edellä mainittujen arviointien tulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset työpaikalle. Raportin tulee olla työpaikalla työntekijöiden nähtävillä.

Työterveyshuolto käynnistää työpaikkaselvitysprosessin siinä vaiheessa, kun työnantaja on ottanut yhteyttä valitsemaansa työterveyshuoltopalvelun tuottajaan työterveyshuollon järjestämiseksi ja tekee sopimusneuvottelujen jälkeen työterveyshuoltosopimuksen.

Vastaaja: työterveyshuollon erikoistuva lääkäri Merja Sankila, Työterveyslaitos

Jaa sisältö somessa!