Modulaaristen työtilojen käyttötarkoitusta on helppo muuttaa

Moduulipohjaisilla rakennuksilla on yleensä väliaikaisen parakin maine. Nykyisin ne ovat kuitenkin verrattavissa paikan päällä rakennettuihin taloihin. Modulaarinen rakentaminen lisääntyy sote-alalla.

Modulaarisen rakentamisen ratkaisuja on hyödynnetty varsinkin silloin, kun tarvitaan nopeasti väliaikaiset tilat. Koulujen väistötilat ovat yksi esimerkki tästä. Sote-murroksen myötä modulaarinen rakentaminen lisääntyy myös sosiaali- ja terveysalalla.

”Sosiaali- ja terveyspuolen yksikköjä halutaan sijoittaa saman katon alle. Tavoitteena on lisäksi, että tilojen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa helposti”, sanoo vanhempi asiantuntija, arkkitehti Leena Aalto Työterveyslaitoksesta.

Hän on mukana tutkimushankkeessa Healing and Modular Healthcare Facilities (HeMoHes). Siinä selvitetään muun muassa, miten sote-alan modulaaristen tilojen suunnittelussa osallistetaan tilojen käyttäjiä sekä huomioidaan tilojen elvyttävyys ja viihtyisyys.

1. Mitä tilojen modulaarisuus tarkoittaa, Leena Aalto?

Tilakokonaisuus kootaan erillisistä osista eli moduuleista. Moduulit valmistetaan tehtaassa ja ne voidaan liittää yhteen vasta paikan päällä. Modulaariset tilaratkaisut ovat joustavia ja muunneltavia.

2. Mitä hyötyä modulaarisuudesta on?

Modulaarinen rakentaminen on nopeampaa ja kustannustehokkaampaa kuin paikallarakentaminen. Koska osat valmistetaan sisällä tehtaassa, ne ovat suojassa säältä. Se tarkoittaa yleensä hyvää sisäilmaa lopullisissa tiloissa.

3. Mitä haasteita modulaarisuuteen liittyy?

Tilaajan tai tilojen käyttäjien kannalta haasteena voidaan pitää sitä, että modulaarisuus asettaa tilojen mitoitukselle tietyt reunaehdot: ihan mitä tahansa ei voi saada.

Reunaehdot liittyvät esimerkiksi tilojen korkeuteen. Ainakin toistaiseksi moduulipohjaiset rakennukset toimivat parhaiten yksikerroksisina.

Yksi haaste on se, että näillä rakennuksilla on yleensä väliaikaisen parakin maine. Nykyisin ne ovat kuitenkin verrattavissa ihan tavallisiin, paikan päällä rakennettuihin taloihin.

4. Mitä tilojen joustavuus tarkoittaa?

Joustavuus on vaikkapa sitä, että tilat ovat tilaajan kannalta joustavasti käytettävissä.

Esimerkiksi ne tilat, joiden valmistajat ovat mukana HeMoHes-hankkeessamme, ovat vuokrattavia.

Vuokra-aika saattaa olla jopa 25 vuotta. Vuokrasopimuksen voi tarvittaessa uusia. Jos niin ei tehdä, moduulikohde voidaan purkaa, kunnostaa ja siirtää muualle joko samaa tai jotain toista käyttötarkoitusta varten.

5. Kertoisitko pari esimerkkiä sote-alan modulaarisista rakennuksista?

Kustaankartanon palvelukeskuksen alueella Helsingin Oulunkylässä on rakennus, jota käyttäjät kutsuvat Paviljongiksi. Se on modulaarisesti toteutettu vanhusten palvelurakennus, joka toimi väistötilana korjausrakentamisen aikana.

Hoitohenkilökunta oli tyytyväinen tiloihin, etenkin siihen, että vanhukset pääsivät helposti ulos nauttimaan luonnosta.

Lappeenrannan Lauritsalassa taas yhdistettiin sosiaalipuolen ja terveydenhuollon yksiköt yhdeksi kokonaisuudeksi.

Sisäilmaongelmaiset vanhat tilat oli todettu käyttökelvottomiksi, ja nopeaan tilantarpeeseen löydettiin ratkaisu toteuttamalla uudet tilat moduulipohjaisena rakennuksena. Käyttäjät arvostivat uusissa tiloissa erityisesti hyvää sisäilmaa.

6. Miksi työntekijät halutaan mukaan työtilojen suunnitteluun?

Rakennushankkeet kestävät pitkään ja ovat kalliita. Kun tilojen tulevia käyttäjiä kuullaan jo suunnitteluvaiheessa, voidaan välttyä puutteilta, joiden korjaaminen myöhemmin toisi lisäkustannuksia.

Suunnittelija saa työntekijöiltä hyödyllistä tietoa siitä, millaista työtä tiloissa tehdään ja millaisia erityistarpeita heillä on. Hyvin suunnitellut tilat tukevat juohevaa työntekoa.

7. Millaisia ongelmia voi tulla, jos henkilöstöä ei osallisteta?

Ongelmana on ollut usein tilan väärä koko. Esimerkiksi erääseen hankkeemme tutkimuskohteena olleeseen rakennukseen oli suunniteltu niin pieni taukotila, etteivät kaikki työntekijät mahtuneet sinne kahville tai ruokatauolle. Heistä osa joutui etsiskelemään muuta paikkaa, missä syödä lounaansa.

Säilytystilaa on usein liian vähän tai sitten se on väärässä paikassa. Säilytystilan riittämättömyys tosin on yleinen harmin aihe myös perinteisesti rakennetuissa tiloissa.

8. Millaiset tilat tukevat sote-alan työntekijöiden hyvinvointia?

Perusasioita ovat esimerkiksi hyvä sisäilma ja se, että työnteko käy sujuvasti. Sote-alalla monet työskentelevät akustisesti huonoissa ja meluisissa tiloissa. Siksi tarvitaan myös rauhallisia ja viihtyisiä taukotiloja, joissa on mahdollista elpyä työn lomassa. 

Jaa sisältö somessa!