Ongelmien ratkominen kuuluu työhön: "Jos mietit, pitäisikö asiaan tarttua, niin tartu"

Ongelmia kannattaa lähestyä aktiivisesti. Pääperiaatteena on pilkkoa niiden ratkaiseminen pieniin osiin, sanoo työterveyspsykologian dosentti Kirsi Ahola Työterveyslaitoksesta.

Kun kohtaamme vastoinkäymisiä, toimintamme voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: suhtautumiseen ja ongelman ratkomiseen.

”Lopputuloksen kannalta tärkeintä on suhtautuminen. Se vaikuttaa siihen, ryhdymmekö ylipäätään ratkomaan asiaa”, sanoo työterveyspsykologian dosentti Kirsi Ahola Työterveyslaitoksesta.

Myönteinen suhtautuminen saa meidät useimmiten viemään asiaa eteenpäin, kun taas kielteinen suhtautuminen lamaannuttaa tai ohjaa toimintaa toisaalle.

Ongelmanratkaisun vaikutusta stressiin on tutkittu muun muassa opiskelijoilla. Hyvä kyky ratkaista ongelmia ennusti vähäisempää stressiä, mutta asennoituminen ongelmaan oli merkittävämpää kuin varsinaiset ratkaisukyvyt.

”Tuloksia voi hyvin soveltaa arkipäivän stressinhallintaan ja uupumuksen ehkäisyyn”, Ahola sanoo.

Pilko ratkaisu pieniin osiin

Harva meistä voi välttää elämässään vastoinkäymisiä, mutta kaikki voivat opetella tekniikoita, jotka helpottavat ongelmien ratkaisemista.

”Pääperiaatteena on pilkkoa ongelman ratkaiseminen pieniin osiin. Asenteisiin vaikuttaminen on vaikeampaa, mutta sitäkin voi harjoitella”, Kirsi Ahola sanoo.

Esimiehiä kouluttaessaan Aholalla on tapana korostaa, että asioiden hyväksi voi aina tehdä jotain. On tärkeää käydä läpi vaihtoehdot ja ottaa niistä jokin kokeiltavaksi.

Näin hän neuvoo esimiehiä, mutta samoja vinkkejä voivat hyödyntää muutkin – niin töissä kuin yksityiselämässä:

Myönteinen suhtautuminen ongelmaan

1. Havaitse ja myönnä ongelma.

 • Ole valpas. Kuuntele itseäsi ja muita ihmisiä.
 • Seuraa erilaisia merkkejä, töissä esimerkiksi sitä, sujuuko työ ja onko aamulla kiva tulla töihin.
 • Arvioi tilanteita säännöllisesti: toistuvatko tietyt pulmat jatkuvasti?
 • Tiedosta, että ongelmat kuuluvat elämään.
 • Miellä ongelmien ratkominen osaksi työtäsi.

2. Hyväksy se, että ristiriidoilta ei voi välttyä.

 • Ongelmatilanne ei välttämättä kerro epäonnistumisesta, vaan säätämisen tai kehittelyn tarpeesta.

3. Lähesty ongelmaa aktiivisesti.

 • Ongelma ei yleensä katoa itsestään.
 • On parempi selvitellä turhaan kuin olla selvittelemättä tarvittaessa.
 • Asiat ratkeavat paremmin, kun niihin tartutaan varhain.
 • Jos mietit, pitäisikö tarttua asiaan, niin tartu.

4. Usko ongelman ratkeamiseen.

 • Ongelmat ovat ratkaistavissa. Voit aina tehdä jotain itse.
 • Kun tartut toimeen, asia nytkähtää eteenpäin.
 • Et ole yksin. Yhteistyön kautta saat apua.
 • Sitkeästi yrittämällä tulosta syntyy vähitellen.

Ongelman tehokas ratkaiseminen

1. Määrittele varsinainen ongelma.

 • Konkretisoi ja pilko sitä näiden kysymysten avulla: Miten ongelma näyttäytyy? Miten ongelma vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista? Miten esteen voi poistaa? Mitä tekemällä pääsee lähemmäksi tavoitetta?

2. Tuota ratkaisuvaihtoehtoja.

 • Ideoi mahdollisimman paljon erilaisia ratkaisuja. Älä ajattele realiteetteja tässä vaiheessa.
 • Kysele ideoita ja kokemuksia muilta ihmisiltä.

3. Valitse yksi ratkaisuvaihtoehto.

 • Arvioi ratkaisuvaihtoehtojen toteutus- ja onnistumismahdollisuuksia sekä ”kustannuksia” ja hyötyjä eri näkökulmista.
 • Päätä, millä perusteella teet ratkaisun.
 • Valitse yksi vaihtoehdoista kokeiltavaksi.

4. Kokeile, ratkeaako ongelma.

 • Toteuta valitsemasi ratkaisuvaihtoehto.
 • Seuraa, ratkeaako asia riittävän hyvin.
 • Ellei asia ratkennut, valitse kokeiluun seuraava vaihtoehto.
 • Jatka tätä, kunnes asia on ratkennut. Jos vaihtoehdot loppuvat, aloita alusta.

 

Jutun lähteenä on käytetty myös Kirsi Aholan kirjaa “Tue työkykyä – käsikirja esimiestyöhön” (Työterveyslaitos, 2011).

Jaa sisältö somessa!