Onko työtehtävien muutos pelkkä ilmoitusasia?

Miten esimiehen pitäisi ilmoittaa työntekijälle, jos tämän työtehtäviin tulee oleellisia muutoksia? Esimies kertoi työyhteisömme viikkopalaverissa tehtävieni muuttumisesta, ja asia tuli minulle aivan puskista. Tilanne oli hämmentävä ja kiusallinen. Onko muutos pelkkä ilmoitusasia?

Työtehtäviä koskeva muutos ei ole pelkkä ilmoitusasia. Hyvään johtamiseen kuuluu, että työntekijä voi vaikuttaa esimerkiksi omaa työtään koskevien toimenpiteiden suunnitteluun ja toiminnan tavoitteisiin.

Esimiehen tulee keskustella työntekijöiden kanssa heidän työstään, työtehtävien vaatimasta osaamisesta ja työssä jaksamisesta. Yhtä lailla on tärkeää, että työntekijä itse ottaa esiin, jos hän kokee ongelmia oman työnsä tekemisessä tai haluaisi kehittää työtään.

Se, mitä työntekijän työhön kuuluu, määritellään pääpiirteittäin työsopimuksessa. Työntekijä on velvollinen suorittamaan muutakin työnantajan tai esimiehen osoittamaa työtä tai muita tehtäviä kuin työsopimuksessa on määritelty. Tällöinkään työntekijää ei voi määrätä tekemään mitä tahansa hänen toimenkuvastaan olennaisesti poikkeavia tehtäviä pitkäksi aikaa.

Esimies on siis velvollinen antamaan työntekijälle tietoa työn tekemisen kannalta olennaisista asioista, keskustelemaan niistä hänen kanssaan ja huolehtimaan, että työntekijä tietää ja ymmärtää päätösten taustalla olevat syyt. Hyvä käytäntö on, että näistä keskusteltaisiin työntekijän kanssa kahden kesken.

Vastaaja: johtaja Krista Pahkin, Uudistuva työ, Työterveyslaitos

Jaa sisältö somessa!