Saako kesätyöntekijä käyttää työterveyshuoltoa?

Onko minulla kesätyöntekijänä oikeus käyttää työterveyshuollon palveluja?

Työnantajalla on velvollisuus järjestää palvelussuhteessa olevalle henkilöstölleen työterveyshuolto.

Työnantajan täytyy järjestää ennalta ehkäisevät palvelut työpaikan olosuhteista johtuviin tarpeisiin perustuen. Siksi palvelujen sisältö vaihtelee eri työpaikoilla. Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista, ja työnantaja voi määritellä palvelujen laajuuden.

Alle 18-vuotiaalle työntekijälle tulee suorittaa työtä aloittaessa terveystarkastus, jossa arvioidaan hänen soveltuvuutensa kyseiseen työhön ja se, ettei työ ole vahingollista hänen terveydelleen ja kehitykselleen.

Tarkastusta ei kuitenkaan vaadita, jos kyseessä on kevyt työ, työsuhde kestää enintään kolme kuukautta tai työntekijällä on esittää lääkärintodistus, joka selvittää hänen soveltuvuutensa työhön. Kevyenä työnä pidetään esimerkiksi toimistotyötä.

Lähtökohtaisesti palvelussuhteessa olevalle kesätyöntekijälle tulee tarjota samanlaiset ennalta ehkäisevät palvelut kuin muullekin henkilöstölle. Työnantaja voi rajoittaa sairaanhoitopalveluiden käyttöä, mutta tämä tulee toteuttaa henkilöstöä tasapuolisesti kohdellen.

Kysy siis esimieheltäsi, millaisia työterveyspalveluja työpaikka järjestää henkilöstölleen ja onko palvelujen käyttöä rajattu.

Vastaaja: työterveyshuollon erikoislääkäri, koulutuspäällikkö Päivi Loikkanen, Työterveyslaitos

Jaa sisältö somessa!