Tiimin kehityskaaren neljä vaihetta – näin esimies hioo timantin

Miten porukasta muodostuu yhtenäinen ja tehokas? Esimiehellä on tärkeä rooli jokaisessa tiimin kehitysvaiheessa.
-

Kun uusi tiimi tai työryhmä perustetaan, ei esimies suinkaan käy valmiiseen pöytään, vaan käsillä on alkukantainen sekamelska. Pomon on ohjattava porukan kehitystä, jotta siitä veistetään yhtenäinen tiimi, jolla on yhtenäinen työskentelytapa.

Tiimin hioutumisessa huippuunsa voidaan erottaa seuraavat klassiset vaiheet:

1. "Muotoutuminen" > Työryhmän jäsenet tutustuvat.

Ryhmä on täysin riippuvainen esimiehen ohjauksesta. Ryhmän tavoitteista ei ole yksimielisyyttä paitsi siltä osin, mitä esimies kertoo. Tehtävät ja vastuut ovat epäselviä, ja esimieheltä kaivataan selvennystä.

Esimiehen on valmistauduttava vastaamaan lukemattomiin kysymyksiin. Ryhmän jäsenet tuntuvat koettelevan esimiehen sietokykyä.

Vinkki esimiehelle: Ohjaa työryhmää ja laadi selvät tavoitteet.

2. "Kuohunta" > Tehtävien ja vastuiden jakaminen.

Ryhmän tarkoitus on selvempi, mutta epäselvyyksiä on yhä paljon. Päätöksiä ei synny ryhmässä helposti. Ryhmän jäsenet kilpailevat keskenään vakiinnuttaessaan paikkaansa. Kuppikuntia syntyy. Jäsenet haastavat esimiestä ja johtajuutta.

Jotta ihmissuhteet ja tunteet eivät häiritse työskentelyä, on ryhmän keskityttävä tavoitteisiinsa. Edistymiseen tarvitaan kompromisseja.

Vinkki esimiehelle: Määrittele prosessit, rakenne ja työ vähentääksesi ristiriitoja ja rakenna työntekijöiden väliset suhteet hyviksi.

3. "Normiutuminen" > Yhteistyömenettelyjen määrittely.

Yhteisymmärrys on pääpiirteittäin saavutettu. Tehtävät ovat selvät ja hyväksytty, ryhmätyöskentely vaivatonta.

Suuret päätökset pystytään tekemään ryhmässä yksimielisesti, pienet päätökset delegoidaan pienemmille ryhmille. Ryhmä keskustelee ja kehittää työtapojaan. Jäsenet ovat sitoutuneita, esimies vain helpottaa ja mahdollistaa asioita.

Vinkki esimiehelle: Ota etäisyyttä ja auta työryhmää kantamaan vastuuta.

4. "Tehtävän suorittaminen" > Tehokas työskentely.

Ryhmä tiedostaa tehtävänsä vielä paremmin ja pystyy seisomaan omilla jaloillaan ilman esimiehen osallistumista. Ryhmä on motivoitunut jopa ylittämään sille asetetut odotukset.

Erimielisyydet ratkaistaan ryhmässä myönteisessä hengessä, ja ryhmä toteuttaa tarpeelliset muutokset työtapoihinsa. Ryhmän jäsenet pitävät huolta toisistaan. Esimies delegoi ja valvoo, hänen ei tarvitse enää ohjata tai auttaa.

Vinkki esimiehelle: Delegoi mahdollisimman paljon. Kun ryhmä on päässyt hyviin tuloksiin, esimiehen kannattaa puuttua sen tekemisiin mahdollisimman vähän. Keskity muihin tavoitteisiin ja työn alueisiin.

Niin hyvältä kuin vaiheen neljä tiimityöskentely kuulostaakin, on sitä ikävä kyllä harvoin tarjolla. Suuri osa tiimeistä ei saavuta vaihetta koskaan, ja joka tapauksessa sinne pääseminen kestää helposti muutaman vuoden.

 

Lähteet: Nina Tamminen & Pia Solin (toim.): Mielenterveyden edistäminen työpaikalla. THL Opas 32, 2014. Alun perin tiimin kehitystasot on kuvattu Bruce Tuckmanin teoksessa Developmental sequence in  small groups (1965).

Jaa sisältö somessa!