Toimiva työterveyshuolto maksaa itsensä takaisin yrittäjälle

Lain mukaan yrittäjän pitää järjestää yrityksen työntekijöille vähintään ennalta ehkäisevä työterveyshuolto, vaikka yrittäjälle itselleen se on vapaaehtoista.

Lain mukaan yrittäjän pitää järjestää yrityksen työntekijöille vähintään ennalta ehkäisevä työterveyshuolto, vaikka yrittäjälle itselleen se on vapaaehtoista. Silti monella pienyrittäjällä ei ole työterveyshuoltoa.

Syitä tähän on paljon. Usea yksinyrittäjä ei edes tiedä, että voisi hankkia työterveyshuollon itselleen. Työnantajayrittäjät saattavat kokea hankkimisen liian vaikeaksi. Usein asia jää muiden huolehdittavien asioiden jalkoihin.

Työterveyshuollon palveluiden tarjonta koetaan myös hyvin kirjavana ja seasta on vaikeaa löytää omalle yritykselle sopiva "paketti".

Mitä hyötyä työterveyshuollosta on?

”Työterveyshuollosta saa apua henkilökohtaisen terveyden ja työkyvyn edistämiseen sekä sairauksien ehkäisemiseen. Työterveyshuoltohenkilöstö hallitsee työhön ja työympäristöön liittyvät riskit ja auttaa niiden ehkäisemisessä. Myös työyhteisöön liittyvissä pulmatilanteissa saa apua”, kertoo kehittämispäällikkö Helena Palmgren

Työterveyslaitoksesta. Palmgren vetää hanketta, jossa työterveyshuollon palveluntarjoajat koko maassa koulutetaan vastaamaan erityisesti pienyrittäjien tarpeisiin. Hanke jakaa pienyrittäjille tietoa ja neuvoja palvelujen joustavaan ja tarkoituksenmukaiseen hankintaan.

"Työterveyshuolto on työnantajalta investointi tuottavuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Varhainen puuttuminen työpaikan ja työntekijöiden työterveys- ja työturvallisuusongelmiin maksaa sijoitetun euron 3-5 kertaisena takaisin. Hyvinvoivan yrityksen maine houkuttelee hyviä työntekijöitä ja asiakkaita", Palmgren muistuttaa.

Mitä se maksaa?

Kokonaisvaltainen työterveyshuolto, joka sisältää myös sairaanhoidon, maksaa keskimäärin noin 145 euroa työntekijää kohti vuodessa. Kela korvaa noin 60 % työterveyshuollon lakisääteisen, ennalta ehkäisevän toiminnan kuten työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten kustannuksista.

Yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon kustannuksista korvataan 50 %, kun kustannukset eivät ylitä Kelan asettamaa vuotuista enimmäismäärää. Enimmäismäärä on työntekijäkohtainen vähintään 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja työnantajakohtainen enintään 9 henkilöä työllistäville. Loput kustannuksista voi vähentää verotuksessa.

Mistä sitä saa?

Työterveyshuoltopalveluita voi ostaa terveyskeskusten työterveyshuollosta, kunnallisten liikelaitosten ja osakeyhtiöiden työterveyshuollosta, työnantajien yhteisiltä työterveyshuoltoasemilta (työterveysyhdistykset) sekä lääkärikeskusten työterveyshuollosta.

”Työterveyshuoltohenkilöstön kanssa kannattaa yhdessä sopia toimintatavoista, joilla työkyvystä huolehditaan työpaikalla ja millaisia työterveyshuollon palveluita yrityksessä tarvitaan työkyvyn ja terveyden tukemiseksi”, Helena Palmgren neuvoo.

Jaa sisältö somessa!