Työkykykoordinaattori auttaa löytämään polkuja työelämään

”Kun ihminen vammautuu tai sairastuu, hän voi joutua luopumaan monesta asiasta. On oikeudenmukaista, että hänellä on edelleen mahdollisuus työhön”, sanoo Nina Nevala Työterveyslaitoksesta.
Nina Nevala Työterveyslaitoksesta

Arvostava suhtautuminen ihmiseen. Keskittyminen siihen, mitä hän osaa ja mikä häntä kiinnostaa. Ratkaisujen etsiminen yhdessä.

Näistä syistä vanhempi tutkija Nina Nevala Työterveyslaitoksesta on niin innoissaan meneillään olevasta työkykykoordinaattorien koulutuksesta.

Meidän kaikkien työkyky vaihtelee työuran aikana. Joskus sairaus tai vamma voi johtaa siihen, ettei entisessä työssä voi enää jatkaa. Työkykykoordinaattori on työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntija, joka auttaa asiakasta löytämään uusia polkuja työelämään.

Palvelujärjestelmä tarkoittaa muun muassa terveys-, sosiaali- ja vakuutuspalveluja, TE-palveluja ja koulutusta. Myös työpaikan omat keinot ovat käytettävissä. Kokonaisuus on kehittynyt aika sirpaleiseksi.

”Meillä on valtavasti palveluja, joilla osatyökykyistä voidaan tukea. Ne pitää saada nykyistä parempaan käyttöön. Ammattilaiset tarvitsevat monipuolisempaa osaamista ja tiiviimpää yhteistyötä”, Nevala sanoo.

Koulutus tukee verkostoitumista

Työkykykoordinaattorikoulutus on osa hallituksen OTE-kärkihanketta. Koulutusta järjestää sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Kuntoutussäätiön ja yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on, että osatyökykyiset henkilöt voivat jatkaa työelämässä tai työllistyä.

Koulutus on täydennyskoulutusta ammattilaisille, jotka työskentelevät esimerkiksi työterveyshuollossa, TE-palveluissa, oppilaitoksissa tai työpaikkansa HR-tehtävissä.

Nina Nevala on yksi kouluttajista. Hänestä on hienoa, että samalle kurssille tulee väkeä monenlaisista ammateista ja organisaatioista.

”Kun osallistujat jakavat tietojaan ja hyviä käytäntöjään, kaikki oppivat. Näin koulutus tukee verkostoitumista ja uudenlaisen yhteistyön käynnistämistä. On tärkeää tietää, mitä muut osaavat, miten he työskentelevät ja millaisia keinoja heillä on käytössään.”

Työkykykoordinaattori voi olla tehtävänimike, työnkuva tai tekemisen tapa. Tällä hetkellä koulutuksen on käynyt noin 380 suomalaista.

Esteet pois työnteon tieltä

Nina Nevala on koko työuransa ajan toiminut esteiden poistamiseksi ja mahdollisuuksien rakentamiseksi. Hän sai kipinän jo lukioaikoinaan 1970-luvulla, kun hän oli kesätöissä vammaisjärjestöjen sopeutumisvalmennuskursseilla:

”Silloin näin, että vaikeavammaisetkin ihmiset voivat tehdä työtä. Heille työllä on ehkä tavallistakin suurempi merkitys”, Nevala sanoo.

”Kun ihminen sairastuu tai vammautuu, hän voi joutua luopumaan monesta asiasta. Minusta on epäoikeudenmukaista, jos hänen pitää luopua samalla myös mahdollisuudesta työhön. Se ei ole tätä päivää."

Nevala muistuttaa, että Suomi on maailman ikääntyvimpien kansakuntien joukossa. Jo sen takia yhteiskuntamme tarvitsee lisää esteettömyyttä, saavutettavuutta ja niihin liittyviä palveluja.

”Ketkä olisivat parempia kehittämään niitä kuin ihmiset, joilla on omaa kokemusta toimintakyvyn heikkenemisestä? Sitä resurssia ei kannata jättää hyödyntämättä.”

”Mitä odotat tulevaisuudelta?"

Omassa työssään Nina Nevala on aina ollut kiinnostunut ihmisten tarinoista, onnistumisista ja ratkaisujen löytämisestä. Työkykykoordinaattorit opettelevat koulutuksessaan ratkaisukeskeistä tapaa työskennellä asiakkaan kanssa.

”Osatyökykyisestä nähdään liian usein vain hänen puutteensa. Pahimmillaan kaikki hänen kanssaan tekemisissä olevat keskittyvät siihen, mihin hän ei enää pysty. Siitä voi syntyä itseään vahvistava, kielteinen kehä.”

Rajoitukset pitää toki ottaa huomioon. Työkykykoordinaattori lähtee kuitenkin liikkeelle asiakkaan osaamisesta ja vahvuuksista: Millaista osaamista sinulla on? Mikä sinua kiinnostaa? Mitä odotat tulevaisuudelta?

”Uusi polku saattaa löytyä vaikkapa opiskelemalla. Joskus riittää, että suorittaa jonkin lyhyen osatutkinnon. Sitten on olemassa erilaisia ratkaisuja esimerkiksi sosiaaliturvan ja työn yhteensovittamiseen.”

Nevalan mielestä olennaista on asiakkaan arvostaminen. Asiakas tekee päätöksensä itse, mutta työkykykoordinaattori kulkee rinnalla ja osaa avata mahdollisia näkymiä tulevaisuuteen.

Jaa sisältö somessa!