Keski-ikäiset muuttuvat näkymättömiksi työpaikallamme – mitä tehdä?

Miten työpaikallamme saisi käynnistettyä muutoksen siinä, miten keski-ikäisiin työntekijöihin suhtaudutaan? Viimeistään viisissäkymmenissä useimmista tulee jotenkin näkymättömiä. Suoranaista syrjintää en ole havainnut, mutta sivuuttamista ja nuorempien hehkuttamista kyllä. Yleensä johdon taholta.

On totta, että eri-ikäisiin työntekijöihin kohdistetaan tyypillisesti hieman erilaisia asenteita ja ennakkoluuloja, jotka voivat olla joko kielteisiä tai myönteisiä. Keski-ikäisiin ja ikääntyviin liittyvät kielteiset asenteet ovat usein kuvaamaasi kaltaisia. Heidät saatetaan esimerkiksi sulkea tärkeiden keskustelujen ulkopuolelle tai heidän näkemyksensä voidaan jättää huomiotta tai niitä voidaan vähätellä.

Asenteet perustuvat usein väärään tietoon, kuten esimerkiksi siihen, että ikääntyessä yksilön kyky tai kiinnostus oppia uusia asioita heikkenisi tai että hänen motivaationsa työtään ja sen kehittämistä kohtaan vähenisi. Yksilöinä emme välttämättä myöskään tiedosta tai tunnista omia asenteitamme.

Uusimmat tutkimustuloksemme osoittavat, että organisaatioiden kannattaa panostaa kaikenikäisiin työntekijöihin ikäryhmäkohtaiset erityispiirteet huomioiden.

Organisaatioissa tulisi käydä avointa keskustelua eri-ikäisten työntekijöiden vahvuuksista, tarpeista ja tavoitteista. Organisaatioiden ja esimiesten pitäisi myös pystyä tukemaan työntekijöitä näiden vahvuuksien hyödyntämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa läpi työuran.

Se, että organisaatioissa työskentelee eri-ikäisiä työntekijöitä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, vähentää myös kielteisiä ikään liittyviä asenteita.

Asennemuutoksen käynnistämistä edistää, että organisaation johto ja esimiehet ymmärtävät paremmin ikääntyvien työntekijöiden vahvuudet ja sen, millaista organisaatiota ja työyhteisöä monipuolisesti hyödyttävää kokemusta ja osaamista senioreilla on. Tätä osaamista voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää muun muassa mentoroinnissa.

Toivottavasti työpaikallasi tapahtuu käänne kohti myönteisempää asennoitumista keski-ikäisiä ja ikääntyviä kohtaan. Työpaikoilla kannattaa aina muistaa, että näillä työntekijöillä on paljon arvokasta osaamispääomaa, jota he ovat yleensä motivoituneita käyttämään työpaikkansa ja organisaationsa hyväksi.

Vastaaja: erikoistutkija Mervi Ruokolainen, Työterveyslaitos

Aiheesta lisää:

Työurajohtaminen - tukea työuran eri vaiheisiin

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!