Koulun väki rakentaa kestävämpää arkea – työyhteisöjen valinnat vaikuttavat

Pienistä ilmastoystävällisistä teoista on tullut koko työyhteisön asia Ollikkalan koulussa. Parasta on se, että eri ammattiryhmät ideoivat keinoja yhdessä.
Keittiöhenkilökunnan esihenkilö Tiina Lamberg ja luokanopettajat Anna Wargelin ja Tuija Järvinen Ollikkalan koulusta

Keittiöhenkilökunnan esihenkilö Tiina Lamberg (vas.) ja luokanopettajat Anna Wargelin ja Tuija Järvinen Ollikkalan koulusta Salosta (kuva Nina Kaverinen)

Kestävä elämäntapa ei toteudu, jos siitä puhutaan vain teemapäivinä. Sen pitää olla luonnollinen osa arkea eikä mikään erillinen hokkuspokkusjuttu, sanoo luokanopettaja Tuija Järvinen.

Ei myöskään riitä, että työyhteisössä on pari asiasta innostunutta tulisielua. Kun kestävästä kehityksestä tulee koko työpaikan yhteinen asia, alkaa tapahtua.

Salolaisessa Ollikkalan peruskoulussa henkilökunta on pohtinut yhdessä, miten heidän koulunsa voisi omalta osaltaan keventää ilmastokuormaa. Mukana keskusteluissa on ollut opettajia, ohjaajia, ruokalan ja siivouspuolen edustajia, rehtori ja koulusihteeri.

Ideoinnin tuloksena päätettiin kolmesta kokeilusta. Ne nimettiin näin: 1) Järjestä jäte 2) Valitse vege 3) Hävitä hävikki.

Työyhteisöt on unohdettu ilmastonmuutoksen hillinnässä

Ollikkalan koulu on mukana Työpaikat ilmastotoimijoina, yhteiskehittäen kestäviin ratkaisuihin (TILKE) -hankkeessa. Sitä vetää vanhempi asiantuntija Heli Clottes Heikkilä Työterveyslaitoksesta.

Hänen mukaansa työyhteisöt ovat ilmastonmuutoksen hillinnässä vielä käyttämätön voimavara. Yksittäisen kansalaisen tai kuluttajan mahdollisuudet vaikuttaa tunnetaan paremmin.

”Työpaikoilla tehdään valintoja, joilla on merkitystä. Työyhteisöt voivat vaikuttaa esimerkiksi hankintoihin, energian säästämiseen ja jätteiden lajitteluun. Paikallistasolla ne ovat ihan tärkeitä asioita.”

”Kannattaa lähteä liikkeelle pienistä, konkreettisista ilmastoystävällisistä teoista. Niiden kautta yhteisö oppii ilmastomyönteistä ajattelua ja voi jatkossa tarttua suurempiinkin kehittämisponnistuksiin.”

Kierrätyksen pitää olla mahdollisimman helppoa

Kestävän elämäntavan teemat sisältyvät koulun oppiaineisiin. Luokanopettaja Anna Wargelin nivoo asiaa myös luokkansa arkeen. Kun esimerkiksi pestään käsiä, hän muistuttaa, ettei vettä juoksuteta turhaan ja että yksi käsipaperi riittää.

Koulun Järjestä jäte -kokeilussa hän on tehnyt luokkiin kuvalliset ohjeet jätteen lajitteluun. Jokaiseen luokkaan tulee kestokassit kierrätyspaperia ja -kartonkia varten. Opettajanhuoneessa on jo roskikset eri jätelajeille.

Kierrätysmahdollisuudet koulussa paranivat, kun pihalle hankittiin oma jäteastia myös muoville.

”Kierrätys tehdään mahdollisimman helpoksi koulun työntekijöille ja oppilaille. Siitä on tarkoitus tulla ihan normaali, jokapäiväinen asia”, Wargelin sanoo.

Kasvisruokaa kannattaa ainakin maistaa

Koulun ruokalassa on jo useamman vuoden ollut tarjolla perusruoan lisäksi myös kasvisvaihtoehto. Oppilaat saavat vapaasti valita, kumpaa he syövät. Molempiakin saa ottaa.

Koululaisten suosikkiruokaa ovat lihapullat, ja mieluisin kasvisruoka on tomaattikeitto. Kasvislounaan suosio ei ole vuosien kuluessa juurikaan lisääntynyt. Valitse vege -kokeilussa rohkaistaan ainakin maistamaan kasvisruokaa.

Opettajat syövät luokkansa kanssa. Tuija Järvinen uskoo, että opettajien näyttämä esimerkki ja kannustus tekevät osaltaan kasvisruokaa tutummaksi. Hän kiittelee keittiöhenkilökuntaa siitä, että salaatit tarjoillaan houkuttelevasti niin, että eri ainekset ovat astiassa värikkäinä raitoina.

Mietinnässä on myös, miten kasvisruoan saisi ruokalan linjastossa esille nykyistä paremmin, mieluiten linjaston alkuun. Huomioon pitää ottaa ruokalan tilat sekä koko ketju keskuskeittiöstä ja kuljetuksesta kouluun saakka.

Ruokahävikin vähentäminen on osa vastuullisuutta

Tiina Lamberg Salon kaupungin ravitsemispalveluista toimii muun muassa Ollikkalan koulun keittiöhenkilökunnan lähiesihenkilönä. Koulun ruokalassa käy päivittäin 340 lounastajaa.

Hävitä hävikki -kokeilu pyrkii vähentämään hukkaan menevän ruoan määrää. Koulun henkilökunta saa jo nyt ostaa yli jäänyttä ruokaa edullisesti. Osana kokeilua ruokalassa otetaan käyttöön biovaaka.

Kouluissa kiertävän vaa’an avulla konkretisoidaan ruokailijoille, paljonko lautaselle otettua ruokaa päätyy biojätteeseen. Keittiöhenkilökunta seuraa ruoan menekkiä tarkasti muutenkin.

Lamberg muistuttaa, että kasvisruoka ja ruokahävikin pienentäminen ovat yksi osa vastuullisuutta. Ravitsemispalveluissa vastuulliseen toimintaan kuuluu myös paikallisten ja kotimaisten elintarvikkeiden sekä luomutuotteiden suosiminen hankinnoissa.

Eri ammattiryhmät kokoontuvat ideoimaan yhdessä

Ollikkalan koulun työntekijät olivat jo ennen TILKE-hanketta kiinnostuneita siitä, miten heidän työpaikallaan voitaisiin toimia nykyistä kestävämmin. Sen pohtiminen oli ikään kuin asialistalla, mutta kiireiden keskellä se jäi.

”Työterveyslaitoksen hanke tuli hyvään saumaan. Nyt meillä on ollut ulkopuolinen kannustaja ja hyvällä tavalla paineitakin ideoida ja toteuttaa suunnitelmia”, opettaja Anna Wargelin sanoo.

Henkilökunnan työpajat on pidetty avarassa käsityöluokassa. Wargelinin mielestä parasta ovat olleet yhteiset keskustelut eri ammatteja edustavien työkavereiden kanssa. Hän on kokenut ilmapiirin innostavaksi.

”Kestävästä kehityksestä on tullut koko koulun yhteinen asia”, opettaja Tuija Järvinen kiteyttää.

 

Aiheesta lisää:

Työpaikat ilmastotoimijoina, yhteiskehittäen kestäviin ratkaisuihin (TILKE) -hanketta rahoittavat Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto, JHL ja osallistuvat organisaatiot.

Jaa sisältö somessa!