Hanke

Työpaikat ilmastotoimijoina, yhteiskehittäen kestäviin ratkaisuihin – TILKE

TILKE-hanke tutkii työyhteisöjen ilmastotoimijuutta ja työpaikkojen toimia ilmastonmuutoksessa. Hanketyöskentely perustuu etenkin työpaikkojen ja monitieteisen tutkijaryhmän yhteiskehittämiseen. Hanke tuottaa TILKE-mallin: toimijuusindeksin ja yhteiskehittämisprosessin kuvauksen.
Ryhmä ihmisiä hymyilee toisilleen.

Aikataulu

8/2022–4/2025

Tavoitteet

  • Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa työpaikkojen tämän hetkisestä ilmastotoimijuudesta ja sen edistämisen keinoista sekä konkreettisista kehittämisideoista (kokeiluista). 
  • TILKE-mallin avulla työpaikat voivat arvioida ilmastotoimijuuttaan, tarkastella työn ja ilmastonmuutoksen yhteyksiä ja ideoida konkreettisia kehittämistoimia.
  • Kohderyhmät ovat  työyhteisöt, esihenkilöt ja HR
     

Aineistot ja menetelmät

Keräämme aineistoa kyselyllä, haastattelemalla sekä nauhoittamalla työpajakeskusteluja. Lisäksi osassa työpaikkoja toteutetaan työympäristöä ja tilaratkaisuja kartoittava käytettävyyskatselmus, osan kanssa taas lämpöolomittauksia työpaikalla ja laboratoriossa.

Kysy hankkeesta

Heli Clottes Heikkilä

Heli Clottes Heikkilä

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
heli.clottes.heikkila [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2706

Työryhmä

Anna-Maria Teperi, tutkimusprofessori (vastuututkija)
Arja Ala-Laurinaho, vanhempi asiantuntija
Tarja Heikkilä, erikoistutkija
Sara Malve-​Ahlroth, erityisasiantuntija
Kirsi Jussila, erikoistutkija
Jenni Kaisto, tutkija
Talvikki Susiluoma, viestinnän asiantuntija

Yhteistyötahot

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Rahoittajat

Tutkimusta rahoittavat Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto ja JHL