Näin esimies vahvistaa työntekijän uskoa onnistumiseen

Pystyvyyden tunne kasvaa osaamisesta ja onnistumisista. Sitä tukevat palaute ja oppiminen muiden onnistumisista. Kannattaa myös tarkastella aiempia vastoinkäymisiä ja muutoksia: millaisilla keinoilla niistä on selvitty?
-

Mielenterveyden tukeminen työssä on sekä epäkohtiin puuttumista että voimavarojen vahvistamista. Voimavaroja ovat esimerkiksi mahdollisuus palautua, työn imu ja pystyvyyden tunne. Pystyvyyden tunne tarkoittaa sitä, että uskoo onnistuvansa tietyssä tilanteessa ja tehtävässä.

Työterveyslaitoksen julkaisemassa Hyvän mielen työpaikka -verkkomateriaalissa esitellään keinoja, joilla esimies voi tukea työntekijöiden mielenterveyttä. Materiaalin ovat laatineet erityisasiantuntija Pauliina Mattila-Holappa ja psykologi Elisa Valtanen.

Heidän mukaansa pystyvyyden tunnetta voi vahvistaa näin:

  1. Luo turvallista ilmapiiriä. Psykologisesti turvallisessa työympäristössä työntekijä uskaltaa esittää ideoita, pyytää palautetta, antaa rehellistä palautetta, tehdä yhteistyötä, ottaa riskejä ja kokeilla. Esimies voi vahvistaa turvallisuutta olemalla itse mallina – reagoimalla avoimesti ja kiinnostuneesti työntekijöiden esille nostamiin asioihin ja näkemällä epäonnistumiset mahdollisuuksiksi oppia.
  2. Ole tukena heikolla hetkellä. Pystyvyysuskomukset ovat haavoittuvaisia ja tarvitsevat vahvistusta epäonnistumisen kokemusten jälkeen.
  3. Tunnista, mikä horjuttaa uskoa onnistumiseen. Esimiehen pitää olla tietoinen epävarmuutta synnyttävistä tilanteista. Sellaisia ovat esimerkiksi työntekijän tekemä virhe tai hänen osaamiseensa nähden liian vaativa tehtävä ja siitä saatu kriittinen palaute.
  4. Juttele työntekijöiden kanssa. Hyvä keskusteluyhteys pitää esimiehen selvillä asioista, jotka vaikuttavat pystyvyyden tunteeseen. Apua on myös esimiehen omasta kokemuksesta siitä, miltä epäonnistuminen ja epävarmuus tuntuvat.
  5. Nosta esiin hyviksi todetut keinot. Pystyvyyden tunnetta vahvistaa aikaisempien vastoinkäymisten ja muutostilanteiden tarkastelu: millaisilla keinoilla niistä selvittiin?
  6. Kannusta oppimaan. Osaaminen on keskeistä pystyvyyden tunteen kannalta. Yksi esimiehen tehtävistä on varmistaa, että työntekijöiden osaaminen ja työtehtävän vaatimukset vastaavat toisiaan. Keskustelu auttaa työntekijöitä tunnistamaan osaamistaan.

Aiheesta lisää:
Tutustu Hyvän mielen työpaikka -materiaaliin!

Jaa sisältö somessa!