Osoita haavoittuvuutesi – rakennat luottamuksen ilmapiiriä töissä

Itsensä alttiiksi asettaminen tarkoittaa tilannetta, jossa ihminen näyttää, että hänellä on heikkouksia tai hän ei tiedä jotain. Haavoittuvuuden osoittaminen on yksi tapa vahvistaa työyhteisön psykologista turvallisuutta.
-

Työyhteisössä oman haavoittuvuuden näyttäminen lisää läheisyyttä, rakentaa luottamusta, vähentää jännitteitä, edistää tiedon jakamista ja sujuvoittaa yhteistyötä. Se on myös yksi tapa luoda psykologisen turvallisuuden ilmapiiriä.

Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä uskaltaa olla oma itsensä. Jokainen voi tuoda esiin keskeneräisiä ajatuksiaan, esittää kysymyksiä ja pyytää apua ilman pelkoa siitä, että tulee nolatuksi tai vähätellyksi.

Työterveyslaitos on julkaissut oppaan Pelotta töissä – psykologinen turvallisuus työyhteisössä. Sen ovat tehneet erityisasiantuntija Kirsi Yli-Kaitala ja vanhempi asiantuntija Minna Toivanen.

Oppaassa käsitellään muun muassa haavoittuvuuden osoittamista:

  1. Jos työyhteisössä ei koeta alttiiksi asettumisen hetkiä, sen jäsenet pyrkivät herkästi peittelemään heikkouksiaan.
  2. Kun haavoittuvuuden jakamisesta tulee luonteva osa vuorovaikutusta, työyhteisön jäsenten on helpompi sivuuttaa omat epävarmuutensa.
  3. Haavoittuvuuden osoittaminen edellyttää myötätuntoa itseä kohtaan. Silloin pystyy luopumaan siitä, millaisena haluaisi tulla nähdyksi.
  4. Kun astuu esiin työroolinsa takaa, voi tulla nähdyksi kokonaisena ihmisenä. Se auttaa synnyttämään aidon yhteyden toisten kanssa.
  5. Työroolin takaa esiin astuminen ja haavoittuvuuden osoittaminen eivät kuitenkaan tarkoita, että pitäisi paljastaa kaikki itsestään. Päätös siitä, mitä, kuinka paljon ja kenelle itsestään jakaa, on aina jokaisen oma.
  6. On mahdollista osoittaa haavoittuvuutta ja olla aitona itsenään työssä myös tuomatta esiin kaikkia pelkojaan.
  7. Haavoittuvuuden osoittamista on hyvä opetella. Harjoittelu kannattaa aloittaa pienestä ja sellaisen kollegan kanssa, johon luottaa.
  8. Haavoittuvuutta voi osoittaa esimerkiksi pyytämällä anteeksi työkaverilta tai myöntämällä, että kokee jonkin asian vaikeaksi.

 

Aiheesta lisää:

Opas Pelotta töissä – psykologinen turvallisuus työyhteisössä on toteutettu Työsuojelurahaston rahoittamassa Yhteensattumia-hankkeessa.

Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä virheitä ei peitellä (Kirsi Yli-Kaitalan haastattelu Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehdessä)

Psykologinen turvallisuus kannustaa ideoiden jakamiseen (Minna Toivasen haastattelu Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehdessä)

Puhua vai vaieta – psykologinen turvallisuus voi rikkoa hiljaisuuden (Kirsi Yli-Kaitalan blogikirjoitus)

Jaa sisältö somessa!