Tekoälyn käyttöön tarvitaan eettiset periaatteet

Voiko tekoälyn opettaa tekemään eettisiä valintoja? Saako työntekijöitä valvoa tekoälyn avulla? Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitoksesta vastaa kysymyksiin tekoälystä ja etiikasta.
Tuomo Alasoini Työterveyslaitoksesta

Kun puhutaan tekoälystä, tarkoitetaan yleisesti tietokonetta tai tietokoneohjelmaa, joka kykenee älykkäänä pidettäviin toimintoihin.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessorin Tuomo Alasoinin erikoisalaa on työn teknologinen murros. Hän on asiantuntijana verkkovalmennuksessa Työ, tekoäly ja ihminen, joka antaa valmiudet osallistua tekoälystä käytävään keskusteluun ja tekoälyprojektien ideointiin ja toteuttamiseen.

Esitimme Alasoinille kuusi kysymystä tekoälystä ja etiikasta:

1. Onko tekoälystä syytä olla innoissaan vai huolissaan?

Tekoälyllä voidaan löytää ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin, joiden ratkaiseminen vaatii suuren datamäärän analysointia. Tätä kykyä voidaan käyttää ihmiskunnan kannalta niin moraalisesti hyviin kuin huonoihin tarkoituksiin.

Huolissaan on syytä olla erityisesti silloin, kun tekoälyn kehittämistä ja käyttöä eivät ohjaa laajalti hyväksytyt eettiset pelisäännöt ja demokraattinen päätöksenteko.

2. Kuka vastaa tekoälyn tekemistä virheellisistä päätöksistä?

Tämä on monimutkainen kysymys, johon ei voi antaa yksiselitteistä vastausta. Lähtökohtaisesti vastuu on työorganisaation johdolla, joka tekee päätöksiä tekoälyn soveltamisesta tuotteissa, palveluissa ja jokapäiväisessä toiminnassa.

3. Voiko tekoälyä opettaa tekemään eettisiä valintoja?

Voi opettaa. Valinnat heijastavat tällöin algoritmien kehittäjien ja konetta opettavien henkilöiden omia arvovalintoja. Kone sellaisenaan on eräänlainen ”eettinen tyhjiö”.

4. Saako työntekijöitä valvoa tekoälyn avulla?

Saa, mutta valvontatavan pitää noudattaa lainsäädännön ja työehtosopimusten kirjainta ja henkeä. Tekoälyn myötä kehittyy kuitenkin entistä kattavampia valvonnan mahdollisuuksia. Olisi tärkeää luoda myös näille selvät, yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt niin kansallisesti kuin organisaatiokohtaisesti.

5. Miten kiteyttäisit tekoälyn eettisen käytön periaatteet työelämässä?

Avoimuus, läpinäkyvyys, jäljitettävyys, vastuullisuus ja laaja-alaisesti ilmenevä hyöty.

6. Kenen pitäisi ottaa vastuu tekoälyn etiikasta työelämässä?

Oikeastaan meidän kaikkien. Epäilyt epäeettisyydestä tulisi nostaa aina esiin keskusteltavaksi. Tässä auttaisi, jos eettisiä kysymyksiä varten olisi kansainvälisesti tai kansallisesti hyväksyttyjä eettisiä säännöstöjä ja asiantuntijaelimiä, jotka kehittävät säännöstöjä edelleen ja ottavat kantaa ongelmallisiin tapauksiin.

Lisää tietoa:

Työterveyslaitoksen Työ, tekoäly ja ihminen -verkkovalmennus

Jaa sisältö somessa!