Työ, tekoäly ja ihminen -verkkovalmennus.
Toteutustapa
Verkkovalmennus

Työ, tekoäly ja ihminen -verkkovalmennus

Työ, tekoäly ja ihminen -verkkovalmennus perehdyttää tekoälyyn ja digitalisaatioon. Miten ne muuttavat työtä ja työelämää? Entä millaisia mahdollisuuksia ne meille tarjoavat? Työ, tekoäly ja ihminen -verkkovalmennus antaa osallistujalle valmiudet osallistua tekoälystä käytävään keskusteluun sekä tekoälyprojektien ideointiin ja toteuttamiseen. Valmennuksen myötä työyhteisöjen yhteinen kieli ja ymmärrys tekoälystä vahvistuu. Valmennus myös innostaa osallistujia ideoimaan yhdessä tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia.

Tutustu verkkovalmennuksiimme

Tutkittuun tietoon perustuvien valmennusten opit ovat helposti ja nopeasti sovellettavissa omaan työhön.

Valmennus ryhmälle

Ota yhteyttä ja tilaa ehdotus tiimillenne toteutettavasta valmennuksesta tai maksuton tutustumistapaaminen.

Tavoite ja hyödyt

Valmennuksen myötä työyhteisöjen yhteinen kieli ja ymmärrys tekoälystä ja sen mahdollisuuksista vahvistuvat. Mahdollisuuksien huomaaminen auttaa toiminnan kehittämisessä positiivisen kautta. Verkkovalmennus antaa valmiudet osallistua tekoälystä käytävään keskusteluun sekä tekoälyprojektien ideointiin ja toteuttamiseen. 

 

Kokonaiskuva hahmottuu


Tekoälyn ja digitalisaation merkitys työlle, työtehtäville ja työelämälle kirkastuu ja konkretisoituu. 

 

Ihmisen rooli ymmärretään


Oman roolin, vahvuuksien ja kehittymiskohteiden ymmärtäminen vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin. 

 

Mahdollisuudet tunnistetaan


Kun osaaminen ja ymmärrys kasvavat, tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset tunnistetaan ja osataan ottaa huomioon. 

 

Tekoälyä opitaan soveltamaan


Valmennus antaa valmiudet keskustella tekoälystä sekä osallistua tekoälyprojekteihin ja niiden käynnistämiseen.

Sisältö

Verkkovalmennus koostuu kahdesta osiosta:
 

  1. Tekoäly ilmiönä: antaa perustietoa tekoälystä ja digitalisaatiosta
  2. Työ ja tekoäly: keskittyy tekoälyn ja digitalisaation rooliin työelämän muutoksessa


- Miten työ ja työelämä muuttuvat? 
- Mitä osaamista tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? 
- Millaisia muutoksia tekoäly ja digitalisaatio tuovat? 
- Mitä kannattaa ottaa huomioon liiketoiminnan kannalta?

Kumpikin osio sisältää videoita, harjoituksia ja testejä. Verkkovalmennuksen sisällöt ovat pedagogisesti monipuoliset. Valmennus tarjoaa mahdollisuuden opiskella sisältöä itselle sopivalla ajalla kustannustehokkaasti. Verkkovalmennuksen arvioitu kokonaiskesto on 6-8 tuntia.

Kohderyhmä

Verkkovalmennus soveltuu kaikille tekoälystä kiinnostuneille, jotka haluavat olla teknologian ja työelämän muutoksessa mukana. Se soveltuu erityisesti organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää tekoälyä toiminnassaan ja vahvistaa henkilöstönsä osaamista digitalisaatiossa ja työn muutoksessa. Verkkovalmennukseen voi osallistua myös ryhmänä työyhteisön kanssa.

Kysy meiltä lisää

Henkilökuva Tiina Heusala

Tiina Heusala

Lisätiedot ja ehdotus verkkovalmennuksen toteutuksesta

Sähköpostiosoite
tiina.heusala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3056

Sanna-Maria Kauppila

Verkkovalmennuksen käytännön toteutus

Sähköpostiosoite
sanna-maria.kauppila [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6028

Valmennuksen ovat toteuttaneet tekoälyn ja työelämän muutoksen huippuasiantuntijat