Näin meillä kevennetään kuormitusta - Helsingin kaupunki

Tuomiokirkon rappusilla

Miten Helsingin kaupungilla kevennetään työn kuormitusta?

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, työntekijöitä on yli 39 000. Eri työnkuvia on noin 1300, joten kuormituskin on hyvin erilaista. Yksi keinomme keventää työntekijöiden kuormitusta on tukea heidän arkista liikkumistaan työ- ja vapaa-aikana. Työ kuormittaa vähemmän ja palauttaa paremmin, jos liikkuu säännöllisesti ja on hyvässä kunnossa.

Liikkumisohjelmalla lisää arkista liikettä

Meillä päättyi äskettäin kolmivuotinen Liikkumisohjelma. Aktivoimme siinä helsinkiläisiä ja kaupungin työntekijöitä liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. Korostimme ohjelmassamme arkiliikuntaa: pienikin liike päivittäin riittää, eikä ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa liikkua.

Seurasimme ohjelmassamme, miten arkiliikkuminen työ- ja vapaa-aikana lisääntyi, istuminen väheni ja vähän liikkuvien henkilöiden osuus pieneni. Selvitimme lähtötilanteen ja seurasimme muutosta eri kyselyiden avulla.

Taukoliikuntasovellus, tukea omaan pyörään ja ryhmävalmennusta

Tuemme työpäivän aikaista liikkumista esimerkiksi henkilökohtaisella valmennuksella. Toteutamme sitä työterveyshuollon kanssa. Pilotoimme myös ryhmävalmennusta, jossa työyhteisöt yhdessä lisäävät liikkumista työpäiviin.

Istumisen vähentämiseen olemme hankkineet kaikkien työkoneille taukoliikuntasovelluksen. Työmatkoihin ja vapaa-aikaan kaupunki tarjoaa kaupunkipyöriä sekä rahallista tukea oman pyörän ostamiseen.

Lisäksi henkilöstöetuna on paljon tarjolla erilaisia liikuntatunteja sekä alennuksia kuntosaleille ja uimahalleihin. Tänä vuonna saimme kaikki, yli 39 000 työntekijää, kertaluonteisen liikunta- ja kulttuurisetelin.

Terveysaseman pilotissa urheilukello ja seurantakysely

Olemme myös kohdentaneet tukea esimerkiksi terveysasemille pilotoimalla urheilukelloja. Urheilukellon ja seurantakyselyn avulla tuettiin tekemään päivittäisiä valintoja, jotka tuovat arkeen lisää aktiivisuutta ja riittävästi palautumista, kuten unta. Tätä pilottikokeilua saatetaan laajentaa muihinkin yksiköihin.

Olemme myös hankkineet työpisteille elpymisvälineitä, kuten jumppakeppejä, terapiapalloja ja tasapainolautoja, jotka kannustavat tauottamaan työtä.  Työkykypäiviimme olemme lisänneet enemmän ohjattua liikuntaa.

Miten keventäminen näkyy työyhteisöissänne?

Kunta10-tutkimuksen mukaan 44 % työntekijöistä lisäsi arkista liikuntaa tai liikkui jo aktiivisesti. Vastaajista 35 % kertoi tauottavansa istumistaan, eli istuvansa aiempaa vähemmän. Myös vähän liikkuvien työntekijöiden osuus laski. Kiinnostusta liikuntaa kohtaan kuvaa myös se, että jopa 61 % kertoi seuraavansa liikkumistaan älykellon avulla.

Onnistuimme kampanjoimalla lisäämään ymmärrystä siitä, miten liikkuminen edistää toimintakykyä, jaksamista, aivoterveyttä, oppimista ja vähentää yksinäisyyttä ja ahdistusta. Meillä oli myös vapaaehtoisia liikkumisaktivaattoreita, jotka jakoivat tietoa ja innostivat omaa työyhteisöään liikkeelle.

Työntekijät kokivat arkisen liikkumisen hyvin armollisena. Liian usein liikkuminen mielletään vain hikiliikuntana, jota mennään erikseen harrastamaan.

Kolme kevennysvinkkiänne!

  1. Tauota istumista. Moni kokee epärealistisena vähentää työssään istumista. Hyvä nyrkkisääntö on vaihtaa asentoa puolen tunnin välein. Nouse seisomaan ja jaloittele hetki. Toista tätä rutiinia niin, että siitä tulee osa työpäivän arkea.
  2. Ole liikkumisen roolimalli. Yllätä kokouksessa osallistujat nousemalla seisomaan tai tauota työpäivää venyttelemällä. Tästä voi tulla työyhteisön yhteinen tapa toimia.
  3. Kävele puoli tuntia päivittäin. Me puhumme kävelystä terveyspommina, koska jo 30 minuutin reipas kävely päivittäin parantaa lihas- ja kestävyyskuntoa, kohentaa mielialaa, laskee verenpainetta ja helpottaa nukahtamista. Lue tästä 10 syytä, miksi kävely kannattaa.

Haastateltavat:

Eero Kenttä, projektikoordinaattori, Liikettä terveydeksi -projekti

Minna Paajanen, projektipäällikkö, Liikkumisohjelma

Liikuntaohjelman 2018–2021 toimenpiteet kaupungin työntekijöille:

Arkiliikkumista seuraavien mittareiden kehittäminen työterveyskyselyyn

Taukoliikuntasovellus työn tauottamiseen

Uusia liikuntaneuvonnan muotoja, kuten valmennuksia työterveyshuollon kanssa

Kampanja yhteisöllisestä liikkumisesta, Liikkuvin työpaikka -kilpailu ja palkitseminen

Ohjatun liikunnan lisääminen työhyvinvointipäiviin

Arkiaktiivisuutta korostavia luentoja, hyvinvointi- ja työkykyvalmennuksia laajasti saatavilla