Näin meillä kevennetään kuormitusta - Juncar oy

Juncar-yhtiön työntekijöitä yhteiskuvassa

Miten Juncarilla kevennetään työn kuormitusta?

Meillä on viime vuosina panostettu erityisesti henkiseen työhyvinvointiin ja tuotannon tehokkuuteen. Perustimme tätä varten projektin vuoden 2018 lopulla.

Aluksi selvitimme kuormitusmittauksilla haitalliset työasennot. Kuvasimme kaikki työtehtävät videolle ja otimme sekuntikellolla aikaa, miten kauan työntekijä teki töitä esimerkiksi kädet hartioiden yläpuolella tai selkä etukumarassa.

Huomasimme, että meillä perävaunujen kokoonpanossa on enemmän haitallisia työasentoja. Komponentit ovat isompia, siksi työasentoja on vaikeampi hallita. Osakokoonpanossa puolestaan optimaaliset työasennot löytyvät helposti, kun työ tehdään säädettävän pöydän päällä.

Kuormitusmittausten pohjalta otimme käyttöön työkierron. Tasasimme sillä heti haitallista kuormitusta henkilöstön kesken. Moni työntekijä oli ollut pitkään samassa työpisteessä, ja tehtävien vaihtuminen teki työstä myös mielekkäämpää.

Kuormitusmittausten avulla voimme pidemmällä tähtäimellä alkaa kehittää työtä, vähentää haitallista kuormitusta ja näin ehkäistä työkyvyn ongelmia.

Muutimme myös tehtaan työtilat eli koko layoutin työntekijäystävälliseksi. Järjestimme esimerkiksi lisää työtilaa ja sujuvoitimme tuotantoprosessit. Suunnittelimme ja teimme kaikki muutokset yhdessä henkilöstön kanssa. Työntekijät itse myös tekivät konkreettisia muutoksia tehtaalla.

Miten kuormituksen keventäminen näkyy työyhteisössänne?

Tänä päivänä meidän henkilöstömme voi hyvin. Tehdas toimii paremmin ja työt sujuvat ilman turhia häiriöitä. Ylimääräisen häslingin vähentyminen näkyy suoraan työkyvyssä, hyvinvoinnissa ja tuottavuudessa.

Seurasimme projektin aikana HappyOrNot -mittarilla, millaiset fiilikset työntekijöillä oli työpäivistään. Mittari oli alussa tummanpunaisella, mutta seurannan lopussa fiilikset olivat nousseet pohjalta huippulukemiin.

Kuormituksen keventäminen näkyy meillä myös kustannussäästönä. Esimerkiksi sairauspoissaolot putosivat vuoden aikana 390 päivästä 130 päivään. Meillä ei ole myöskään ollut yhtään tapaturmaa kahteen vuoteen.

Projektin aikana meidän kokonaistuottavuus parani jopa 5 prosenttia. Pysymme nyt paremmin tuotantovaatimuksissa, mikä osaltaan keventää henkistä kuormitusta.

Kolme kuormituksen kevennysvinkkiä!

  1. Suunnittele järjestelmä, jonka avulla jokainen pystyy hallitsemaan työtään. Tuotannossa jokainen työntekijä tietää etukäteen, mitä hänen pitää tehdä, mitä hän tarvitsee työssään ja missä kaikki tavarat ovat. Työntekijäystävällisessä layoutissa työt sujuvat, eikä tule turhia häiriöitä ja sitä kautta henkistä kuormitusta.
     
  2. Panosta itse työntekemiseen, siihen miten työ tehdään sujuvasti. Meillä esimerkiksi kehitettiin tuotantoon erilaisia työn kuormitusta keventäviä ja työtä helpottavia apuvälineitä, kuten erilaisia kääntölaitteita tai muotteja, joissa on säätömahdollisuuksia.
     
  3. Toteuta työkierto niin, että seuraava työtehtävä kuormittaa eri
    lihasryhmiä kuin aiempi tehtävä. Huolehdi erityisesti, ettei siirrytä samaan tapaan haitallisesti kuormittavaan työtehtävään. Selvitä ensin eri työtehtävien haitalliset työasennot.

Kysymyksiin vastasivat: Tuotantopäällikkö Henri Saarimaa ja työsuojelupäällikkö Teemu Suokko

Henkilöstö: 16 tehtaalla, 4-8 toimistossa
Tuotteet: perävaunut, venetrailerit ja kuomut
Työn luonne: kokoonpanotyötä, paljon toistoliikkeitä
Tule-haasteet: erityisesti selkä- ja olkapäävaivat