Näin meillä kevennetään kuormitusta - Vaasan leipomo

Leipäkoreja leipomon pakkaamossa

Miten Vantaan leipomossa kevennetään työn kuormitusta?

Meillä on jatkuvan kehittämisen rinnalla ollut kaksi isompaa projektia leipomon lähettämössä. Leipien keräily hyllyistä pusseihin sisältää paljon yksipuolista toistoliikettä. Toinen haasteemme on unirytmi, koska keräilytyö tehdään yöllä.

Ensimmäisessä projektissamme haimme Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden avulla monipuolisempia työliikkeitä. Kun työ kuormittaa vuoroin eri lihasryhmiä, työstä palautuu paremmin. Lisäksi optimoimme työvuorokierrot vapaapäivineen. Kehitimme myös laitevalmistajan ja henkilöstömme kanssa uuden työvälineen, paineilmakäyttöisen laatikkopinon siirtimen.

Toisessa kehittämisprojektissamme meillä oli opinnäytetyöntekijöitä Jyväskylän yliopistosta. Toinen heistä tutki unenlaatua ja henkistä sekä sosiaalista kuormitusta yötyössä. Osalle lähettämön työntekijöistä tehtiin Firstbeat-mittaukset. Mittauksissa selvitettiin myös viikonlopun vaikutusta kokonaiskuormitukseen.

Yllättävintä oli, että meillä työntekijät palautuvat hyvin työvuorojen välissä. Mutta tauoista huolimatta palautuminen työn lomassa jää aika vähäiseksi. Mietimme parhaillaan, saammeko työnkierrolla tai työvälineillä vielä kuormitusta vähennettyä ja siten parempaa palautumista myös työaikana.

Toinen graduntekijä tutki olkapäihin kohdistuvia lihaskuormitushuippuja. Työtehtävien aiheuttamaa lihaskuormitusta mitattiin päälle puettavilla älyvaatteilla. Lisäksi työsuoritukset videoitiin ja sykettä seurattiin sykemittarilla. Olkapäiden kuormituksen keventämiseksi hankimme lisää lavansiirtovaunuja ja tutkimme sähköavusteisen pumppukärryn hyötyjä.

Miten työn keventäminen näkyy työyhteisössänne?

Halusimme molemmissa kehittämisprojektissamme parantaa henkilöstön työkykyä läpi koko heidän työuransa, vähentää sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä. Kyse ei ollut tehostamisprojekteista, mutta usein kun työoloja kehitetään, tuppaa myös tehokkuus lisääntymään paremman jaksamisen myötä.

Ensimmäisen projektimme jälkeen pitkäaikaiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet lähtivät selvään laskuun. Eniten kuormitusta kevensivät käyttöön otetut lavansiirtovaunut. Aiemmin noin puolet lavojen kuljetusmatkasta vedettiin käsin.

Meillä on tällä hetkellä lyhyitä sairauspoissaoloja kolmisen prosenttia. Se on vähemmän kuin suomalaisessa teollisuudessa keskimäärin.

Olemme saaneet projekteissamme niin hyviä tuloksia, että henkilöstö on helppo saada mukaan testaamaan ja kehittämään. Testaamme joka vuosi jotain uutta työtä keventävää välinettä. Meillä työntekijät tuovat aktiivisesti ideoitaan esille.

Kolme kevennysvinkkiämme!

  1. Keskustelkaa avoimesti työstä ja sen tekemisestä henkilöstön kanssa. Pyrkikää saamaan keskusteluun mukaan kaikkien, myös hiljaisempien henkilöiden näkemykset. Meillä esihenkilöt ovat hyvin kartalla, miten henkilöstö kokee työolonsa.
  2. Ottakaa ulkopuolisia asiantuntijoita mukaan kehittämään. Meillä on ollut asiantuntijoita Työterveyslaitoksesta ja opinnäytetyöntekijöitä yliopistosta. Viemme parhaillaan graduista saatuja havaintoja ja toimenpiteitä eteenpäin työterveyshuollon kanssa. Olemme myös saaneet kehittämisprojekteihimme tukea rahastosta ja säätiöstä. Koronan jälkeen jatkamme yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Testaamme olkavarren kuormitukseen erilaisia ulkoisia tukirankoja, eksoskeletoneja.
  3. Työolojen kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Varmistakaa aito luottamus, kertokaa avoimesti mukavista ja myös ikävistä asioista, kuten läheltä piti tilanteista. Meillä niitä katselmoidaan yhdessä, mietitään juurisyitä ja opitaan yhdessä.

Kysymyksiin vastasivat:

Harri Kurila, turvallisuuspäällikkö
Juha Pienkuukka, työnjohtaja
Tommi Wilenius, lähettämäpäällikkö

Vantaan leipomo, lähettämö (kuuluu Vaasan Oy -konserniin)

Henkilöstön määrä: Vantaan leipomossa 120, joista 55 lähettämössä

Palvelut/tuotteet: Ruokaleipä

Työn luonne lähettämössä: Käsin tehtävää tuotekeräilyä hyllyköistä, käsitellään yksittäisiä leipäpusseja

Tule-haasteet: Olkapäät, kyynärvarret ja ranteet, uutena haasteena ranteen kierrosta ja pihtiotteesta johtuva rannekanavaoireyhtymä