Näin meillä kevennetään kuormitusta - ISS

Nainen siivoaa moppikoneella liikehuoneiston lattiaa

Henkilöstö: Noin 8 000, joista 7 300 tekee fyysistä kenttätyötä.

Palvelut: Kokonaispalveluratkaisut koostuvat siivous-, kiinteistö-, ravintola ja työpaikkapalveluista.

Tyypillinen työnluonne: Keskiraskasta kenttätyötä. Esimerkiksi siivoustyössä on paljon toistoliikkeitä, mutta uudet työvälineet tekevät työn osittain jopa kevyeksi. Kiinteistöhuollossa kaikkeen työhön ei ole keventäviä työvälineitä, mutta työ on vaihtelevaa.

Tule-haasteet: Olkapäävaivat ovat isoin tule-haaste. Lisäksi on selkä- ja polvivaivoja. Jos näitä ei saada hoidettua varhaisessa vaiheessa, voi tulla myös haasteita mielenterveydessä. Pitkään alalla olleilla tule-ongelmat kuten kulumat ovat syntyneet jo silloin, kun ei ollut keventäviä työvälineitä

Miten ISS:llä kevennetään työn kuormitusta?

Meillä kuormitusta kevennetään kehittämällä hyvää esihenkilötyötä, kuten varhaista havaitsemista ja tukea. Jos huomataan esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinhaasteita, työntekijän ei tarvitse sinnitellä liian pitkään työssään, vaan tarjoamme hänelle heti tilapäistyötä.

Olemme esihenkilöiden kanssa miettineet jo valmiiksi, mitä tilapäisesti tehtävät työt voivat olla. Meillä on paljon piilotuottavaa työtä, jota voi tehdä. Olemme valmentaneet esihenkilöitä ja mallintaneet heille prosessit ja työkalut riittävän yksinkertaisiksi.

Tilapäistyön lisäksi tuki- ja liikuntaelinvaivoissa meillä mennään ensin työfysioterapeutille. Tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä, otetaan lääkekuuri tai sairauslomaa. Työfysioterapeutti ohjaa tekemään oikeita liikkeitä. Ihmiset pelkäävät turhaan tule-vaivoissa liikkumista, kun usein se liike voi olla paras lääke.

Olemme yhdessä työterveyshuollon kanssa kehittäneet toimintamalliamme ja tälle mittarit. Meillä on myös talon oma työfysioterapeutti, sisäinen hyvinvointivalmentaja. Hän pitää motivaatiota yllä ja varmistaa, että toimintamallimme jatkuu, emmekä ajaudu takaisin vanhaan.

Opetamme myös työntekijöillemme heti alusta alkaen oikean työvälineiden käytön. Hyvällä ergonomialla pyrimme pitämään työntekijät, myös osatyökykyiset, työssä. Meidän tavoitteemme on, että he pääsevät terveinä ikäeläkkeelle.

Miten kuormituksen keventäminen näkyy työyhteisössänne?

Nyt pystymme nopeastikin palauttamaan ihmiset työkykyisiksi, kun he saavat tuki- ja liikuntaelinvaivoihinsa mahdollisimman varhain työfysioterapeutin ohjeita oikeista liikkeistä.

Pilotoimme toimintamalliamme viime vuonna. Yllättävintä oli, miten osallistujilla kipukokemus väheni. Heillä ei myöskään ollut yhtään tule-vaivaan liittyvää sairauspoissaoloa tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Tuki- ja liikuntaelinvaivat aiheuttavat meillä edelleen eniten sairauspoissaoloja, mutta olemme saaneet lyhyet sairauspoissaolot huomattavaan laskuun. Tällä hetkellä sairauspoissaolomme ovat noin 4,5 prosenttia. Tämä on varsin hyvä luku toimialallamme.

Kun pystymme pitämään työntekijät työkykyisinä töissä, säästämme vähentyneissä sairauspoissaoloissa miljoonia euroja vuodessa. Tiimimme tekeekin hyvää tulosta.

Kun saamme yritykselle säästöjä, myös esihenkilömme ovat motivoituneita auttamaan työntekijöitä kuntoutumaan nopeasti. Näin työntekijän lisäksi tiimit ja esihenkilö voivat paremmin, kuormittuvat vähemmän.

Kolme kevennysvinkkiänne!

  1. Välitä henkilöstöstäsi, ole kiinnostunut heistä.
  2. Haasta työterveyshuolto mukaan kehittämään, rakentamaan luottamusta, prosesseja ja yhteisiä mittareita.
  3. Tarjoa riittävää tukea työhön paluuseen. Miettikää erilaisia mahdollisuuksia, kuten osasairauspäivärahaa, tilapäistyötä ja mitä työtehtäviä henkilö voi tehdä. Rakenna myös riittävää motivaatiota, halua tulla töihin. Kun on hyvä henki, on kiva tulla töihin.

Kysymyksiin vastasivat

Henkilöstöjohtaja Sari Suono-Rasehorn
Työhyvinvointijohtaja Sari Vainikkala