Eettinen kuormitus työssä – kymmenen kysymystä ja vastausta

Mitä eettinen kuormitus on ja miltä se tuntuu? Mikä on sille parasta vastalääkettä? Voiko työpaikan eettisistä pulmatilanteista seurata jotain hyvää?
-

Kun puhutaan eettisestä kuormituksesta työssä, ollaan isojen ja inhimillisten kysymysten äärellä. Ihmisenä olemiseen kuuluu miettiä sitä, mikä on oikein ja mikä väärin, sanoo työterveyspsykologi Heli Hannonen Työterveyslaitoksesta.

Hannonen toimii asiantuntija- ja koulutustehtävissä ja on mukana myös tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Hänen erikoisalaansa ovat varsinkin psykososiaaliset kuormitus- ja voimavaratekijät. 

Pyysimme Hannosta vastaamaan kymmeneen kysymykseen eettisestä kuormituksesta:

1. Mitä eettinen kuormitus tarkoittaa?

Eettinen kuormitus liittyy siihen, että työntekijä ei tiedä oikeaa toimintatapaa tai ei pysty toimimaan oikein. Hän joutuu punnitsemaan eri vaihtoehtoja ja niiden seurauksia. Joskus tarjolla on vain huonoja vaihtoehtoja ja niistä on valittava vähiten huono.

Kuormitus syntyy nimenomaan siitä, ettei voi toimia oikeaksi katsomallaan tavalla – sääntöjen tai omien arvojen mukaan.

2. Miltä eettinen kuormitus tuntuu?

Työntekijällä voi esimerkiksi olla epämukava olo tai hän kokee päätöksenteon hankalaksi. Hänessä saattaa myös herätä tunne, että kaikki ei nyt mennyt oikein.

Työntekijä ei aina tunnista kokevansa juuri eettistä kuormitusta. Hän huomaa ehkä stressaantuvansa ja kuormittuvansa, muttei saa kiinni, mistä se johtuu.

3. Voiko eettistä kuormitusta olla kaikissa ammateissa?

Kyllä voi, vaikka tilanteet vaihtelevat. Usein kyse on siitä, että työn laatu kärsii resurssipulan takia.

Esimerkiksi kotipalvelun työntekijällä voi olla käytettävissään tietty minuuttimäärä yhden asiakkaan luona. Hän ei välttämättä ehdi tehdä kaikkea, mitä pitää tarpeellisena. Seuraava asiakas odottaa jo.

Kiire voi painaa päälle myös rakennustyömaalla. Työntekijä tietää, että perustuksen betonin pitäisi antaa kuivua kauemmin. Tiukan aikataulun takia kuivumista ei kuitenkaan odoteta, vaan rakentamista jatketaan.

Siivoustyötä ulkoistettiin aikoinaan monessa organisaatiossa. Uuden yrityksen palkkalistoille siirtynyt siivooja ei enää voinutkaan tarjota siivoamissaan tiloissa yhtä laajaa palvelua kuin ennen. Sopimus oli tehty suppeammaksi säästösyistä. Eri tahojen ristiriitaiset odotukset aiheuttivat työntekijälle painetta.

4. Miksi sote-alan eettinen kuormitus on paljon esillä?

Eettisesti haastavia tilanteita kohdataan usein töissä, joissa toimitaan ihmisten kanssa. Sosiaali- ja terveysala on ollut esillä myös kiireen ja työpaineiden takia. Kun työtahti kiristyy, töitä pitää priorisoida, ja siihen liittyy eettisiä kysymyksiä.

Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn mukaan 55 prosenttia sote-alan työntekijöistä on joutunut eettisesti haastaviin tilanteisiin viikoittain tai päivittäin.

5. Kuuluuko eettinen kuormitus työhön?

Työn tekeminen kuormittaa aina, tavalla tai toisella. Työkuormitus voi olla esimerkiksi fyysistä, kognitiivista tai psykososiaalista. Kohtuullisesta kuormituksesta ei ole haittaa terveydelle.

Eettiseltäkään kuormitukselta ei voi täysin välttyä. Oleellista on, että eettinen kuormitus tunnistetaan ja että sitä käsitellään ja hallitaan työpaikalla.

6. Millaisia vaikutuksia eettisellä kuormituksella on?

Eettiset ongelmat stressaavat. Stressi altistaa erilaisille sairauksille ja työuupumukselle. Haitallisinta eettinen kuormitus on silloin, kun työssä on samaan aikaan muitakin kuormittavia asioita.

Jos työpaikalla ei pystytä käsittelemään eettistä kuormitusta, myös epäeettisen toiminnan riski kasvaa.

7. Mikä on parasta vastalääkettä eettiselle kuormitukselle?

Parasta lääkettä on puhuminen. Keskustelua tarvitaan jo ennen kuin ihmiset kuormittuvat tai joku tekee huonoja valintoja eettisissä pulmatilanteissa. Jos vaikka työtahti kiristyy, töiden priorisoinnista pitää puhua.

Yhdessä sovitut toimintamallit auttavat. Myös selkeät työnkuvat ja tavoitteet keventävät eettistä kuormaa.

8. Miten esihenkilö voi vähentää tiiminsä eettistä kuormitusta?

Esihenkilö huolehtii omalta osaltaan resursseista, kuten siitä, että osaavaa henkilöstöä on riittävästi. Se ehkäisee eettisten ongelmien syntymistä.

Oikeudenmukainen johtaminen ylipäätään vähentää eettistä kuormitusta. Työyhteisössä esihenkilö luo raamit yhteiselle keskustelulle. Hyvä esihenkilö kannustaa puhumisen kulttuuriin. Hän itse nostaa keskusteluun hankalatkin asiat ja etsii niihin ratkaisuja. 

9. Minkä neuvon antaisit työntekijälle, joka kokee eettistä kuormitusta?

Jos jokin asia työssäsi ei suju tai jää mietityttämään sinua, ota se puheeksi työyhteisösi ja esihenkilösi kanssa. Ongelman pukeminen sanoiksi kirkastaa sinullekin, mikä oikeastaan tuntuu epämukavalta.

Jos sinulla ei ole työyhteisöä eikä keskustelukumppania, voit jäsentää kokemaasi kirjoittamalla. Se on hyvä vaihtoehto esimerkiksi yksinyrittäjälle.

Kun työ kuormittaa paljon, omasta palautumisesta huolehtiminen on erityisen tärkeää. Mitkä asiat auttavat sinua irrottautumaan työstä ja rentoutumaan työpäivän jälkeen?

10. Voiko eettisestä kuormituksesta seurata jotain hyvää?

Eettisten pulmatilanteiden käsittely yhdessä voi johtaa siihen, että työpaikalla kaikki oppivat. Parhaimmillaan työn laatu ja asiakkaiden tyytyväisyys paranevat.


 

Aiheesta lisää:

Eettinen kuormitus ja sen hallinta -oppimateriaali

Työterveyslaitos on julkaissut Eettinen kuormitus kuriin! -videon. Voit katsoa sen tällä sivulla: Pötki pitkälle -suositukset

Työkykyä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän arkeen – keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan (tutkimushankkeen esittely)

Eettinen kuormitus keskusteluun sote-alalla (Jaana Laitisen ja Eveliina Korkiakankaan blogikirjoitus)

Jaa sisältö somessa!