Kulje nuoren rinnalla töissä – anna palautetta ja keinoja hankaliin tilanteisiin

Työuran alussa työntekijä voi löytää itsestään vahvuuksia, joista hän ei ole ollut edes tietoinen. Usein ne kehittyvät ja alkavat kukoistaa työtä tehdessä. Esihenkilö voi auttaa nuorta tunnistamaan näitä vahvuuksia.
-

Kun aloittaa uudessa työssä, oppii paljon lyhyessä ajassa. Oppimiskäyrä on jyrkkä varsinkin työuran alkuvuosina. Se voi olla samalla kuormittavaa aikaa. Tiedetään myös, että ensimmäiset kokemukset työelämästä vaikuttavat siihen, millainen työurasta tulee.

Näin erikoistutkija Mikko Nykänen Työterveyslaitoksesta luettelee syitä siihen, miksi työhyvinvoinnin tukeminen on tärkeää heti työuran alussa. Sitä kannattaa tehdä kahdella tavalla – kohtuullistamalla työn vaatimuksia ja vahvistamalla työntekijän voimavaroja.

Työ on sopivan haasteellista, kun se vastaa aloittelevan työntekijän valmiuksia. Kokemuksen karttuessa työn vaativuutta on hyvä arvioida uudelleen.

”Kun työ koetaan sopivan kuormittavaksi, se tarjoaa myös edellytyksiä työssä innostumiseen ja työn imun kokemiseen”, Nykänen sanoo.

Mitkä keinot tepsivät haastavassa työtilanteessa?

Yksi keino vahvistaa työntekijän voimavaroja on se, että haastavia työtilanteita ennakoidaan. Niitä käydään työpaikalla läpi etukäteen ja niihin mietitään toimintatapoja yhdessä:

Mitkä keinot tepsivät esimerkiksi hankalassa asiakastilanteessa? Keneen työpaikalla voi ottaa yhteyttä, jos työtä on enemmän kuin kykenee tekemään? Miten haasteisiin ylipäätään kannattaa suhtautua?

Ennalta mietityt ratkaisukeinot auttavat työntekijää toimimaan, kun hän kohtaa ongelmia. Ennakointi suojaa kuormitukselta, vähentää stressiä ja tukee siten mielen hyvinvointia. Ratkaisujen pohdiskelu yhdessä myös edistää tulokkaan pääsyä osaksi porukkaa.

”On tärkeää, että virheisiin suhtaudutaan ymmärtävästi. Yksittäisiä virheitä sattuu töissä kaikille. Ne eivät kerro mitään siitä, mihin työntekijä voi pystyä jatkossa. Tätä esihenkilön on hyvä tuoda esiin”, Mikko Nykänen sanoo.

Auta nuorta työntekijää näkemään onnistumiset

Mikko Nykänen vetää Onnistuneesti työuralle -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on tukea nuorten työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja työhyvinvointia. Mukana on ollut 21 työpaikkaa, 125 esihenkilöä ja 250 eri alojen 18–30-vuotiasta työntekijää.

Tutkimusryhmä antoi työpaikoille suositukset siihen, miten nuorten työntekijöiden voimavaroja vahvistetaan. Suositukset voi kiteyttää näin:

  1. Vahvista pystyvyyden tunnetta. Anna myönteistä palautetta. Ohjaa nuorta tunnistamaan, missä hän on onnistunut ja millaisia vahvuuksia hänellä on. Onnistumiset voivat olla pieniä, arkisia oivalluksia tai hyvin sujuneita tilanteita.
  2. Tue työn hallinnan kokemusta. Tarjoa alusta alkaen sellaisia tehtäviä, joissa työntekijä saa pärjäämisen kokemuksia. Kirkasta työrooli, ydintehtävät ja vastuualueet. Auta priorisoimaan töitä.
  3. Kulje työntekijän rinnalla. Järjestä mahdollisuuksia työskennellä kokeneempien kanssa. Luo tilanteita, joissa nuoren on helppo esittää kysymyksiä työn lomassa. Ennakoi haastavia työtilanteita. Käykää yhdessä läpi keinoja niissä toimimiseen.

Valmennus suuntaa huomion nuoren vahvuuksiin

Hankkeessa kehitettiin ryhmävalmennus työntekijöille ja verkkokoulutus esihenkilöille. Työntekijöiden valmennuksessa huomio suunnattiin henkilökohtaisiin vahvuuksiin sekä kykyyn ratkaista ongelmia ja kehittyä. Esihenkilöt harjoittelivat muun muassa palautteen antamista.

Tutkimuksen mukaan valmennus vahvisti työntekijöiden pystyvyyden tunnetta, työn hallinnan kokemusta ja kykyä hallita stressiä. Ne kaikki tukevat työhyvinvointia. Myös esihenkilöiden valmiudet voimavaralähtöiseen ohjaukseen paranivat.

Mikko Nykänen suosittelee ryhmävalmennusta nuorille työntekijöille, jotka ovat olleet töissä jo jonkin aikaa. Silloin työn perusasiat ovat hallussa ja onnistumisen kokemuksiakin on tullut. Esihenkilöiden koulutus sopii myös perehdyttäjille.

”Toivon, että varsinkin henkilöstöjohtajat ja henkilöstöpäälliköt löytävät nämä työkalut. He tekevät usein päätöksiä siitä, millä välineillä työuraansa aloittavia työntekijöitä tuetaan.”

 

Aiheesta lisää:

Onnistuneesti työuralle -tutkimushankkeen esittely. Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja mukana olevat työpaikat.

Nuorten voimavarojen vahvistaminen työuran alussa -sivulta voit ladata käyttöösi maksuttomat Onnistuneesti työuralle -oppaat. Sivulla on myös tietoa valmennuksista ja suositukset nuorten työntekijöiden voimavarojen vahvistamiseen.

Jaa sisältö somessa!