Hanke

Onnistuneesti työuralle

Onnistuneesti työuralle -hankkeen tavoitteena on tukea nuorten työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja työhyvinvointia. Hankkeen aikana kehitämme voimavaralähtöisiä menetelmiä nuorten työntekijöiden työurien tukemiseen työpaikoilla ja tutkimme niiden vaikuttavuutta.
-

Aikataulu

8/2020–3/2023.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  • kehittää voimavaralähtöinen verkkovalmennus nuorten työntekijöiden tukemiseen työpaikoilla
  • levittää uutta verkkovalmennusta suomalaisten työpaikkojen käyttöön
  • tutkia valmennuksen vaikutuksia nuorten työntekijöiden voimavaroihin, työelämävalmiuksiin ja työhyvinvointiin sekä työhön kiinnittymiseen.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kerättiin tietoa nuorten työntekijöiden työelämäkokemuksista ja työpaikkojen kehittämistarpeista. Haastattelimme nuoria työntekijöitä ja heidän esihenkilöitään. Lisäksi toteutimme verkkokyselyn nuorille työntekijöille eri ammattialoilla. Tietojen pohjalta kehitimme verkkovalmennuksen nuorten työntekijöiden osaamisen ja hyvinvoinnin tueksi.

Keväästä 2021 alkaen Työterveyslaitos toteuttaa yhteistyöyrityksissä verkkovalmennuksia nuorille työntekijöille ja koulutuksia esihenkilöille. Valmennusten vaikutuksia testaamme satunnaistetulla kenttäkokeella.

Kutsumme mukaan myös uusia yrityksiä! Hanke tarjoaa yritykselle mahdollisuuden saada työhyvinvointia tukevaa verkkovalmennusta nuorille työntekijöille. Valmennuksen sisältöihin kuuluvat muun muassa työn merkityksellisyys, ammatillinen kehittyminen ja keinot omien tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi koulutamme yritysten esihenkilöitä palautteen antamisessa ja työntekijöiden ohjauksessa. Lisätietoa hankeverkostoon liittymisestä saa Mikko Nykäseltä ([email protected], 030 474 2786).

Tietosuojailmoitus

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena syntyy tutkimuslähtöisiä menetelmiä, joilla voi tukea nuoria työntekijöitä. Tutkimuksessa syntyvää tietoa voi hyödyntää nuorten työntekijöiden osaamisen vahvistamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen sekä esihenkilötyön kehittämiseen.

Kysy hankkeesta

Mikko Nykänen

Mikko Nykänen

erikoistutkija
Sähköpostiosoite
mikko.nykanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2786

Yhteistyötahot

Hankkeen päätoteuttajana on Työterveyslaitos. Projekti toteutetaan yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Yhteistyöverkostoon kuuluvat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Tokmanni, Med Group Oy, Broman Group Oy, S-ryhmä, AFRY, Suomalainen Kirjakauppa, S-pankki, Fujitsu Finland, ja SOL. Kutsumme hankeverkostoon mukaan myös uusia yhteistyöyrityksiä.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos sekä työpaikat.