Hanke

Onnistuneesti työuralle

Onnistuneesti työuralle -hankkeen tavoitteena on tukea nuorten työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja työhyvinvointia. Hankkeen aikana kehitämme voimavaralähtöisiä menetelmiä nuorten työntekijöiden työurien tukemiseen työpaikoilla ja tutkimme niiden vaikuttavuutta.
-

Aikataulu

8/2020–7/2023

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  • kehittää voimavaralähtöinen verkkovalmennus nuorten työntekijöiden tukemiseen työpaikoilla
  • levittää uutta verkkovalmennuksesta suomalaisten työpaikkojen käyttöön
  • tutkia valmennuksen vaikutuksia nuorten työntekijöiden voimavaroihin, työelämävalmiuksiin ja työhyvinvointiin sekä työhön kiinnittymiseen

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa keräsimme tietoa nuorten työntekijöiden työelämäkokemuksista ja työpaikkojen kehittämistarpeista. Haastattelimme nuoria työntekijöitä ja heidän esihenkilöitään. Lisäksi toteutimme verkkokyselyn nuorille työntekijöille eri ammattialoilla. Tietojen pohjalta kehitimme verkkovalmennuksen nuorten työntekijöiden osaamisen ja hyvinvoinnin tueksi.

Keväästä 2021 alkaen Työterveyslaitos toteutti yhteistyöyrityksissä verkkovalmennuksia nuorille työntekijöille ja koulutuksia esihenkilöille. Valmennusten vaikutuksia on testattu satunnaistetulla kenttäkokeella.

Julkaisimme kesällä 2023 suositukset työpaikoille nuorten työhyvinvoinnin tukemiseksi sekä työpaikkojen käyttöön kehitetyn nuorten työntekijöiden valmennusmenetelmän. Lisäksi julkaisimme maksutonta koulutusmateriaalia nuorten esihenkilöille.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena syntyy tutkimuslähtöisiä menetelmiä, joilla työpaikat voivat tukea nuoria työntekijöitä. Tutkimuksessa syntyvää tietoa voi hyödyntää nuorten työntekijöiden osaamisen vahvistamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen sekä esihenkilötyön kehittämiseen.

Kysy hankkeesta

Telma Rivinoja

Telma Rivinoja

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
telma.rivinoja [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2070

Työryhmä

Pekka Laine, kehittämispäällikkö

Pinja Ryky, erityisasiantuntija

Marjaana Pöyry

Yhteistyötahot

Hankkeen päätoteuttajana on Työterveyslaitos.

Projekti toteutetaan yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Yhteistyöverkostoon kuuluvat Helsingin Kaupunki, Espoon Kaupunki, Tampereen Kaupunki, Vantaan kaupunki, Broman Group Oy, Fujitsu Finland Oy, AFRY Finland Oy, Voimisteluliitto, Suomen Paralympiakomitea, Salibandyliitto, S-pankki Oy, Tokmanni Oy, Medgroup Oy, Osuuskauppa Arina, Osuuskauppa Keula, Osuuskauppa KPO, Pirkanmaan osuuskauppa, Satakunnan osuuskauppa, Restel Oy, Suomalainen Kirjakauppa Oy ja Sol Palvelut Oy
 

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos sekä työpaikat.