Nuorten voimavarojen vahvistaminen työuran alussa

Ensimmäisillä työelämäkokemuksilla on kauaskantoisia vaikutuksia työuralle. Nuorten työntekijöiden hyvinvointia voidaan kehittää työn kuormitustekijöitä kohtuullistamalla ja työn voimavaroja vahvistamalla. Työntekijän voimavarat kuten pystyvyyden tunne, työn hallinnan kokemus ja sosiaalinen tuki suojaavat kuormituksen haitallisilta vaikutuksilta ja lisäävät työhyvinvointia.

Tutustu voimavarakeskeiseen ohjaukseen ja ota omalla työpaikallasi käyttöön keinoja tukea nuorten työntekijöiden työhyvinvointia. Löydät valmennuksien maksuttomat materiaalit tämän kappaleen alta. Oppaat ovat välineitä, joilla voit toteuttaa tällä sivulla olevia suosituksia. Kaikki sisällöt on laadittu osana Onnistuneesti työuralle -tutkimushanketta.
Kokki opastaa nuorta opiskelijaa.

Vahvista pystyvyyden tunnetta

Pystyvyyden tunne tarkoittaa ihmisen uskoa omiin onnistumisiin. 

Tue työn hallintaa

Työn hallinnan tunne on työntekijän kokemus siitä, että työ sujuu ja on sopivan haasteellista, mutta ei liian kuormittavaa.

Kulje työntekijän rinnalla

Uuden työntekijän saattaminen sujuvaan työskentelyyn perustuu läsnäoloon, kannustamiseen ja riittävän tuen antamiseen. 

Kun annan nuorelle työntekijälle tukea, annan mahdollisuuden onnistua.

Välineitä nuorten voimavarojen tukemiseen työuran alussa

Onnistuneesti työuralle -menetelmä ja valmennukset ovat suunniteltu työpaikoilla toteutettavaksi. Voit ottaa käyttöön maksuttomat oppaat. Alta löytyvät oppaat sisältävät yksityiskohtaiset ohjeet Onnistuneesti työuralle -työntekijävalmennuksen ja esihenkilövalmennuksen toteuttamiseen. Kaikki materiaalit ovat vapaasti saatavilla suomalaisten työpaikkojen käyttöön. 

Telma Rivinoja

Telma Rivinoja

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
telma.rivinoja [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2070