Mikä on sopiva lämpötila toimistossa?

Työpaikallamme on hyvin erilaisia mielipiteitä sopivasta lämpötilasta. Mikä mahtaa olla sopiva lämpötila toimistossa? Onko suurtakin väliä parilla asteella, esimerkiksi sillä, olisiko toimiston lämpötila vaikkapa 20 astetta vai 18 astetta?

Lämpöviihtyvyys riippuu huoneen lämpötilasta, ilman liikkeistä, vaatetuksesta ja fyysisen työn tasosta. Suositusten mukaan toimiston tavoitelämpötila on talvella 21,5 °C (tilakohtainen säädettävyys 20–23 °C) ja kesällä 24,5 °C (23–25 °C).

Kevyessä istumatyössä kehon lämmöntuotanto on vähäistä ja yhdenkin asteen lasku aistitaan selvästi, ellei vaatetusta lisätä. Vaikutus saattaa ilmetä hitaasti vasta tuntien kuluessa. Kevyessä sisätyössä pienetkin poikkeamat lämpötilassa voivat vaikuttaa huomattavasti ihmisten viihtyvyyteen.

Myös erot liikeaktiivisuudessa vaikuttavat lämpökokemukseen. On osoitettu, että spontaani liikehtiminen toimistotyössä voi lisätä lämmöntuotantoa istuessakin jopa 50 prosenttia. Koska liikehtimisessä on paljon yksilöllisiä eroja, voi muun muassa tämän takia sama lämpötila tuntua toisen mielestä kuumalta, toisen kylmältä.

Lämpötuntemukset aistitaan ihon lämpötilan muutoksista. Yksilötasolla lämmön- ja kylmänsietoon vaikuttavat lisäksi muun muassa:

  • ääreisosien (erityisesti sormien ja varpaiden) verenkierto, jossa on suuriakin yksilöllisiä eroja. Yleensä ääreisosat kärsivät kylmästä ensimmäisenä.
  • kehon rakenne: kylmässä pitkät ja ohuet sormet ovat herkkiä jäähtymään, koska niissä on paljon lämpöä luovuttavaa pintaa (ihoa) verrattuna niiden massaan. Ihonalaisesta rasvakerroksesta on apua lämmöneristeenä.
  • terveydentila, joka vaikuttaa aineenvaihduntaan ja sitä kautta kehon lämmöntuotantoon.
  • persoonallisuus: ulospäin suuntautuneet ihmiset reagoivat lämpötilan muutoksiin nopeasti.

Koska ihmisten välillä on paljon yksilöllisiä eroja, on parhaimpiinkin lämpöoloihin tyytyväisiä enintään 85 prosenttia työntekijöistä.

Kun työ ei ole istuvaa, muuttuvat myös sopivat työskentelylämpötilat. Työn kuormituksen mukaan lämpötiloille on laadittu ohjearvoja:

Työn luokitus ja lämpötilasuositus

  • kevyt istumatyö: 21–25 °C
  • muu kevyt työ: 19–23 °C
  • keskiraskas työ: 17–21 °C
  • raskas työ: 12–17 °C

Vastaaja: tutkimusprofessori Hannu Rintamäki, Työterveyslaitos

 

Aiheesta lisää:

Kuumassa työskentely (Lämpöolosuhteet työpaikalla -sivulla)

Näin pärjäät helteellä – 15 kysymystä kuumassa työskentelystä (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Valvottaako helle? Nämä keinot auttavat nukkumaan paremmin (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Jaa sisältö somessa!