Modulaaristen työtilojen käyttötarkoitusta on helppo muuttaa

Osallistu

Moduulipohjaisilla rakennuksilla on yleensä väliaikaisen parakin maine. Nykyisin ne ovat kuitenkin verrattavissa paikan päällä rakennettuihin taloihin. Modulaarinen rakentaminen lisääntyy sote-alalla.

Modulaarisen rakentamisen ratkaisuja on hyödynnetty varsinkin silloin, kun tarvitaan nopeasti väliaikaiset tilat. Koulujen väistötilat ovat yksi esimerkki tästä. Sote-murroksen myötä modulaarinen rakentaminen lisääntyy myös sosiaali- ja terveysalalla.

”Sosiaali- ja terveyspuolen yksikköjä halutaan sijoittaa saman katon alle. Tavoitteena on lisäksi, että tilojen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa helposti”, sanoo vanhempi asiantuntija, arkkitehti Leena Aalto Työterveyslaitoksesta.

Hän on mukana tutkimushankkeessa Healing and Modular Healthcare Facilities (HeMoHes). Siinä selvitetään muun muassa, miten sote-alan modulaaristen tilojen suunnittelussa osallistetaan tilojen käyttäjiä sekä huomioidaan tilojen elvyttävyys ja viihtyisyys.

1. Mitä tilojen modulaarisuus tarkoittaa, Leena Aalto?

Tilakokonaisuus kootaan erillisistä osista eli moduuleista. Moduulit valmistetaan tehtaassa ja ne voidaan liittää yhteen vasta paikan päällä. Modulaariset tilaratkaisut ovat joustavia ja muunneltavia.

2. Mitä hyötyä modulaarisuudesta on?

Modulaarinen rakentaminen on nopeampaa ja kustannustehokkaampaa kuin paikallarakentaminen. Koska osat valmistetaan sisällä tehtaassa, ne ovat suojassa säältä. Se tarkoittaa yleensä hyvää sisäilmaa lopullisissa tiloissa.

3. Mitä haasteita modulaarisuuteen liittyy?

Tilaajan tai tilojen käyttäjien kannalta haasteena voidaan pitää sitä, että modulaarisuus asettaa tilojen mitoitukselle tietyt reunaehdot: ihan mitä tahansa ei voi saada.

Reunaehdot liittyvät esimerkiksi tilojen korkeuteen. Ainakin toistaiseksi moduulipohjaiset rakennukset toimivat parhaiten yksikerroksisina.

Yksi haaste on se, että näillä rakennuksilla on yleensä väliaikaisen parakin maine. Nykyisin ne ovat kuitenkin verrattavissa ihan tavallisiin, paikan päällä rakennettuihin taloihin.

4. Mitä tilojen joustavuus tarkoittaa?

Joustavuus on vaikkapa sitä, että tilat ovat tilaajan kannalta joustavasti käytettävissä.

Esimerkiksi ne tilat, joiden valmistajat ovat mukana HeMoHes-hankkeessamme, ovat vuokrattavia. Vuokra-aika saattaa olla jopa 25 vuotta.

Vuokrasopimuksen voi tarvittaessa uusia. Jos niin ei tehdä, moduulikohde voidaan purkaa, kunnostaa ja siirtää muualle joko samaa tai jotain toista käyttötarkoitusta varten.

5. Kertoisitko pari esimerkkiä sote-alan modulaarisista rakennuksista?

Kustaankartanon palvelukeskuksen alueella Helsingin Oulunkylässä on rakennus, jota käyttäjät kutsuvat Paviljongiksi. Se on modulaarisesti toteutettu vanhusten palvelurakennus, joka toimi väistötilana korjausrakentamisen aikana.

Hoitohenkilökunta oli tyytyväinen tiloihin, etenkin siihen, että vanhukset pääsivät helposti ulos nauttimaan luonnosta.

Lappeenrannan Lauritsalassa taas yhdistettiin sosiaalipuolen ja terveydenhuollon yksiköt yhdeksi kokonaisuudeksi.

Sisäilmaongelmaiset vanhat tilat oli todettu käyttökelvottomiksi, ja nopeaan tilantarpeeseen löydettiin ratkaisu toteuttamalla uudet tilat moduulipohjaisena rakennuksena. Käyttäjät arvostivat uusissa tiloissa erityisesti hyvää sisäilmaa.

6. Miksi työntekijät halutaan mukaan työtilojen suunnitteluun?

Rakennushankkeet kestävät pitkään ja ovat kalliita. Kun tilojen tulevia käyttäjiä kuullaan jo suunnitteluvaiheessa, voidaan välttyä puutteilta, joiden korjaaminen myöhemmin toisi lisäkustannuksia.

Suunnittelija saa työntekijöiltä hyödyllistä tietoa siitä, millaista työtä tiloissa tehdään ja millaisia erityistarpeita heillä on. Hyvin suunnitellut tilat tukevat juohevaa työntekoa.

7. Millaisia ongelmia voi tulla, jos henkilöstöä ei osallisteta?

Ongelmana on ollut usein tilan väärä koko. Esimerkiksi erääseen hankkeemme tutkimuskohteena olleeseen rakennukseen oli suunniteltu niin pieni taukotila, etteivät kaikki työntekijät mahtuneet sinne kahville tai ruokatauolle. Heistä osa joutui etsiskelemään muuta paikkaa, missä syödä lounaansa.

Säilytystilaa on usein liian vähän tai sitten se on väärässä paikassa. Säilytystilan riittämättömyys tosin on yleinen harmin aihe myös perinteisesti rakennetuissa tiloissa.

8. Millaiset tilat tukevat sote-alan työntekijöiden hyvinvointia?

Perusasioita ovat esimerkiksi hyvä sisäilma ja se, että työnteko käy sujuvasti. Sote-alalla monet työskentelevät akustisesti huonoissa ja meluisissa tiloissa. Siksi tarvitaan myös rauhallisia ja viihtyisiä taukotiloja, joissa on mahdollista elpyä työn lomassa.

 

Leena Aalto on yksi puhujista seminaarissa Tulevaisuuden parantavat ja muuntuvat sote-tilat, joka järjestetään Espoossa 5.10.2017.

Marja Sarkkinen MaSarkkinen

Lisää tietoa:
Healing and Modular Healthcare Facilities (HeMoHes) –tutkimushanke

Toimituksemme suosittelee

Tutustu myös:
Kommentointi (0)

Mitä ajatuksia juttu herätti? Osallistu keskusteluun tässä.

Ei vielä yhtään kommenttia.

Tuoreimmat jutut

Kolmekymppinen mies oli työskennellyt lähes kymmenen vuotta kasvihuoneessa, jossa viljeltiin tomaatteja. Yhden kuukauden aikana hänelle tuli yskää, hengenahdistusta, silmien kutinaa ja punoitusta. Mies aivasteli, ja hänen nenänsä valui.

Oireet ilmaantuivat puolessa tunnissa työpaikalle saapumisesta ja helpottuivat parin tunnin kuluessa kotiin lähdöstä.

Asian selvittely aloitettiin työterveyshuollossa ja sitä jatkettiin keuhkopoliklinikalla. Lopulta mies ohjattiin ylilääkäri Irmeli Lindströmin tutkittavaksi Työterveyslaitokseen.

Kävi ilmi, että oireet eivät johtuneet esimerkiksi tomaatista, homeista, varastopölypunkeista tai kimalaisen myrkystä. Tutkimusten edetessä valmistettiin uutteita loispistiäisistä. Ne ovat hyönteisiä, joita kasvihuoneeseen levitettiin tuhoamaan haitallisia ansarijauhiaisia.

Kun uutteita käytettiin allergiatesteissä ja altistuskokeissa, tapahtui läpimurto: potilaalla todettiin allergia loispistiäisille sekä niiden aiheuttama ammattiastma ja -nuha.

Kaikki kivet pitää kääntää

Irmeli Lindströmin työssä kiehtovinta on löytää uusi ammattiastman aiheuttaja. Oireiden yhdistäminen oikeaan altisteeseen muistuttaa välillä salapoliisin työtä.

”Oireisiin pitää uskoa ja kaikki kivet on käännettävä. Onneksi saamme tukea työhygieenikoilta, jotka tuntevat työympäristön vaaratekijöitä. Omassa tiimissäni on myös kemisti.”

Ammattiastmalla tarkoitetaan astmaa, jonka pääasiallinen aiheuttaja on tietty työympäristössä esiintyvä, sisään hengitettävä aine.

Kun esimerkiksi leipurilla todetaan jauhopölyn aiheuttama astma, edessä on ammatinvaihto. Se voi vaatia kouluttautumista, jonka korvaa yleensä vakuutusyhtiö.

”Astma on monen tekijän aiheuttama sairaus. Aina emme pysty todistamaan, että se johtuu pääasiallisesti työstä, vaikka työntekijällä olisi työssä pahenevia oireita. Työni vaikein puoli onkin perustella potilaalle, miksi hänen astmaansa ei korvata ammattitautina.”

Lehmä on vaarallisin eläin

Suomessa korvataan ammattitautina vähän alle sata astmaa vuosittain. Suurin aiheuttajaryhmä ovat kosteusvauriomikrobit, jotka liittyvät sisäilmaongelmiin. Kun vertaillaan eri ammattiryhmiä, ammattiastmoja todetaan suhteessa eniten leipureilla ja maanviljelijöillä.

”Maanviljelijä allergisoituu lehmälle. Se on Suomen vaarallisin eläin ammattitautimielessä. Viljelijät voivat allergisoitua myös rehuille, viljoille ja varastopölypunkeille. Heille ammatin vaihtaminen on vaikeaa, joten he jatkavat usein työssään niin, että käyttävät hengityksensuojaimia”, Irmeli Lindström kertoo.

Vuosien kuluessa joistakin astman aiheuttajista on päästy eroon. Suurin onnistumistarina liittyy luonnonkumiin:

”Luonnonkumista tehdyt käsineet aiheuttivat aikoinaan astmaa ja ihottumaa varsinkin hoitoalan työntekijöille. Kun hansikkaiden luonnonkumia alettiin korvata muilla materiaaleilla, ammattitauditkin katosivat.”

Mobiilisovellus auttaa seurannassa

Kun epäily ammattiastmasta herää, työntekijän työterveyshuolto alkaa selvittää asiaa. Tärkein menetelmä on PEF-työpaikkaseuranta. Sen avulla tutkitaan, liittyykö keuhkoputkien supistumistaipumus työhön tai työperäisiin altisteisiin.

”Seuranta kestää neljä viikkoa, ja sinä aikana henkilön pitää puhaltaa mittariin hereillä ollessaan kahden tunnin välein – oli hän töissä tai vapaalla”, Irmeli Lindström sanoo.

Mittarin lukemat, mittausta edeltäneet työtehtävät ja muut tarvittavat tiedot on perinteisesti kirjattu ylös kynää ja paperilomaketta käyttäen. Nykyisin seurannan voi tehdä myös mobiilisovelluksen avulla.

Siihen tarvitaan puhallusmittarin lisäksi älypuhelin, johon sovellus ladataan. Mittari muodostaa puhelimeen Bluetooth-yhteyden. Lindström on ollut mukana kehittämässä menetelmää. Hänen omalla työpaikallaan mobiilisovelluksen käyttöön siirryttiin vuosi sitten.

”Nyt hoitajat pystyvät seuraamaan tietokoneeltaan päivittäin, miten potilailla menee. Seurannan laatu on parantunut, kun mahdollisiin ongelmiin pystytään tarttumaan heti.”

WTC-tornien tuhosta astmaa

Valtaosa ammattiastmoista syntyy allergisoitumisen kautta. Työntekijä siis herkistyy vaikkapa jauhopölylle tai jollekin kemikaalille ja saa astman. Viime vuosina on saatu lisää tietoa myös toisenlaisesta mekanismista:

”Työpaikan ilmassa voi olla haitallinen määrä hengitysteitä voimakkaasti ärsyttävää ainetta, kuten happohuurua tai vetyperoksidia. Suurina pitoisuuksina se vaurioittaa hengitysteiden pinnalla olevaa kerrosta eli epiteeliä. Astma voi kehittyä myös sitä kautta”, Irmeli Lindström sanoo.

”Uutta on sen ymmärtäminen, että myös toistuva hieman matalatasoisempi altistuminen ärsyttäville aineille voi aiheuttaa astman.”

Kemikaalionnettomuuksien vaarat on tiedetty pidempään: Paperitehtaassa esimerkiksi vuotaa klooridioksidikaasua, jota työntekijät hengittävät. Kaasu ärsyttää hengitysteitä, ja lopputuloksena kehittyy astma.

Sama mekanismi aiheutti astmaa palomiehille, jotka olivat pelastustöissä WTC-iskujen jälkeen New Yorkissa vuonna 2001. Tornien tuhoutuminen nostatti voimakkaasti emäksistä pölyä, joka ärsyttää keuhkoputkia.

Trendit näkyvät asiakaskunnassa

Irmeli Lindströmin vastaanotolla näkyvät niin kauneudenhoidon trendit kuin muutokset kulutuskäyttäytymisessä – esimerkiksi siinä, mistä ihmiset haluavat ostaa leipänsä:

Suurissa leipomoissa on tehty paljon töitä sen eteen, että hengitysilman jauhopölypitoisuudet pysyvät kurissa. Se on vähentänyt ammattiastmoja. Viime aikoina pienet lähileipomot ovat lisääntyneet ja ravintoloissakin leivotaan leipää.

”Sellaisissa oloissa jauhopölyä ei saadakaan hallintaan, mikä on tuonut meille uusia asiakkaita”, Lindström sanoo.

Toinen esimerkki liittyy syanoakrylaatteihin, joita käytetään teollisuusliimoissa. Syanoakrylaattien tiedetään aiheuttavan astmaa. Nykyisin niitä on myös liimoissa, joilla kiinnitetään ripsienpidennyksiä. Lindström kollegoineen onkin laatinut niiden tekijöille ohjeet turvallisiin työtapoihin.

”Ammattitautien tutkiminen antaa hyödyllistä tietoa siitä, miten työoloja voi kehittää entistä turvallisemmiksi.”

Esimiehen ja alaisten vuorovaikutus rakentuu jännitteen varaan: esimiehen on työskenneltävä riittävän lähellä porukkaansa mutta pidettävä kuitenkin etäisyyttä.

Pahimmillaan liian etäinen esimies sulkeutuu huoneeseensa ja tulee sieltä ulos vasta kotiin lähtiessään. Hänen on vaikeaa tai mahdotonta tietää, mitä työpaikalla ja työyhteisössä on meneillään. Tämä koskee sekä työntekoa että ilmapiiriä.

Toisaalta esimies voi olla myös liian lähellä. Se tarkoittaa, että hän on vain yksi ryhmän jäsen muiden joukossa. Silloin se auktoriteetti ja päätösvalta, joita hänen – ainakin välillä – tulee työnantajan edustajana käyttää, murenee.

Lounasseuraa tasapuolisesti

Riittävän etäisyyden ylläpito saattaa varsinkin alussa olla hankalaa silloin, kun esimies on valittu tehtäväänsä ryhmän sisältä.

Esimiehenä hänen kannattaa välttää niinkin tavallisia tilanteita kuin päivittäistä lounastamista parhaan tiimikaverinsa kanssa. Tämä voi tuntua epäoikeudenmukaiselta: Miksi en voisi käydä lounaalla hyvän työkaverin kanssa?

On kuitenkin parempi pyrkiä siihen, että käy syömässä tasapuolisesti kaikkien työryhmän jäsenten kanssa. Muuten voi herätä epäilyksiä joidenkuiden suosimisesta. Sitä se tavallaan saattaa ollakin:

Tuleehan työkavereiden kanssa jatkuvasti juteltua työasioista myös erilaisissa epävirallisissa tilanteissa, kuten juuri lounaalla. Näissä keskusteluissa mukana olevat tietävät helposti muita enemmän siitä, mitä töissä on tekeillä.

Säästyykö bestis potkuilta?

Jotkut omasta porukasta nousseet esimiehet avaavat entiset työkaverisuhteensa koko tiimille. Tämä saattaa toimia, jos esimies pystyy myös käytöksellään osoittamaan, että hän kohtelee kaikkia tasapuolisesti.

Vaikka työyhteisön jäsenet näennäisesti tuntuisivat olevan sinut tilanteen kanssa, esimiehen kaveruus- ja ystävyyssuhteet nousevat väistämättä pintaan tiukoissa paikoissa. Yt-neuvottelut ovat tästä tyypillinen esimerkki.

Laissa ei ole sitovia raja-arvoja kuuma- ja kylmätyölle. Työtilan lämpöoloihin vaikuttavat lämpötila, kosteus, ilman liikenopeudet ja lämpösäteily. Myös ruumiillisen työn kuormittavuus on syytä ottaa huomioon. Jos ruumiillinen työ vilkastuttaa elimistön lämmöntuotantoa, lämpötila voi olla alhaisempi kuin kevyttä työtä tehtäessä.

Kahvilan lämpötila 14–16 astetta on liian alhainen kevyttä työtä tekevälle ja voi altistaa terveyshaitoille. Keskiraskaassa tai raskaassa ruumiillisessa työssä noin 15 astetta voi olla sopivakin lämpötila, jos ilman liikenopeudet eivät ole suuria.

Veto eli ilman liike siirtää lämpöä iholta, mikä usein koetaan epämiellyttävänä jäähtymisenä. Herkkyys vedolle kasvaa lämpötilan laskiessa alle 20 asteen. Näissä oloissa veto lisää kylmän vaikutusta ja aiheuttaa mahdollisesti toimintakyvyn heikkenemistä.

Sisäilmastoluokitus 2017 määrittelee sisäilmaston tavoitearvoiksi toimistotyyppisille työtiloille 20–23 astetta ja ilman liikenopeuden 0,14–0,2 metriä sekunnissa, jos lämpötila on 21 astetta. Kevyessä istumatyössä lämpötilasuositus on 21–25 astetta ja muussa kevyessä työssä 19–23 astetta.

Sopivalla vaatetuksella, kuten lämpimällä takilla ja housuilla, voidaan estää kehon jäähtyminen viileässä. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä tarjoamalla työntekijälle työhön sopivan työ- ja suojavaatetuksen. Jos työ hygieniatarpeiden vuoksi vaatii suojavaatetuksen, sen pitäisi olla riittävän suuri, jotta esimerkiksi lämmin takki mahtuu sen alle.

Vaatetuksen kylmänsuojaavuutta voidaan lisätä kerrospukeutumisen periaatteen mukaisesti alus- ja välivaatetuksella. Ohuilla käsineillä voidaan estää sormien jäähtymistä viileässä.

Ensisijaisesti pitäisi pyrkiä estämään vetoa, jos se vain suinkin on mahdollista teknisin ja rakenteellisin ratkaisuin. Lämpöpuhaltimien lisäksi tai niiden sijalle voi kokeilla esimerkiksi lämpöpaneeleja (infrapunalämmittimet).

Työsuojeluviranomaisiin ja työterveyshuoltohenkilöstöön tulisi olla yhteydessä, jos työnantajan kanssa ei päästä sopimukseen ongelman ratkaisemiseksi.

Kylmäkuormituksen arviointiperusteena voidaan käyttää kansainvälisiä viitearvoja ja standardeja (EN- ja ISO-standardit) tai voidaan tehdä esimerkiksi ergonomiaselvitys kylmäkuormituksen arvioinnin tueksi.