Seitsemän kysymystä 3D-tulostuksen turvallisuudesta

Osallistu

Onko 3D-tulostinten käyttö toimistossa turvallista? Uskaltaako raskaana oleva tehdä tulostustyötä? Erikoistutkija Anna-Kaisa Viitanen Työterveyslaitoksesta vastaa.

3D-tulostus on valmistusmenetelmä, jossa kappale syntyy automaattisesti tietokonemallin perusteella.

Tärkeimpiä materiaaleja ovat muovit ja metallit. Yksi valmistustapa on se, että tulostinlaite kuumentaa muovinauhaa tai -pulveria ja tekee syntyneestä seoksesta esineen kerros kerrokselta.

3D-tulostustyöhön liittyy varsinaisen tulostamisen lisäksi materiaalin käsittelyä, tulostetun kappaleen jälkikäsittelyä sekä laitteiden huoltoa ja kunnossapitoa.

Kysyimme Työterveyslaitoksen erikoistutkijalta Anna-Kaisa Viitaselta 3D-tulostuksen turvallisuudesta.

1. Mitä terveydelle haitallisia vaikutuksia 3D-tulostuksessa käytettävillä kemikaaleilla on?

Epoksihartsi ja muut kovettumattomat muovimateriaalit ovat voimakkaasti herkistäviä eli ne aiheuttavat allergista ihottumaa. Niille altistuminen voi pahimmillaan johtaa siihen, ettei työntekijä pysty enää jatkamaan samoissa tehtävissä.

Liuottimet, kuten asetoni ja alkoholit, voivat aiheuttaa keskushermosto-oireita. Jauhemaiset tulostusmateriaalit taas saattavat ärsyttää ihoa, silmiä tai hengitysteitä.

Tulostusmateriaalit voivat sulaessaan vapauttaa hengitysilmaan nanohiukkasia sekä kaasumaisia yhdisteitä, kuten styreeniä. Nanohiukkaset ovat pienen pieniä hiukkasia, jotka ovat läpimitaltaan vain joitakin millimetrin miljoonasosia.

Nanohiukkasille altistuminen on yhdistetty joihinkin kielteisiin terveysvaikutuksiin, mutta ne tunnetaan vielä huonosti.

2. Vapautuuko 3D-tulostuksessa aina hiukkasia ilmaan?

Hiukkasten vapautuminen riippuu siitä, millaista tulostustekniikkaa, materiaalia ja lämpötilaa käytetään. Hengitysilmaan vapautuvat hiukkaspitoisuudet voivat olla merkittäviä vain, jos tulostinta ei ole koteloitu.

3. Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa 3D-tulostustyön turvallisuuden parantamiseksi?

Riskinarvioinnin tekeminen kaikista työvaiheista, kemikaalien asianmukainen käyttö ja tehokkaasta ilmanvaihdosta huolehtiminen.

4. Voiko raskaana oleva työntekijä tehdä 3D-tulostusta turvallisin mielin?

Raskaana olevien on hyvä keskustella asiasta työterveyshuollossa. Erityisesti liuotinaineiden ja syöpävaarallisten kemikaalien kanssa työskennellessä on syytä erityiseen varovaisuuteen. Pursotustekniikkaan perustuvilla pientulostimilla tulostaminen on pääsääntöisesti turvallista.

5. Miten pientulostaminen eroaa teollisen mittakaavan tulostamisesta?

Pienimuotoista 3D-tulostamista tehdään esimerkiksi kotona, kirjastoissa, oppilaitoksissa ja suunnittelutoimistoissa. Pientulostimet ovat mikroaaltouunin kokoisia ja suhteellisen edullisia.

Pientulostimet perustuvat tyypillisesti pursotustekniikkaan, mutta viime aikoina markkinoille on tullut myös stereolitografiaan perustuvia 3D-tulostimia. Stereolitografiassa nestemäistä muovikemikaalia, esimerkiksi epoksihartsia, kovetetaan kerros kerrokselta laserin avulla.

Teollisuudessa käytetään selvästi kookkaampia tulostimia ja useita erilaisia tekniikoita. Myös tulostusmäärät ovat suurempia kuin pientulostamisessa.

6. Onko 3D-tulostinten käyttö toimistotiloissa turvallista?

3D-tulostinten käyttö toimistotiloissa on pääsääntöisesti turvallista. Jos tulostinta ei ole koteloitu, toimiston nanohiukkaspitoisuudet voivat nousta yli suositellun tason. Paras ratkaisu olisi sijoittaa 3D-tulostin erilleen työtiloista tai käyttää koteloitua tulostinta.

Jos käytössä on stereolitografia-menetelmään perustuva 3D-tulostin, on tärkeää huolehtia epoksihartsin turvallisesta käytöstä. Se voi olla haastavaa toimistotiloissa.

7. Onko pienten 3D-tulostinten harrastuskäyttö kotona turvallista?

Tulostaminen on turvallista, kun työtavat ovat oikeita ja ilmanvaihto riittävä.

Jos tulostimessa käytetään epoksihartsia tai muita kovettumattomia muovikemikaaleja, niitä pitää käsitellä erittäin huolellisesti. Epoksihartsiin tai kovettumattomaan muovikappaleeseen ei saa koskea paljain käsin.

Myös kotona liuottimien ja muiden jälkikäsittelykemikaalien käyttö ja varastointi pitää suunnitella turvalliseksi. Kannattaa aina käyttää kemikaalinsuojakäsineitä.

Koteloidusta 3D-tulostimesta ei juurikaan vapaudu päästöjä sisätiloihin. Koteloimattoman 3D-tulostimen ihanteellinen sijoituspaikka olisi erillään asuintiloista, esimerkiksi autotallissa.

Marja Sarkkinen MaSarkkinen

Toimituksemme suosittelee

Työterveyslaitoksen sisältöä
Kommentointi (0)

Mitä ajatuksia juttu herätti? Osallistu keskusteluun tässä.

Ei vielä yhtään kommenttia.

Tuoreimmat jutut

Ilma pakastuu, vesilätäkkö jäätyy ja sen päälle sataa lunta. Irtolumen peittämä liukas kohta yllättää jalankulkijan, koska sen vieressä pito voi olla erinomainen.

Tällaisessa tilanteessa liukastumisvaara on suuri. Vaarallisen liukasta on myös silloin, kun lämpötila on nollan vaiheilla ja jään päällä on vettä.

”Märällä jäällä kävellessä kannattaa aina käyttää liukuesteitä”, sanoo tutkija Mikko Hirvonen Työterveyslaitoksesta.

Hän suosittelee koko kengänpohjan peittäviä liukuesteitä lenkkeilijöille ja koiranulkoiluttajille. Kantapäämalli on hyvä esimerkiksi niille työmatkalaisille, jotka kulkevat bussilla.

”Kantapäämallia ei tarvitse ottaa pois bussissa eikä autoa ajaessa. Siksi sitä käyttävät jakeluliikenteen kuljettajat, jotka joutuvat vähän väliä nousemaan autosta. Sisälle tultaessa – vaikkapa kaupan eteisessä – kantapäämallikin on suositeltavaa riisua muiden liukuesteiden tavoin”, Hirvonen huomauttaa.

”Löi päänsä ja sai aivotärähdyksen”

Liikenneturvan tuoreen kyselytutkimuksen mukaan neljä kymmenestä suomalaisesta on liukastunut tämän tai viime talven aikana.

Kolme viidestä liukastuneesta ilmoitti kaatumisensa syyksi erityisen liukkaan alustan. Seuraavaksi yleisimpinä syinä pidettiin tien tai alueen huonoa kunnossapitoa ja keliin sopimatonta kenkävalintaa. Muita syitä olivat pimeys ja huono valaistus, kiire ja tarkkaamattomuus.

Nämä esimerkit talvella sattuneista liukastumisista ovat Tapaturmavakuutuskeskuksen työtapaturmatilastosta:

 • Autosta noustessaan liukastui jäisellä pihalla ja kaatui taaksepäin. Löi häntäluunsa jäiseen asfalttiin.
 • Lähihoitaja liukastui asiakkaan pihalla mennessään kotikäynnille. Löi päänsä maahan ja sai aivotärähdyksen.
 • Työautoa tankatessaan liukastui ja kaatui kyljelleen. Löi lonkkansa mittaria ympäröivään korokkeeseen ja kyynärpäänsä maahan.
 • Opettaja käveli oppilaitoksen pihalla siirtyäkseen päärakennukseen. Pääoven edessä oli liukas paikka, johon hän huomaamattaan astui. Liukastui, kaatui vasemmalle kyljelleen ja loukkasi olkapäänsä. Vasen olkanivel venähti.
 • Oli siirtämässä trukkia sisälle, kun liukastui nosto-ovella ja löi takaraivonsa asfalttiin. Menetti tajuntansa vähäksi aikaa.
 • Työntekijä liukastui tehtaan pihalla kävellessään autolle. Kaatui oikean käden varaan ja peukalo vääntyi.

Seitsemän askelta pystyssä pysymiseen

Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Liukastumisen ehkäisyssä on seitsemän tärkeää askelta:

 1. Valitse kengät kelin mukaan: Kiinnitä kenkien valinnassa ja uusia talvikenkiä hankkiessa erityistä huomiota kantaan, pohjamateriaaliin ja pohjan kuviointiin.
 2. Käytä liukuesteitä: Kun hankit liukuesteet, ota mukaan kengät, joiden kanssa aiot käyttää niitä ja sovita liukuesteitä kaupassa.
 3. Varaa aikaa matkoihin: Liukkailla keleillä ei kannata kiirehtiä. Varaa matkantekoon enemmän aikaa kuin yleensä ja liiku harkiten.
 4. Tarkista jalankulkusää ennen liikkeelle lähtemistä: Autoille ja jalankulkijoille vaaralliset olosuhteet syntyvät erilaisessa säässä. Ilmatieteen laitos antaa varoituksia jalankulkusäästä.
 5. Anna palautetta pihojen ja kulkuväylien kunnossapidosta: Pihojen ja katujen hiekoitus sekä lumen poisto ovat keskeinen turvallisuustekijä talvikeleillä. Kulkuväylien riittävä valaistus on myös tärkeää.
 6. Huolehdi kunnostasi ja vireystilastasi: Hyvä yleiskunto, lihasvoima ja tasapaino auttavat pysymään pystyssä. Väsyneenä tarkkaavaisuus heikkenee ja liukastumisalttius kasvaa.
 7. Keskity kävelemiseen: Liukkailla keleillä on syytä keskittyä kävelemiseen, jotta osaat varoa. Pysähdy käyttäessäsi puhelinta.

Askeleista on lisää tietoa Pysy pystyssä -kampanjan sivuilla.

 

Ymmärrys toisesta ihmisestä ja hänen kokemuksistaan lisääntyy kuuntelemalla häntä. Keskitytkö kuuntelemaan, mitä toinen sanoo? Vai onko sinulla tapana sivuuttaa hänet ja täyttää tila omalla puheellasi?

Markus Talvion ja Ulla Klemolan kirjassa Toimiva vuorovaikutus (PS-kustannus, 2017) kuuntelemiseen annetaan muun muassa tällaisia ohjeita:

 1. Sulje oma suusi. Hiljaisuus antaa toiselle mahdollisuuden puhua.
 2. Jätä muut puuhat ja suuntaa huomiosi puhujaan.
 3. Voit ilmentää kuuntelemista sanattomasti ilmein, elein ja asennoin. Kuunteleminen näkyy esimerkiksi silmiin katsomisena ja rintamasuunnan kääntämisenä puhujaan.
 4. Voit kannustaa puhujaa äännähdyksillä tyyliin ”aha”, ”hmm”, ”okei”.
 5. Pienet kehotukset, kuten ”Kertoisitko lisää?” ja ”Jatka vain”, auttavat puhujaa jatkamaan asiansa kertomista.
 6. Oleellista on, että vakuutat puhujan siitä, että nyt ollaan vain hänen asiansa äärellä ja se on tärkein.
 7. Pidättäydy neuvojen antamisesta äläkä tyrkytä sanoja toisen suuhun. Hyvä kuuntelija sietää taukoja ja hajanaisia lauseita.

Toisinaan kuuntelija alkaa vetää keskustelua esittämällä paljon kysymyksiä, joihin puhuja sitten vastaa. Pian ollaan kuulustelua muistuttavassa tilanteessa. Parempi on antaa puhujan kertoa asiat juuri sillä tavalla kuin hän ne kokee.

Usein siihen riittää, että antaa puhujalle tilaa ja on läsnä. Kannattaa myös muistella, milloin itsellä on ollut hyvä kokemus kuulluksi tulemisesta. Mitä keskustelukumppani silloin teki luodakseen sen vaikutelman?

Vuoden 2017 luetuin juttu Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehdessä antaa ohjeet siihen, miten jokainen voi parantaa vuorovaikutusta työyhteisössään.

Myös muut työyhteisöön liittyvät aiheet ja hyvä johtaminen kiinnostivat lukijoita erityisesti.

Kymmenen suosituimman jutun listalla on lisäksi työuupumuksen torjuntaa, turhan aivokuorman keventämistä ja työuran muutoksiin varautumista.

Voit lukea TOP 10 -jutut tästä:

 

 1. Näillä keinoilla jokainen voi parantaa työyhteisönsä vuorovaikutusta
 2. Osoita myötätuntoa ja myötäintoa työkaverillesi
 3. Palaute on työelämän pienin suuri asia
 4. Surun kanssa töissä: ”En pystynyt kertomaan, että tilanne on toivoton”
 5. ”Työuupumuksen torjumiseksi voi tehdä vaikka mitä”
 6. Hyvä työkaveri pysyy rinnalla myös vastoinkäymisissä
 7. Hyvä johtaja kysyy, kuuntelee ja kannustaa
 8. Selätä turha aivokuorma töissä – loman jälkeen on hyvä aloittaa
 9. Tunnistatko vahvuutesi? Innostus ja uppoutuminen antavat vihjeitä
 10. Asiantuntija suosittelee ”keskiuran katsastusta” nelikymppisille