Research results

Eri ikäisten ihmisten hahmoja

Research results

Working life

Forecasts and economy

  • Alho Juha & Lassila Jukka. 2023. Assessing Components of Uncertainty in Demographic Forecasts with an Application to Fiscal Sustainability. Journal of Forecasting, 1–9. https://doi.org/10.1002/for.2976

Blog posts

Leinonen, Taina & Kulha, Kristiina. 2022. Väestörakenteen muutosta pitää tarkastella elämänkaaren ja talouden näkökulmasta. TTL Blogi 23.3.2022. in Finnish.

Reports

Tilannekuvaraportti 2021 (Strateginen tutkimus, in Finnish)

Read also

News and updates >>

Complete list of publications >>