Tutkimustuloksia

Eri ikäisten ihmisten hahmoja

Tutustu LIFECON-hankkeessa saatuihin tutkimustuloksiin aiheista: 

  1. Perheenmuodostus
  2. Työelämä
  3. Ikääntyminen, terveys ja hoiva
  4. Talous ja ennusteet 
     

Käytämme laajoja väestöä edustavia rekisteriaineistoja, jotka sisältävät pitkittäisiä yksilötason tietoja muun muassa demografisista tekijöistä, sosioekonomisesta asemasta, työmarkkinoille osallistumisesta, sosiaaliturvaetuuksien ja palvelujen käytöstä sekä sairastavuuteen ja hoivan saantiin liittyvistä terveyden- ja sosiaalihuollon tekijöistä. Tietoja on yhdistetty edelleen perhe-, työpaikka- ja aluetason tietoihin. Lisäksi hyödynnämme kyselytutkimuksia sekä tietoja esimerkiksi kansantalouden indikaattoreista ja politiikkatoimista. 

Kaikki tieteelliset artikkelit vuosittain löytyvät täältä

 

1. Perheenmuodostus

Tässä osiossa esitellään tutkimustuloksia syntyvyyden ja perherakenteiden syistä ja seurauksista.

 

2. Työelämä

Tässä osiossa on esitelty hankkeen tutkimustuloksia työikäisen väestön rakenteesta, työelämän muutoksista sekä keinoista pidentää työuria.

 

3. Ikääntyminen, terveys ja hoiva

Tässä osiossa esitellään tutkimustuloksia ikääntyvän väestön terveyden ja hoivan tarpeen syistä ja seurauksista.

 

 4. Talous ja ennusteet

Tämän osion alta löydät tutkimustuloksia väestörakenteen muutoksien vaikutuksista kansantalouteen ja julkiseen talouteen sekä ratkaisuista hyvinvointivaltion kestävyyden parantamiseksi.