Tutkimustuloksia

Eri ikäisten ihmisten hahmoja

Tutustu LIFECON-hankkeessa saatuihin tutkimustuloksiin aiheista: 

  • Perheenmuodostus
  • Työelämä
  • Ikääntyminen, terveys ja hoiva
  • Talous ja ennusteet 

Työelämä

Tässä osiossa on esitelty hankeen tutkimustuloksia työikäisen väestön rakenteen ja työelämän muutoksista sekä keinoista pidentää työuria.

Ikääntyminen, terveys ja hoiva

Tässä osiossa esitellään tutkimustuloksia ikääntyvän väestön terveyden ja hoivan tarpeen syistä ja seurauksista.

Talous ja ennusteet

Tämän osion alta löydät tutkimustuloksia väestörakenteen muutoksien vaikutuksista kansantalouteen ja julkiseen talouteen sekä ratkaisuista hyvinvointivaltion kestävyyden parantamiseksi.