Tutkimustuloksia

Eri ikäisten ihmisten hahmoja

Tutustu LIFECON-hankkeessa saatuihin tutkimustuloksiin aiheista: 

  1. Perheenmuodostus
  2. Työelämä
  3. Ikääntyminen, terveys ja hoiva
  4. Talous ja ennusteet 
     

Kaikki tieteelliset artikkelit vuosittain löytyvät täältä

1. Perheenmuodostus

Tässä osiossa esitellään tutkimustuloksia syntyvyyden ja perherakenteiden syistä ja seurauksista.

2. Työelämä

Tässä osiossa on esitelty hankeen tutkimustuloksia työikäisen väestön rakenteesta, työelämän muutoksista sekä keinoista pidentää työuria.

3. Ikääntyminen, terveys ja hoiva

Tässä osiossa esitellään tutkimustuloksia ikääntyvän väestön terveyden ja hoivan tarpeen syistä ja seurauksista.

4. Talous ja ennusteet

Tämän osion alta löydät tutkimustuloksia väestörakenteen muutoksien vaikutuksista kansantalouteen ja julkiseen talouteen sekä ratkaisuista hyvinvointivaltion kestävyyden parantamiseksi.