Tutkimus: Koulutus lisää lasten saamista naisilla, mutta ei vaikuta miehillä perheen perustamiseen

Koulutus lisää lasten saamista naisilla, mutta ei vaikuta perheen perustamiseen miehillä, käy ilmi tänään julkaistusta tutkimuksesta. Tulokset haastavat yleistä näkemystä, jonka mukaan koulutus voi vaikeuttaa perheen perustamista naisilla, mutta auttaa miehiä löytämään parisuhteen. Tutkimus on julkaistu Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan sivuilla, ja se on tehty yhdessä Työterveyslaitoksen koordinoiman LIFECON-hankkeen kanssa.
Nuori nainen pöydän ääressä opiskelemassa

Syntyvyys on romahtanut ja aiheuttaa merkittäviä haasteita kaikkialla kehittyneissä maissa. Mahdollisia ratkaisuja etsittäessä huomio kiinnittyy usein matalasti koulutettuihin miehiin, joiden joukossa perheen perustaminen on vähäisintä, sekä korkeasti koulutettuihin naisiin, joiden joukossa perheen ja työn yhteensovittamisen ajatellaan olevan haastavinta. 

Tutkimuskirjallisuus tarjoaa kuitenkin hyvin vähän uskottavaa tutkimusnäyttöä siitä, miten koulutus itseasiassa vaikuttaa perheen perustamiseen. Vähiten tietoa on juuri niistä ryhmistä, jotka ovat politiikkakeskustelun keskiössä.

Tänään julkaistussa tutkimuksessa Education, gender, and family formation (Etla Working Paper 116) on tutkittu koulutustason vaikutusta perheen perustamiseen. Tutkimuksessa hyödynnetään toisen asteen ja korkeakoulutuksen sisäänpääsyrajojen luomaa tutkimusasetelmaa, joka on mahdollistanut koulutuksen kausaalivaikutuksen arvioimisen sekä matalalla että korkealla koulutustasolla. 

Tutkimus on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa LIFECON-hanketta, ja se on toteutettu yhdessä Norjan kauppakorkeakoulun, Aalto-yliopiston sekä Laboren tutkijoiden kanssa.

Naisten kohdalla pääsy jatkokoulutukseen lisää lasten saamisen todennäköisyyttä molemmilla koulutusasteilla, mutta miehillä ei vastaava vaikutusta löydetä. Nämä tulokset haastavat yleistä näkemystä, jonka mukaan koulutus voi vaikeuttaa perheen perustamista naisilla, mutta auttaa miehiä löytämään parisuhteen. Tutkimushankkeen seuraavassa vaiheessa pyritään saamaan parempi ymmärrys siitä, mikä tuloksia selittää.

– Tutkimuksemme tulokset ovat todella yllättäviä. Erityisesti miehiä koskevat tulokset poikkeavat paljon aiemmin oletetusta. Aikaisempi kirjallisuus ei ole kuitenkaan kyennyt tutkimaan koulutuksen kausaalivaikutusta yhtä luotettavasti, toteaa Etlan tutkimuspäällikkö Hanna Virtanen.

Tutustu tarkemmin tutkimuksen tuloksiin

Lisätietoja

  • Tutkimuspäällikkö ja akatemiatutkija Hanna Virtanen, Etla, p. 044 589 0448, hanna.virtanen [at] etla.fi (hanna[dot]virtanen[at]etla[dot]fi)

Jaa sisältö somessa!