Työn merkityksellisyys kannattelee, mutta työn ei tarvitse olla elämää suurempaa

Vaikka työhön ei suhtautuisi intohimoisesti, se voi silti olla merkityksellistä. Sekin riittää, että työhön sisältyy pieniä merkityksellisiä hetkiä, sanoo Anniina Virtanen Työterveyslaitoksesta.
psykologi Anniina Virtanen Työterveyslaitoksesta

Erityisasiantuntija Anniina Virtanen Työterveyslaitoksesta (kuva Nina Karlsson)

Työn merkityksellisyys syntyy esimerkiksi siitä, että pystyy toteuttamaan itseään ja käyttämään vahvuuksiaan. Työ tuntuu itselle mielekkäältä. Työhön voi tuoda merkitystä myös se, että oma tekeminen hyödyttää muita tai palvelee jotain laajempaa tarkoitusta.

Merkityksellisyyttä tarkastellaan usein siitä näkökulmasta, mitä hyvää sen kokemisesta seuraa. Tiedetään, että työn merkityksellisyys on yhteydessä esimerkiksi työtyytyväisyyteen, työn imuun, työpaikkaan sitoutumiseen ja työmotivaatioon.

”Kun ihminen kokee työnsä mielekkääksi, hän haluaa ponnistella sen eteen. Hänellä on motivaatiota myös silloin, kun työssä on haasteita”, sanoo erityisasiantuntija, psykologi Anniina Virtanen Työterveyslaitoksesta.

”Merkityksellisyyden kokeminen on kuitenkin arvokasta myös sinänsä. Kyse on aika perustavanlaatuisesta tarpeesta työssä ja elämässä ylipäätään.”

Työn merkityksellisyys latistuu huonoissa työoloissa

Huonot työolot heikentävät kokemusta työn mielekkyydestä. Esimerkiksi jatkuvassa kiireessä työntekijä voi ajautua kauas siitä, mikä työn perimmäinen tarkoitus on. Mielekkyyttä vähentää sekin, että työ on ristiriidassa omien arvojen kanssa.

Esihenkilö voi vaikuttaa siihen, kuinka merkitykselliseksi työntekijät kokevat työnsä. Selkeät roolit ja työnkuvat auttavat. Yksi keino on kirkastaa sitä, miten jokaisen työntekijän työ linkittyy kokonaisuuteen ja organisaation perustehtävään.

”On tärkeää luoda yhteistä ymmärrystä siitä, mitä tarkoitusta varten työpaikka, kukin työtehtävä ja työrooli ovat olemassa ja miksi työtä tehdään tietyllä tavalla”, Anniina Virtanen sanoo.

”Merkityksellisyyttä ja hyvinvointia tuottavia asioita voi tietoisesti pyrkiä tunnistamaan juttelemalla työkaverien kesken: mikä tekee muiden työstä mielekästä?”

Omaan työhön voi tuunata lisää mieltä ja merkitystä

Työhön voi löytää lisää merkitystä myös työn tuunaamisen avulla. Se tarkoittaa oman työn muokkaamista itselle mielekkäämmäksi – työnkuvan puitteissa, pienilläkin keinoilla.

Anniina Virtasen mukaan itsetuntemus auttaa tuunaamaan työtä merkityksellisemmäksi. Mitkä asiat työssä ovat itselle tärkeitä? Missä työtehtävissä tai millaisissa tilanteissa kokee merkityksellisyyttä tai työn imua? Voisiko niitä saada lisää?

Jos tunnistaa esimerkiksi, että nauttii yhdessä tekemisestä kollegoiden kanssa, voi itse ehdottaa yhteistyötä, tarjoutua mukaan työryhmiin, hakeutua aktiivisesti uusiin projekteihin tai ainakin mennä juttelemaan työkavereille, joita ei tunne hyvin.

Yksi tapa tuunata työtä on oman osaamisen kehittäminen. Uudet taidot voivat ehkäistä työssä leipiintymistä, vahvistaa innostusta ja tarjota mahdollisuuksia oman työnkuvan laajentamiseen.

Onko ok käydä töissä vain toimeentulon takia?

Työn merkityksellisyydestä puhutaan nykyisin paljon. Anniina Virtasen mielestä se kertoo siitä, että työstä on tullut yhä tärkeämpi osa identiteettiämme. Työstä haetaan sellaisiakin asioita, joita ennen on saatu vaikkapa yhteisöstä tai uskonnosta.

Entä jos työn sisältö ei tunnu yhtään merkitykselliseltä? Onko ok, että käy töissä pelkästään toimeentulon takia? Anniina Virtanen sanoo, että merkityksellisyydestä puhuminen voi luoda myös paineita.

”Ei työssä ole pakko kokea mitään syvällistä tarkoitusta. Työ saa olla ihan vain työtä – sen ei tarvitse olla elämää suurempaa. Merkitys voi tulla toimeentulosta tai siitä, että työ mahdollistaa mukavien asioiden tekemisen vapaa-ajalla.”

Toisaalta Virtanen pitää ongelmallisena tilannetta, jossa työ tuntuu täysin yhdentekevältä tai ainoastaan välttämättömältä pahalta elämässä. Se voi olla pidemmän päälle hyvinkin kuormittavaa.

”Vaikka työ ei olisi valtava merkityksellisyyden lähde, siihen voi kuulua pieniä merkityksellisiä hetkiä. Sekin voi riittää. Ne hetket voivat liittyä esimerkiksi kohtaamisiin asiakkaiden kanssa.”

”On hyvä pohtia, mikä riittää itselle ja mitä merkityksiä työlle itse omassa elämässään antaa. Jonkun arvomaailmassa voi olla erityisen tärkeää tehdä merkityksellistä työtä, jopa niin sanottua kutsumustyötä. Jollekulle toiselle taas muut arvot ovat tärkeämpiä.”

 

Tutustu myös näihin:

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus

Hyvä työkaveruus on voimavara, ja sitä voi tuunata entistä paremmaksi (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Sosiaalisesti rohkea edistää yhteistä hyvää, vaikka oma asema vaarantuisi (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Kun työ pursuaa yli, pitää kirkastaa sen ydin (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

”Työ antaa jotain sellaista, mitä rahalla ei voi korvata” (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Jaa sisältö somessa!