Tekijät

Eri ikäisiä ihmishahmoja

Hankkeen vastuuhenkilöt

kuvituskuva

 

 

Taina Leinonen

vanhempi tutkija, Työterveyslaitos, konsortion johtaja, tutkija työpaketissa 2 

Olen taustaltani väestötieteeseen erikoistunut sosiaalitieteilijä ja tehnyt rekisteriperusteista tutkimusta keskittyen työkyvyttömyyteen ja työmarkkinoille osallistumiseen. LIFECON-hankkeessa toimin konsortion johtajana. Olen myös mukana työpaketissa 2, jossa tutkin muun muassa työmarkkinoiden rakenteellisia muutoksia ja työurien pituutta. 

[email protected]

Twitter Kotisivut

Kristiina Kulha

 

Kristiina Kulha

vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, vuorovaikutusvastaava, työpaketin 5 vetäjä

Olen viestinnän asiantuntija ja toiminut pitkään Työterveyslaitoksen viestintäpäällikkönä ja tällä hetkellä vanhempana asiantuntijana Työtilat-yksikössä. LIFECON-hankkeessa toimin vuorovaikutusvastaavana.

[email protected]

Twitter @krissekulha

 

 

Antti Kauhanen

Antti Kauhanen

Tutkimusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, työpaketin 1 vetäjä, tutkija työpaketissa 2 

Olen erikoistunut työn taloustieteeseen ja viime vuosina olen tutkinut mm. aikuiskoulutuksen työmarkkinavaikutuksia. LIFECON-hankkeessa tutkin aikuiskoulutuksen vaikutusta työurien pituuteen ja terveystulemiin. 

[email protected]

Twitter Kotisivut

Svetlana Solovieva

Svetlana Solovieva

Vanhempi tutkija,  Työterveyslaitos, konsortion varajohtaja, työpaketin 2 vetäjä, tutkija työpaketissa 2 

Olen taustaltani soveltava matemaatikko ja epidemiologi ja tehnyt rekisteriperusteista tutkimusta keskittyen työkyvyttömyyteen ja tvöosallistumiseen. LIFECON-hankkeessa toimin konsortion varajohtajana ja työpaketin 2 vetäjä. Olen myös mukana työpaketissa 2, jossa tutkin muun muassa työurien pituutta. 

[email protected]

Blue placeholder image

Pekka Martikainen

Työpaketin 3 vetäjä

[email protected]

Blue placeholder image

Tarmo Valkonen

Työpaketin 4 vetäjä

[email protected]

 

 

Tutkijat

Ari Väänänen

Ari Väänänen

[email protected]

Eija Kauppi

Eija Kauppi

 

Suunnittelija, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, avustaja, työpaketti 4 

Mitä tutkit LIFECON-hankkeessa? FOG mallin ylläpito ja kehitys. 

[email protected]

Elli Hartikainen

Elli Hartikainen

 

Tutkija, Työterveyslaitos, tutkija työpaketissa 2 

Olen taustaltani terveystaloustieteilijä, teen parhaillaan rekisteriaineistoa hyödyntävää väitöskirjatutkimusta osasairauspäivärahan käyttöön vaikuttavista tekijöistä ja yhteydestä työurien pituuteen. Lifeconissa tutkin osa-aikaista työskentelyä ja eläköitymistä. 

[email protected]

Twitter

Hanna Virtanen

Hanna Virtanen

 

Tutkimuspäällikkö, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, tutkija työpaketeissa 1 ja 2 

Olen koulutuksen taloustieteilijä ja hyödynnän tutkimuksessani laajoja rekisteriaineistoja sekä taloustieteen tilastollisia menetelmiä. LIFECON-hankkeessa tutkin aikuiskoulutuksen vaikutusta työurien pituuteen ja terveystulemiin sekä toisen asteen koulutusvalintojen vaikutuksia syntyvyyteen ja perheen muodostamiseen. 

[email protected]

Twitter

Blue placeholder image

Jaakko Airaksinen

[email protected]

Blue placeholder image

Joonas Pitkänen

 

Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, tutkija työpaketissa 1 ja 2

Olen koulutustaustaltani sosiologi ja väestötieteilijä ja tehnyt pääasiassa rekisteripohjaista tutkimusta suomalaisista nuorista. Tutkimuksessani olen käsitellyt perhetaustatekijöiden yhteyttä nuorten itsensävahingoittamiseen sekä nuorten jäämiseen koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Lisäksi olen tarkastellut sosioekonomisia eroja terveyspalveluiden käytössä itseään vahingoittaneilla nuorilla ja heidän vanhemmillaan. LIFECONissa tutkin nuorten mielenterveyden häiriöiden yhteyttä myöhempiin työ- ja koulutusuriin sekä perherakenteen ja terveyden välisten yhteyksien ajallisia muutoksia.  

Blue placeholder image
Juha Alho
Blue placeholder image
Juha Luukkonen
Jukka Lassila
Jukka Lassila
Blue placeholder image

Kaarina Korhonen

 

Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, tutkija työpaketissa 3 

Taustani on sosiologiassa ja sittemmin väestötieteessä. Olen tehnyt tutkimusta pääasiassa rekisteriaineistoilla. Tutkimusaiheet ovat liittyneet mm. sosioekonomisiin terveys- ja kuolleisuuseroihin ikääntyneillä. LIFECONissa tutkin ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon käyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveyteen liittyviä tekijöitä. 

Krista Riukula

Krista Riukula

 

Tutkija, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, tutkija työpaketissa 1 

 Taustani on työn ja perheen taloustieteessä. LIFECONissa tutkin, miten vanhempien työpaikan menetys vaikuttaa sekä vanhempien omiin että heidän lapsiensa syntyvyyspäätöksiin käyttäen hyödyksi laajoja reskisteriaineistoja ja taloustieteen tilastollisia menetelmiä. 

Twitter 

Blue placeholder image

Lasse Tarkiainen

 

Yliopistotutkija, Helsingin yliopisto, tutkija työpaketissa 3 

Olen väestötieteeseen erikoistunut sosiologi ja tehnyt tutkimusta terveyden ja kuolleisuuden sosiaalisiin ja alueellisiin eroihin liittyen. Lifeconin työpaketissa kolme  tutkin terveyserojen muutoksia pitkällä aikavälillä.  

Blue placeholder image

Laura Salonen

Erikoistutkija, Työterveyslaitos, tutkija työpaketissa 2 

Olen taustaltani sosiologi ja tutkimuksessani olen keskittynyt terveyteen ja työhön liittyviin väestöryhmittäisiin eroihin.  LIFECON-hankkeessa olen mukana työpaketissa Työelämä (WP2), jossa tutkin työkyvyttömyyden vaikutusta työmarkkinoille osallistumiseen ja työmarkkinatoimenpiteiden vaikuttavuutta.  

Twitter

Blue placeholder image

Liina Junna

Väitöskirjatutkija, Helsingin Yliopisto, tutkija työpaketissa 2 

Olen taustaltani sosiologi ja tehnyt rekisteriperusteista tutkimusta työn, tulojen ja terveyden välisistä yhteyksistä. LIFECON-hankkeessa  tutkin muun muassa mielenterveyden vaikutusta nuorten aikuisten työmarkkinoille kiinnittymiseen, sekä aktivointitoimenpiteiden vaikutusta työurien kulkuun. 

Kotisivut

Minna Toivanen
Minna Toivanen
Pekka Varje

Pekka Varje

 

Tutkimuspäällikkö, Työterveyslaitos, tutkija työpaketissa 2

Olen taustaltani historioitsija ja olen tehnyt tutkimusta työelämän pitkän aikavälin kehityskuluista, mielenterveydestä, työväestön sairastavuudesta ja työmarkkinamuutoksista. LIFECON-hankkeessa tutkin koulutetun väestön poismuuttoa ja paluuta Suomeen. 

Twitter Kotisivut

Päivi Puonti

Päivi Puonti

Tutkija, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, tutkija työpaketissa 4 

Olen taloustieteilijä ja hyödyntänyt aikasarjaekonometrian menetelmiä raha- ja finanssipolitiikan tutkimuksessa. LIFECON-hankkeessa tutkin väestön ikääntymisen vaikutuksia finanssipolittisen elvytyksen tehokkuuteen.  

Twitter Kotisivut

Tero Kuusi
Tero Kuusi
Blue placeholder image

Ulla Suulamo

Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, tutkija työpaketissa 3 

Taustani on väestötieteessä ja yhteiskuntamaantieteessä. Tällä hetkellä olen väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa ja teen rekisteriaineistoihin perustuvaa tutkimusta kuolleisuuseroista ja erojen pitkän aikavälin kehityksestä. LIFECONissa olen mukana työpaketissa 3 ja tutkin muun muassa muutoksia talven ylikuolleisuudessa ja siihen vaikuttavia sosiaalisia ja terveystekijöitä. 

Kotisivut